Preliminära spårkartor

Sprintstafett fredag 24/3
1,3 km (K)
D21/H21: 6 x 1,3 km
S
M
30 m
20 m
10 m
250 m
Highest point: 37m
500 m
750 m
1000 m
1250 m
Total climb: 49m
Prolog lördag 25/3
3 km (F)
H17-18, H19-20, D17-18, D19-20
S
M
60 m
40 m
20 m
0.5 km
Highest point: 65m
1.0 km
1.5 km
2.0 km
2.5 km
Total climb: 109m
3.0 km
Distans lördag 25/3
5 km (F)
D21: 30km (5km + 3 x 8,3km)
S
M
60 m
40 m
20 m
1.0 km
Highest point: 69m
2.0 km
3.0 km
4.0 km
Total climb: 175m
5.0 km
Distans lördag 25/3
8,3 km (F)
D21: 30 km (5km + 3 x 8,3km)
H21: 50 km (6 x 8,3km)
S
M
60 m
40 m
20 m
1.0 km
Highest point: 73m
2.0 km
3.0 km
4.0 km
5.0 km
6.0 km
7.0 km
Total climb: 237m
8.0 km
Jaktstart söndag 26/3
5 km (F)
H17-18, H19-20: 15 km (3 x 5 km)
D17-18, D19-20: 10 km (2 x 5 km)
S
M
60 m
40 m
20 m
1.0 km
Highest point: 69m
2.0 km
3.0 km
4.0 km
Total climb: 175m
5.0 km