Att skriva ut dokument

VÄSTERBOTTENS RIDSPORTFÖRBUND
Valberedningens information till ridsportföreningarna inför årsmötet 2017
Valberedningen har arbetat med sitt uppdrag utifrån gällande stadgar, den praxis som gäller inom
idrottsrörelsen och övriga omständigheter vi känner till och som har betydelse för vårt förslag.
Som en del av valberedningens arbete har nomineringsunderlag sänts ut till samtliga klubbar under
december 2016. Nomineringarna skulle vara inlämnade till distriktet senast 2017-01-15. Vidare har
valberedningen, i början av december 2016 kontaktat föreningarna/klubbarna för att understödja ett
aktivt nomineringsarbete.
De formellt korrekta nomineringarna har alla diskuterats i valberedningen. De som nominerats inom
utsatt tid är som ordförande Annica Bray, Skellefteå Ridklubb. Maggi Zingmark, Skellefteå Ridklubb har
nominerats till ersättare i styrelsen och Östen Lövgren, Skellefteå Ridklubb som revisor. De övriga, mera
informella nomineringarna har även varit till stor nytta i valberedningens arbete.
Valberedningens förslag:
Vi föreslår oförändrat antal ledamöter och ersättare i styrelsen (8+3).
Styrelse:
Ordförande
Annica Bray, Skellefteå Ridklubb,
omval 1 år
Ordinarie
Annika Sandström, Umeå Dressyrryttarsällskap
vald till 2018
Peter Lindeberg, Umeå Ryttarförening
vald till 2018
David Lindström, Skellefteå Ridklubb
nyval 2 år
Eva Svedmark, Södra Umeå Ryttarförening
nyval 2 år
Lena Nordlund, Villvattnets Ryttarsällskap
nyval 2 år
Lars Ackemo, Lapplandsryttarna
nyval 2 år
Emma Östman, Lövångers Ryttarsällskap
fyllnadsval 1år
Maggi Zingmark, Skellefteå Ridklubb
nyval 1 år
Oskar Sikström, Umeå Ryttarförening
nyval 1 år
Vakant
nyval 1 år
Ersättare
Revisorer ordinarie
Östen Löfgren
omval 2 år
Skellefteå Ridklubb
omval 2 år
Mellanbygdens Ryttarförening
vald till 2018
Skellefteå Ridklubb
vald till 2018
Umeå Ryttarförening
Personlig suppl
Gunilla Blomberg
Revisor ordinarie
Anna-Karin Norberg
Personlig suppl
Camilla Hedström
Kom ihåg att ni klubbar förbereder val av valberedning eftersom det inte görs av valberedningen.
Enligt stadgarna består valberedningen av 5 personer. Ingegerd Fagerman, Håkan Lundmark och Marie
Sahlman är valda till 2018. Det är två personer som ska väljas på 2 år.
Vi som utgjort valberedning inför 2017 års årsmöte är:
Britta Unneby, sammankallande
Hans-Erik Persson
Håkan Lundmark
Ingegerd Fagerman
Marie Sahlman