Här hittar du en pdf med vår senaste detaljerade sammanställning

Civil personal i freds-, säkerhetsfrämjande
och konfliktförebyggande insatser mars 2017
BRYSSEL
KOSOVO
SERBIEN
HAAG
EEAS
EULEX
OSSE
9
1
8
0
FBA
Polisen
0
1
2
0
Polismyndigheten
6
4
MSB
3
0
Åklagarmyndigheten
0
1
Domstolsverket
0
1
3
0
3
0
OSSE
Polismyndigheten
2
7
FBA
0
5
MSB
1
1
Polismyndigheten
1
1
0
1
0
1
EUMM Georgien
MSB
EUROPOL
Tullverket
UKRAINA
WARSZAWA
ODIHR
1
0
1
0
FBA
0
0
0
0
EUAM
WIEN
OSSE HK
2
0
MSB
1
0
Polismyndigheten
1
0
GENÈVE
UNDP BPPS
FBA
UNDP/UNEP
FBA
0
1
0
1
1
0
1
EUBAM
12
3
FBA
3
0
Polismyndigheten
7
2
MSB
2
1
1
0
1
0
14
5
FBA
10
2
Polismyndigheten
4
3
0
1
0
1
Europarådet
FBA
OSSE
0
MOLDAVIEN
Resident Coord. Office
FBA
Polismyndigheten
OSSE
FBA
1
1
FBA
0
1
Kriminalvården
1
0
FBA
EUMM
Polismyndigheten
3
1
Polismyndigheten
2
1
MINUSMA
UNMIL
Polismyndigheten
0
3
MSB
1
1
0
1
0
1
1
EUPOL
6
3
6
3
LIBYEN
PALESTINA
4
0
MSB
3
0
Polismyndigheten
1
0
TIPH
MYANMAR
UNDP-DPA
8
0
FBA
1
0
Kriminalvården
2
0
Polisen
5
0
COLOMBIA
FBA
UN Mission in Colombia
Polismyndigheten
7
0
LIBERIA
Postkonfliktministeriet
0
9
AFGHANISTAN
GUATEMALA
1
1
FBA
1
EUBAM Libyen
2
0
MALI
Polismyndigheten
CICIG
1
11
MSB
1
1
10
0
HAITI
3
0
ROM
EUNAVFOR MED
MINUSTAH
1
GEORGIEN
NEW YORK
BCPR GFP RoL
0
1
KENYA
UNDP
0
1
0
5
2
5
2
FBA
FBA
1
0
1
0
SYDSUDAN
Resident Coord. Office
FBA
UNMISS
1
0
1
0
MSB
1
0
1
0
MINUSCA
10
10
10
10
DEMOKRATISKA
REPUBLIKEN KONGO
CENTRALAFRIKANSKA
REPUBLIKEN
NIGER
EUCAP Sahel Niger
Polismyndigheten
MONUSCO
1
0
1
SOMALIA
EUCAP Nestor
NIGERIA
0
6
4
5
0
FBA
0
2
Kriminalvården
3
0
Polismyndigheten
6
2
Polismyndigheten
2
0
4
0
FBA
1
0
MSB
3
0
3
3
FBA
0
1
Kriminalvården
1
1
Polismyndigheten
2
1
2
0
2
0
UNSOM
UNODC
Kriminalvården
5
8
FBA
3
6
MSB
2
2
2
5
FBA
0
3
Kriminalvården
0
1
Åklagarmyndigheten
0
1
Polismyndigheten
1
0
Domstolsverket
1
0
1
0
1
0
EUPOL COPPS
EU-delegationen i Jerusalem
FBA