U-värde - Sapa Building System

U-värde Fönsterdörr 1086 utåtg.
med 3-glas och distanslist typ varm kant
Fönsterdörr
1000 x 2100 mm
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)
Distanslist varm kant
Glas Ug
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1086 utåtgående
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
För mer information kontakta Arkitektsupport