tillsammans för inkludering

HÄNDER I
UDDEVALLA
VÅR 2017
TILLSAMMANS
FÖR
INKLUDERING
Ett nätverk för oss som arbetar
aktivt med integration
Detta är Tillsammans för inkludering
De senaste 10 åren har Uddevalla fått cirka 4 000 nya invånare med utländsk bakgrund. Vi vill att Uddevalla ska vara en
kommun där alla känner sig välkomna. Det finns idag många
verksamheter som gör bra saker och genom att träffas kan vi
hjälpa, stötta och uppmuntra varandra i detta viktiga arbete.
Vilka kan vara med?
Organisationer, föreningar och nätverk
som vill arbeta aktivt med integration
och inkludering. Även olika kommunala
verksamheter kan delta.
Hur går det till?
Vi möts i nätverksträffar där vi lär känna
varandras områden och tar del av varandras erfarenheter och kunskaper. Här
lyfter vi också behov och problem.
Under 2016 hölls fyra nätverksträffar
Mer information om hur
ni kan söka ekonomiskt
stöd finns på:
uddevalla.se/inkludering
och ungefär lika många planeras i år.
Träffarna har olika teman samt tar upp
aktuella integrationsfrågor i kommunen.
Nätverket kan också bevilja ekonomiska
medel till medverkande organisationers
projekt.
Vilken är kommunens roll?
Kommunen ansvarar för att samordna
nätverket. Vi bjuder in till träffarna och
fungerar drivande och stöttande.
DETTA HÄNDER
VÅREN 2017
Ett axplock av vad organisationer
och verksamheter erbjuder under
våren för att bidra till ett inkluderande
Uddevalla.
SAMHÄLLS- OCH BYGDEFÖRENINGAR, NATUR OCH FRILUFTSLIV
BOKENÄSETS FRAMTID
www.bokenaset.se
Ingrid Karlsson
[email protected]
076-840 63 98
Vi arbetar för att stötta asylsökande och nyanlända i vår bygd. Vårt mål är att ta tillvara
och utveckla Bokenäset för en hållbar utveckling, att skapa ökade möjligheter till arbete,
boende, service och upplevelser, samt att värna bygdens intressen sett ur historiska,
kulturella, sociala och miljömässiga perspektiv.
BOHUSLÄNS ORNITOLOGISKA FÖRENING
www.bohof.com
Sussie Carlström
[email protected]
073-690 41 60
PROVA PÅ: Torsdag 2017-04-27. En kväll för er med invandrarbakgrund. Prova på
fågelskådning, titta på fåglarna ute i naturen på närmare håll med hjälp av kikare. Vi har
även en tipspromenad. Vi ses vid plattformen vid grusvägen, på Mollön (söder om Unda
Camping), Uddevalla, klockan 18:00. Kontaktperson Sussie Carlström 0736-90 41 60.
SVENSKA FÅGLAR PÅ BILD: Torsdag 2017-11-09. En kväll för er med invandrarbakgrund.
Se våra svenska fåglar som man kan få se vid fågelmatningen. Vad heter dem, vad äter
dem och hur kan man se att vad det är för sorts fågel. Vi visar foton på fåglarna på en
stor duk på Lotcen, Kungsgatan 30, Uddevalla kl 18:00. Kontaktperson Kenneth Johansson
070-231 65 91.
FRILUFTSFRÄMJANDET
Friluftsframjandet Uddevalla
Hans Rengman, [email protected]
070-718 23 25
Vi välkomnar dig till många aktiviteter och äventyr. Våra stugor och leder på Herrestadsfjället finns där för ditt friluftsliv. Skogsmulle, Äventyrliga familjen och andra grupper för
barn och familjer. Kvällspaddlingar på Byfjorden på sommartid och när isen ligger finns
långfärdsskridsko.Vardagsvandrarna och Vandra-söndag.
HJÄLP- OCH RÄTTIGHETSORGANISATIONER
FRIVILLIGCENTRUM
www.frivilligcentrum.se
Gunilla Eksell
[email protected]
0522-318 31
Volontärverksamhet: t ex att besöka någon ensam och ta en promenad, en fika mm.
• Mötescafè: Umgås över en kopp kaffe och ha det trevligt! Mån-fre 10.30-14.00 och
även ons 16.00-18.30.
• Gruppverksamhet: t ex sy och sticka, lösa korsord, ta en promenad mm Självhjälpsgrupper: Utbyta tankar, erfarenheter och vara ett stöd för varandra t ex utifrån samma
sjukdom. Välkommen att höra av dig: Frivilligsamordnare Gunilla Eksell.
SVERIGES ENSAMKOMMANDES FÖRENING UDDEVALLA
www.facebook.com, sök på Sveriges Ensamkommandes Förening
Mohammad Jawshani
[email protected]
070-481 99 96
SEF ska: Främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen. Sprida information om
det svenska samhället och föreningslivet. Bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga,
pedagogiska, kulturella och samhälleliga aktiviteter.Knyta kontakter med andra organisationer som har likartad agenda.
UDDEVALLA FN-FÖRENING
Karl-Göran Sundvall
[email protected]
070-960 29 36
Den 15 febr kl 19.00 på Stadsbiblioteket Negra Efendic berättar om sin bok ”Jag var precis som du”. Se stadsbibl.:s program. Den 21 mars kl 19.00 på Bohusläns museum: Panshiri
polis från Afgahanistan håller föreläsning
RÄDDA BARNEN LJUNGSKILE
www.raddabarnen.se/lokalforeningar/vast/
vastra-gotalands-lan/ljungskile/
Sheila Carlsson, [email protected]
070-407 58 74
Vi arrangerar en friluftsdag som innehåller samarbete och barnens rättigheter för alla fyror
i Ljungskile. Vi samlar in pengar genom att sälja lotter på Ljungskiledagarna vår och vinter.
Vi samarbetar med Sparreviken och friluftsfrämjandet och gör integrationsarrangemang.
HJÄLP- OCH RÄTTIGHETSORGANISATIONER
ROTARY LJUNGSKILE
www.rotary.se/ljungskile
Sten-Åke Lyngsatm
[email protected]
076-587 46 72
ROTARY UDDEVALLA SKANSEN
www.rotary.se/uddevalla-skansen
Thomas Ericson
[email protected]
070-322 87 93
Språk-café: Tillsammans med nyanlända träffas Rotary Skansen, Rotary Ljungskile och
andra för en trevlig samvaro med fika. Vi talar och lär oss svenska och om varandras
kulturer. Onsdagar kl 17–19. Adress: Högskolecentrum Östergatan 18 A Uddevalla
TEHUS FYRBODAL
Junogatan 3, 451 42 Uddevalla, Facebooksida
Karin Johansson
[email protected]
073-509 48 53
Vi samlas lördagar udda veckor i Fristaden i Uddevalla kl 17–20 för temakvällar om svenska
samhället. Vi undervisar i svenska för nyanlända måndagar 9.30–12 i Pingstkyrkan i Uddevalla. Vi bedriver socialt hjälparbete och är tolkar vid behov i sjukvården och socialtjänst.
PAY IT FORWARD
www.payit4ward.se
Marielle Peterson
[email protected]
070-863 52 92
Pay it forward är ett ideellt nätverk som stöttar individer/familjer som är i tillfälligt behov av
stöd av möbler, mat, kläder, tak över huvudet eller hjälp i kontakt med myndigheter.
PIF arrangerar även humanitära projekt och aktiviteter och stöttar dig som helt enkelt vill få
in en professionell fot i samhället.
GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
www.raddningsmissionen.se
Emma Sandwall
[email protected]
072-145 42 14
Göteborgs Räddningsmission arbetar för socialt utsatta människor inom många olika
områden. Tillsammans med Uddevalla kommun arbetar vi med att erbjuda faddrar till
ungdomar som bor på kommunens boenden för ensamkommande. Om du vill bli fadder,
läs mer och anmäl dig på www.raddningsmissionen.se/verksamhet/bli-fadder
TROSSAMFUND
SÖDERTULLSKYRKAN (del av Equmeniakyrkan)
www.sodertullskyrkan.se, www.facebook.com/sodertullsgarden
Lars Widell
[email protected]
072-544 27 50
Gudstjänst varje söndag kl.11.00. Språkkurs tisdagar 10.00–12.00 – även asylsökande välkomna. Du som vill bli lärarvolontär, hör av dig till [email protected] Sång-och
musikverksamhet, föreläsnings- och samtalskvällar.
BÄVE FÖRSAMLING
svenskakyrkan.se/uddevalla
Maria Larsson
[email protected]
0522-64 21 40
Onsdagarna i Bäve kyrka är avsatta för att välkomna våra nyanlända i kommunen.
• Kl 10-12 Språkcafé. Vi möts för att ge möjlighet att bekanta sig med/öva på svenska
språket och finna nya vänner. Ingen anmälan behövs.
• Kl 18-20 Alpha på lätt svenska. Start 8/2. Kursen är öppen för alla som är intresserade av
att upptäcka vad kristendomen handlar om. Det är en plats där människor kan komma
och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet.
Anmälan till Maria Larsson.
UDDEVALLA FÖRSAMLING
Kvarnbergsgatan 2-4, 45132 UDDEVALLA
Margareta Birging
[email protected]
0522-64 21 11
Babygrupp 0–1 år. Sång och rytmik 0–6 år. Miniorer 6–9 år. Juniorer 10–12 år. Pysselkvällar.
Dagkollo vecka 28.
PINGSTKYRKAN
www.uddevalla.pingst.se
Johanna Blessed
[email protected]
0522-337 33
Öppen förskola
Uddevalla Pingstkyrka har varje onsdag (med undantag av lov) kl. 9.30-12.30 en Öppen
förskola där alla föräldrar med barn – oavsett etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning – kan mötas, knyta nya kontakter, leka, sjunga och fika ihop. Välkommen till oss!
Babymassage
Vi erbjuder två kurser i babymassage för alla föräldrar med barn i ålder 0-1 år under våren
2017. Där lär vi ut babymassage samtidigt som föräldrar får en mysig stund med sitt barn
och kan knyta starkare band till sitt barn. Kostnad 100 kr för 5 ggr. Anmäl dej till Johanna.
TROSSAMFUND
DALABERGS FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/uddevalla/dalabergs-forsamling
Catarina Svensson Brodén
[email protected]
073-430 99 82
Café Basilika, tisdagar 15:00–18:00.
After School, torsdagar 14:00–17:00. Välkommen till oss efter skolan du som går i förskoleklass till årskurs 6. Fika, skapande och andakt.
Några gånger per termin erbjuder vi musikcaféer, existentiella caféer och kvinnofrukostar,
mer info se hemsidan.
LJUNGSKILE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/ljungskile
Inger Öhlén
[email protected]
0522-999 86
Internationella gruppen i Ljungskile församling bevakar och engagerar sig i aktuella
samhällsfrågor, lokalt och i vår omvärld. Insamlingskampanjer vid advent- och fastetid.
Församlingen erbjuder också samtalsstöd, gudstjänster, temakvällar, soppluncher.
STUDIEFÖRBUND
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
www.sv.se
Mimmi Kylemark
[email protected]
010-330 09 25
Vi hjälper dig och dina vänner att starta en förening! Vi har studiecirklar i svenska på Dalaberg. Vill du anmäla dig så kom till vår lokal, Lövskogsgatan 3, så hjälper vi dig (mån-tor,
8-12 & 13-17). Eller kontakta oss på telefon eller epost.
STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se, www.facebook.com/sfr.bohuslannorra
Lars Wallin
[email protected]
073-754 40 20
Studiecirklar, undervisning i svenska, kulturevenemang.
ABF FYRBODAL
www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Vastra-Gotaland/ABF-FyrBoDal
Facebooksida ABF Fyrbodal
Ramiza Poljo
[email protected]
073-517 31 09
Workshops, sång, musik, film och konversationssvenska. Asylsvenska.
• Global Café – allmänheten, torsdagar 13.00–15.00.
• Global Café – asylsvenska, måndag–onsdag 09.00–12.00 samt 13.00–15.00.
Välkomna!
SENSUS
www.sensus.se
Anette Johansson
[email protected]
070-462 49 06
Vi samverkar med flera organisationer där vi erbjuder studiecirklar, kulturarrangemang
och språkcafé för asylsökande samt nya svenskar.
IDROTT
KORPEHÔLA JUDOKLUBB
www.korpeholajudo.se
Calle Rundström
[email protected]
070-237 18 46
Vi har judoträning för barn, ungdomar och vuxna från tre år och uppåt. För de mindre
barnen är det mer fokus på lek med judoinslag.
FRITIDSBANKEN
Östergatan 1
Ulrika Elliot
[email protected]
070-746 64 08
Utlåning av sport och fritidsartiklar, som ett bibliotek.
Öppet mån–tis 12–16, onsd 12–19, tors–fre 12–16.
VÄSTSVENSKA IDROTTSFÖRBUNDET
www.vsif.se
Thomas Franzen
[email protected]
070-926 59 11
Bedriver stöd och utveckling för idrottsföreningar och genom idrotts och
integrationsprojekt stöder föreningar med medel för att kunna bedriva olika projekt.
KULTUR, TEATER, DANS, FOTO, FILM
FILMIS – UDDEVALLA FILMSTUDIO
www.filmis.nu
Mikael Nilsson
[email protected]
070-229 97 79
Föreningen Filmis - Uddevalla Filmstudio visar film på Bohusläns Museum. Vi är en ideell
förening som vill: • Berika Uddevallas kulturliv med filmvisningar av hög kvalité, samt vara
en gränsöverskridande samlingsplats för människor i olika åldrar.
• Skapa kulturevenemang i form av filmvisningar, föreläsningar, diskussioner med mera
och därigenom erbjuda glädje i människors liv. • Ge ett mervärde genom samarbete
med andra föreningar inom områden som konst, kultur, musik etc. • Pedagogiskt erbjuda
ett alternativ till TV-soffan genom filmvisning med olika tema eller sammanhang för ökad
förståelse för andra människors sätt att tänka och vara. • Ha och ge goda relationer med
våra olika samarbetspartners. Vårt motto lyder: Genom alla sinnen – för alla minnen.
KULTURFÖRENINGEN UDDEVALLAKASSETTEN
www.uddevallakassetten.se
Lars Wallin
[email protected]
073-754 40 20
Konserter, dansföreställningar, festivaler, föreläsningar mm med nationella och internationella artister.
COLLEGIUM MUSICUM, UDDEVALLAS KAMMARMUSIKFÖRENING
www.collegiummusicum.se
Lisa Klasson
[email protected]
070-306 77 39
Vi underlättar för asylsökande att komma på våra konserter med klassisk musik i Uddevalla och vara med i vår gemenskap. För endast 50 kronor får en asylsökande ett årskort som
ger gratis inträde till alla våra konserter (ca sex styck) under ett år. Som en första kontakt
och introduktion har vi haft en mindre konsert direkt på ett asylboende. Vi talar språket
som alla förstår, musikens språk.
UDDEVALLA STADSMUSIKKÅR MED DRILLFLICKOR
www.uddevallastadsmusikkar.se
Niclas Geidvik
[email protected]
070-310 74 00
Stadsmusikkåren musicerar, marscherar och skapar glädje på Uddevallas gator och torg.
Ofta tillsammans med våra fantastiska drillflickor. Precis som det skall vara i en stad som
vår. Kom och var med du också!
KOMMUNAL VERKSAMHET
SAMHÄLLSGUIDE UDDEVALLA
www.uddevalla.se/samhallguide
Siv Tengberg
[email protected]
072-146 26 60
Vill du lära känna en nyanländ person eller familj? Vill du bidra till att nyanlända känner
sig välkomna, får ett socialt nätverk i stan och får öva på svenska? Samhällsguide Uddevalla matchar individer, grupper och familjer i personliga möten och genom gruppaktiviteter. Anmäl att du vill ha eller bli Samhällsguide på hemsidan.
UDDEVALLA STADSBIBLIOTEK
bibliotek.uddevalla.se
[email protected]
0522-69 65 00
Hos oss finns böcker mm som du kan använda för att lära dig svenska, men även
böcker (romaner) på andra språk än svenska. Är ni en grupp så kan vi dagtid
erbjuda samlingsrum.
MÖTESPLATS DALABERG
www.uddevalla.se/dalaberg
Lisbeth Svernling
[email protected]
0522-69 65 78
Mötesplats Dalaberg är en del av kommunens integrationsenhet. Vi hjälper till med att
hitta rätt vägar in i samhället eller så kommer vi att hjälpa dig vidare till någon som kan.
MÖTESPLATS TUREBORG
www.uddevalla.se/tureborg, Facebook: Mötesplats Tureborg & HBTQ-café
NathalieFarah
[email protected]
0522-69 64 72
På Mötesplats Tureborg kan du få träffa andra, låna datorer, få hjälp med blanketter,
lyssna på föreläsningar, läxhjälp eller bara komma in för en kopp kaffe. Det finns personal
som talar arabiska och engelska.
Aktiviteter vi har på Mötesplatsen är bland andra: Hbtq-café: Varannan tisdag ojämna
veckor, klockan 17-19 (med uppehåll under jul och sommar). Gratis och alla från 16
år och uppåt är välkomna. Dialoggrupp: Tisdagar kl 13-15 – vi pratar om saker som rör
normer och viktiga samhällsfrågor. Läxhjälp för vuxna: Fredagar kl 13-15. Populär Zumba
på Äsperödsskolan. Tisdagar kl 18.30 – 19.30 – Öppet för alla. Torsdagar kl 18.30 – 19.30 –
Endast kvinnor.
SAMARBETSPARTNER FÖR LOKALER OCH ARRANGEMANG
BOHUSLÄNS MUSEUM
www.bohuslansmuseum.se
Ingrid Uhlman
[email protected]
0522-65 65 21
Bohusläns museum samarbetar med ett 100-tal föreningar och organisationer för att
skapa ett brett och intressant utbud som speglar samhället och är öppet för alla. Vi
välkomnar och ser fram emot nya samarbeten där vi kan vara en arena och en tillgång.
ÖPPNA FÖRSKOLAN DALABERG
www.uddevalla.se
Tina Kennerland
[email protected]
0522-69 68 34
Öppna förskolan är en mötesplats för dig som är förälder med barn 0–6 år. Kom med ditt
barn för att träffa andra familjer, leka, pyssla, sjunga, fika, samt ta del av information om
barn, familj och samhälle. Vi har även SFI-grupp för mammor med bebisar.
ÖPPNA FÖRSKOLAN KUNGSTORGET
www.uddevalla.se
Karin Gottlander
[email protected]
0522-389 12
Öppna förskolan är en mötesplats för dig som är förälder med barn 0–6 år. Till oss kan du
komma med ditt barn och träffa andra familjer, leka, pyssla, sjunga, fika, samt ta del av
information om barn, familj och samhälle.
KULTUR OCH FRITID
www.uddevalla.se
[email protected]
0522-69 64 32
Uddevalla kommun hyr ut lokaler och grönytor för idrott och andra aktiviteter. Du kan
som förening, privatperson eller företag boka träningstider i våra idrottsanläggningar.
ÖVRIGT
NATTVANDRING.NU DALABERG
www.nattvandring.nu
Fatima Hassan
[email protected]
0522-69 58 60
Vi träffas på Mötesplats Dalaberg varje fredag kväll kl. 20:00–23:00. Först fikar vi, umgås
och planerar och sedan går vi ut. Vi har på oss jackor/västar så det syns att vi är nattvandrare. Vi är inte väktare utan vanliga vuxna som vill skapa trygghet för barn, unga
och vuxna i vårt område.
HUMANISTERNA
www.humanisterna.se
Sture Boström
[email protected]
0522-107 39
Humanisterna företräder en sekulär, ickereligiös och demokratisk livsåskådning som
bygger på förnuft och medmänsklighet. Vår grupp i Uddevalla samtalar kring frågor
om mänskliga rättigheter och demokrati som värdegrund för alla oavsett härkomst. Vi
vill främja en humanistisk livssyn som idé och värdegrund för samhälle, kultur och etik. Vi
värnar ett samhälle som gör åtskillnad mellan religion och politik.
HÄLSOKÄLLAN FYRBODAL
I samverkan med Gruppen mot hedersförtryck i Uddevalla kommun
halsokallanfyrbodal.se
Anne-Sofie Skälegård
[email protected]
0522-44 08 51
Hälsokällan jobbar för god social, psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga i Fyrbodalsområdet främst genom utbildningar, föreläsningar, processtöd till viktiga vuxna. Hälsokällan startar med jämna mellanrum föräldragrupper på SFI utifrån Uddevalla kommuns
önskemål.
POTATISGÅRDENS VÄNNER
Facebook
Kerstin Wennebro
[email protected]
0702-42 58 50
Vi arbetar för ett levande centrum. Ett centrum där människor med olika bakgrund kan
mötas och prata, lyssna på musik, smaka på spännande mat, träffa hantverkare och
försäljare.
Vill ni vara med?
Vill din organisation vara med i nätverket
Tillsammans för inkludering?
Anmäl er på www.uddevalla.se/inkludering
För mer information kontakta gärna:
Linnea Lindgren
Integrationssamordnare
0522-69 61 44
[email protected]
Projektet finansieras
med medel från
Hälsopolitiska rådet.
Uddevalla kommun,
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se