Näskotts Hembygdsförening

Näskotts Hembygdsförening
Näskotts Hembygdsförening har som mål att inom Näskotts församling (socken)
i hembygdsvårdande syfte verka för att natur och kulturminnen av värde bevaras
och därigenom skapa en fördjupad kunskap om och kärlek till hembygden.
Föreningen vill också skapa samhörighet och gemenskap mellan alla som bor i
bygden, mellan generationer, mellan förr och nu och framtid.
Medlemsavgiften är 50,- per person eller 100,- per familj och år. Som medlem
stödjer du föreningen i dess arbete. Det kan du också göra med en engångsgåva.
Medlemmar har fri tillgång till bagarstugan, där man kan baka sitt tunnbröd.
På www.hembygd.se/naskott hittar du mer information. Du kan också gå in på
www.naldensbyalag.se och länka dig vidare till Näskotts Hembygdsförening.
Då får du också aktuell information om Nälden.
Välkommen som medlem i Näskotts Hembygdsförening!
Näskotts Hembygdsförening
5108-7187