Genesis - Aktietorget

PRESSMEDDELANDE
2017-03-06
Genesis IT och DataPolarna träffar avtal om att
inleda unikt samarbete för traŐąproduktionsbranschen
Genesis IT AB och DataPolarna AB har träffat avtal om att inleda ett unikt samarbete
och tillsammans kunna leverera en komplett affärs- och verksamhetslösning för
träproduktionsbranschen. Samarbetet bygger på en integration av Genesis
affärssystemlösning iFenix och DataPolarnas olika systemkomponenter för bl.a.
produktionsstyrning av sågverk (SawInfo).
-
Detta är ytterligare ett led i att göra vår produkt tillgänglig för en bredare marknad samtidigt
som vi tillsammans med DataPolarna kommer att kunna leverera en unik lösning till en
bransch som är i behov av moderna verktyg. Vi får även möjlighet att utveckla och effektivisera
det elektroniska flödet mellan träproduktion och handelsled, säger Patrik Liljegren,
Marknadschef Genesis IT AB.
-
Tillsammans med Genesis IT kan vi kombinera våra spetsområden och erbjuda både befintliga
och nya kunder en heltäckande plattform där det finns IT-stöd för alla delar av verksamheten
med en sömlös överföring av information. Det blir intressant och spännande att se var vi kan
landa i detta, säger Anders Marklund, VD DataPolarna.
Om Genesis IT AB
Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- och verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar.
Bolagets mest attraktiva tjänst i dess produktportfölj är iFenix, en egenutvecklad och molnbaserad affärsystemslösning
med komplett IT-stöd för dess användare. Bolaget är publikt & noterat på Aktietorget där dess aktie handlas under
kortnamnet GENE. Genesis IT grundades 1998 och har ett 40-tal anställda i Stockholm och Luleå.
Om DataPolarna AB
DataPolarna bedriver systemutveckling inom flera områden med huvudparten av företagets lösningar inriktade mot sågverksoch gruvindustrin. Bolaget har sedan många år en inriktning att leverera färdiga systemlösningar kring planering, uppföljning,
lagerhantering och logistik. DataPolarna grundades 1995 och har 15 anställda i Skellefteå.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: [email protected]
Tel: 010 27 27 311
DataPolarna AB
Anders Marklund, VD
E-post: [email protected]
Tel: 070 371 20 90
Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars.
Huvudkontor
Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ
Stockholm
Hemvärnsgatan 9
171 54 SOLNA
Telefon
010 27 27 200
E-post
[email protected]
Internet
www.genesis.se