Rapport Servicepunkt

Rapport Lokal Servicepunkt, år 2017
Näringsställe:________________________________________________________________
Kontaktuppgifter:_____________________________________________________________
Valda uppdrag, enligt avtal för Lokal Servicepunkt:
Åtagande
Ersättning
Genomförande
7.000:/punkt/helår
1.
Turistinformation/
turistmaterial.
Obligatorisk punkt
2.
Erbjuda hemkörning
av livsmedel
3.
En caféhörna som
ger möjlighet till en
stunds samvaro
4.
Dator med
internetuppkoppling
eller tillgång till wifi
5.
Anordna minst tre
aktiviteter fördelade
under året
6.
Erbjuda kopiera,
scanna och skriva
ut-tjänst
7.
Post- och
paketutlämning
8.
Övrigt utifrån ortens
förslag
Ersättning
Kommentar/
rapport
Servicepunkten bereder
utrymme för Sommarmagasin, karta. Gärna mer
material. Kommunen
tillhandahåller broschyrställ.
Delta på kommunens två
Turismforumträffar. Ge god
service åt besökare.
Ange tre aktiviteter i fält
märkt *
Sker i samråd med
näringslivsenheten och
ortens byaråd. Anges under
fält märkt **
Max. 35.000:-/helår
Ockelbo Kommun, 816 30 OCKELBO  0297-555 00  www.ockelbo.se
Näringslivsenheten  0297-554 04, 554 01  [email protected]
1 (2)
Specificering av aktiviteter, punkt 5. Gärna kommentarer på utfall för dessa:
*Aktivitet 1:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*Aktivitet 2:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*Aktivitet 3:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Specificering punkt 8 ”Övrigt utifrån ortens förslag”
** Övrigt utifrån ortens förslag:__________________________________________________
__________________________________________________________________________
Grundkrav:
Näringsstället har haft öppet minst fem timmar per dag, fem dagar i veckan_______________
Rapporten gäller för perioden 2017-04-01 – 2017-12-31
Sista inlämningsdag: 2018-01-31
Lokala Servicepunkten intygar härmed att uppgifterna i rapporten är korrekta:
_________________________________den______________________________________
Underskrift
Kommentar från näringslivsenheten Ockelbo kommun:______________________________
2 (2)