FÖRLÄGGARGÅRDSTUREN – FÄRDBESKRIVNING

FÖRLÄGGARGÅRDSTUREN – FÄRDBESKRIVNING
Första cykeldagen (22 km)
Första dagen lämnar du Lydde gård i Kinna och cyklar mot Stämmemad. På
grusvägen längs med Viskan passerar du rikt kulturlandskap med textila
traditioner, förläggargårdar och torp. Efter bron över Viskan svänger du till
vänster och fortsätter mot Rydal och museet.
Från Rydal cyklar du mot Hyssna. Hyssnavägen slingrar sig över Liagärdesberget.
Passa gärna på att ta en paus när du är på toppen och gå ut till utkiksplatsen för
att beskåda den fantastiska vyn över Stora Hålsjön och de omgärdande
skogsmarkerna där vandringsleden Hyssnaleden går.
Landskapet planar ut när du närmar dig Hyssna och Surtans dalgång. På avstånd
ser du Hyssna nya kyrka. Sväng till höger före kyrkan och cykla över gärdet ner
mot Melltorps radby och Kvarnen i Hyssna
Andra cykeldagen (33 km)
Denna dag kommer du att följa Surtan en sträcka. Du cyklar inledningsvis samma
sträcka som första dagen, men i Dragered svänger du in mot Hessered. Du cyklar
i en vid båge upp till de myrmaker som är Surtans källområde.
Så småningom når du Viskans dalgång igen och passerar Viskan i Seglora. Lägg
märke till den vackra och imponerande stenbron med tre valv. Strax efter bron
har du Seglora kyrka till höger om dig. Fortsätt rakt fram i fyrvägskorsningen och
cykla in på grusvägen som slingrar sig över åsen till Fritsla.
I Fritsla korsar du den tredje ån, Häggån, cyklar igenom samhället och följer
sedan Häggåns böjande dalgång som är kantad av en mängd förläggargårdar och
kommer tillbaka till Kinna och Lydde gård.