pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Visit Åland omorganiserar till följd av förskingringen
Visit Ålands r.f:s ekonomiska situation är ansträngd, förskingringen har grävt en avgrund i
föreningens kassa. För att verksamheten skall kunna fortsätta på rimlig nivå behöver föreningen
både omorganisera verksamheten och stärka kassan.
I tre månader har Visit Åland utrett omfattningen av förskingringen 2010–2016 och korrigerat
felaktig bokföring. Det ackumulerade resultatet av förskingringen och de kostnader som uppstått i
samband med utredningen påverkar Visit Ålands verksamhetsförutsättningar till den grad att en
omorganisering är nödvändig.
Genom att dra i handbromsen i slutet av förra året kunde föreningen spara kostnader, men det är
inte tillräckligt för att hantera den skada förskingringen medfört. Kassaflödet är fortfarande en
stor utmaning. I samband med omorganiseringen kommer vissa tjänster att slås ihop, andra
kommer att upphöra. Exakt antal berörda tjänster är ännu inte klart. Närmare effekt av
omorganiseringen kommer att klargöras under de närmaste veckorna. Planer för att stärka kassan
finns och kommuniceras ut i samband med att de klarnar.
Inför omorganiseringen har styrelsen fattat beslut om att inte gå inför att avveckla något av Visit
Ålands tre verksamhetsområden: destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och
turistinformation. I omorganiseringen har VD fått i uppdrag att prioritera partnerskap, inledda
projekt och digital marknadsföring.
-
Vi har blivit rånade och det känns orättvist att personalen skall drabbas så hårt. Det är
med tungt hjärta jag går in i förhandlingar med mina kollegor. Vi hade precis satt i högsta
växeln när förskingringen upptäcktes. Allt var riggat och klart med nya intressanta projekt,
beslut och finansiering när detta hände. Alla som jobbar här idag har en uppgift, vi tappar
kompetenta kollegor som helhjärtat jobbar för ett attraktivare Åland, säger Visit Ålands
vd Lotta Berner Sjölund.
-
Styrelsen är nu tvungen att fatta svåra beslut för att rädda Visit Åland. Det är viktigt för
Åland att vi har en samlande organisation som arbetar med destinationsmarknadsföring
och -utveckling, säger styrelseordförande Terese Flöjt. Det digitala är framtiden och Visit
Åland är skickligt på digital marknadsföring. Här kan organisationen bäst bistå branschen
i att marknadsföra Åland – vare sig det handlar om digital utveckling eller digitala
kampanjer. Oavsett kommer marknadsföringen att vara beroende av samarbete, där
branschens intresse, engagemang och vilja att investera avgör, säger styrelseordförande
Terese Flöjt.
Visit Ålands uppgift är att inspirera och attrahera besökare till Åland, vilket Visit Åland gör genom
att stimulera branschen till produktutveckling, kvalitetshöjning och nya projekt, genom att
marknadsföra Åland samt genom att erbjuda turistinformation av hög kvalitet.
För mera information vänligen kontakta
Lotta Berner Sjölund, vd
018-24621
[email protected]
Terese Flöjt, styrelseordförande
0457 529 2988
[email protected]