(publ) årsredovisning för 2016 har publicerats

EXCELLENCE IN HOTEL OWNERSHIP & OPERATIONS
Pressmeddelande
Stockholm, 2017-03-06
Pandox AB (publ) årsredovisning för 2016 har publicerats
Den svenska versionen av Pandox AB:s årsredovisning för 2016 har publicerats på
www.pandox.se.
I årsredovisningen finns ekonomisk-, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation samlad med
målet att beskriva Pandox på ett så heltäckande sätt som möjligt.
Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under
vecka 11. Årsredovisningen kan också beställas på www.pandox.se eller på telefon 08-506 205 50.
Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras den 10 mars 2017, klockan 10:00 CET.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, Director of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Marika Hilldoff, Manager Sustainability and IR, +46 (0) 708 91 50 79
Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 15.00 CET.
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och
affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder.
Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med
marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet,
som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995
och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.
1 (1)