Kallelse - UN Women Sverige

Kallelse till UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte 2017
Lördagen den 25 mars hälsar vi dig välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges
årsmöte 2017.
Plats: UN Women nationell kommitté Sveriges kansli, Hammarby Allé 93
Tid: klockan 10:00 - ca 12:00 (dörrarna öppnas kl. 9:00)
Anmäl deltagande till [email protected] senast den 17 mars.
Det kommer även att finnas möjlighet till digital uppkoppling för lokalföreningarna.
Inledningstalare för dagen är Kerstin Alnebratt, regeringens särskilda utredare med uppdrag att förbereda
och genomföra den nya jämställdhetsmyndigheten i Göteborg. Årsmötet kommer att avslutas med ett
anförande av Fredrik Malmberg, Barnombudsman.
Medlemsorganisation, lokalförening och medlemsförening har rätt att till årsmötet utse två
representanter som har förslags– och rösträtt vid årsmötet. Enskilda och stödmedlemmar har närvarorätt
men inte rösträtt.
Handlingar kommer att finnas på vår hemsida senast 10 dagar innan mötet.
Varmt välkommen!
Hälsningar UN Women nationell kommitté Sveriges styrelse
UN Women nationell kommitté Sverige | Hammarby Allé 93 | 120 63 Stockholm | [email protected]
Behöver du förnya ditt medlemskap för 2017? Sätt in 240 SEK (120 för studenter eller arbetssökande) på plusgirokonto
357606-3 (uppge namn, postadress och e-postadress).