Notering Nöt och Lamm 201710

Kvalitetsnotering
2017-03-06
2017-03-12
2017 Vecka 10
Grad av marmorering
Marmorering
5
Stut, ungko &
4
kviga
3
Stut
425 Ungko
275 250 225 200 Ungtjur
425 Yngre tjur
275 Kviga
250 225 200 Ko & tjur
275 250 225 200 175 -
E
200
150
100
3450
3750
3450
2650
2350
1950
3350
3650
3350
2550
2150
1850
3370
3370
2670
2470
2370
2170
425
275
250
225
200
425
275
250
225
200
275
250
225
200
175
U
200
150
100
3350
3700
3400
2600
2300
1900
3300
3600
3250
2500
2100
1800
3320
3320
2620
2420
2320
2120
Övrigt
R+
200
150
100
3300
3650
3350
2550
2250
1850
3250
3550
3200
2450
2050
1750
3270
3270
2570
2370
2270
2070
R
200
150
100
3275
3625
3325
2525
2225
1825
3225
3525
3175
2425
2025
1725
3245
3245
2545
2345
2245
2045
R200
150
100
3250
3600
3300
2500
2200
1800
3200
3500
3150
2400
2000
1700
3220
3220
2520
2320
2220
2020
O+
200
150
100
3225
3545
3275
2475
2175
1775
3175
3425
3125
2375
1975
1675
3195
3195
2495
2295
2195
1995
O
200
150
100
3200
3500
3250
2450
2150
1750
3150
3400
3100
2350
1950
1650
3170
3170
2470
2270
2170
1970
O0
0
0
3175
3475
3225
2425
2125
1725
3125
3375
3075
2325
1925
1625
3145
3145
2445
2245
2145
1945
P+
0
0
0
3100
3400
3150
2350
2050
1650
3050
3300
3000
2250
1850
1550
3070
3070
2370
2170
2070
1870
P
0
0
0
2695
2895
2745
1950
1650
1250
2645
2795
2595
1850
1450
1150
2665
2665
1970
1770
1670
1470
Lägst klass O
Fett 2+ till 4
Vikt 275-400
Äldre tjur
-200 öre
Tilläggsersättning som kräver särskilt kontrakt
Kategori
Nöt
Övriga Nöt
Vikt
250-424,9
Klass
E till P+
Fett
2 till 4
Tillägg
+400 öre
+300 öre
250-424,9
E till P+
2 till 4
+200 öre
+100 öre
E till P+
2 till 4
+200 öre
+100 öre
Eu-Ekologiskt
Nöt
Övriga Nöt
Stut/kviga/uko >250Övriga Nöt
Fettgrupper
1
Ungnöt
Ko, tjur
-200
-200
Lamm
Får
-400
-200
Tillägg/avdrag från grundnoteringen
2- 2 2+ 33
3+
4-
-40
-40
BASPRIS
ÖVRIGT
4
4+
5
-100
-100
-200
-200
-500
-500
*
**
K-stämplat samtliga
djuslag -200
Hygienavdrag Highland Cattle
-800 -1000 -1350 -1800
-250 -400 -700
-1600 kr/djur
LAMM O FÅR öre/kg slaktad vikt
E
LAMM
under 12 kg avr ej
FÅR
under 15 kg avr ej
28 24 15 12 23 15 -
2715
27,9
23,9
14,9
22,9
Livkalv öre / kg
SRB
Stut
3300
Tjur
3100
Kviga
2200
Övervikt >131 kg 1500
Ej avhornade
-200
Ej ringormsvaccin -200
SLB
3200
2900
2100
1500
-200
-200
U
2665
R+
2615
R
2540
R-
O+
2465
2390
O
2315
3850 3800 3750 3675 3600
4050 4000 3950 3875 3800
3525 3450
3725 3650
2240
1495
1495
1915
1070
970
2190
1445
1345
2140
1295
1195
2065
1220
1120
1990
1145
1045
1840
995
895
O-
P+
2040
2290
2740
1765
920
895
1740
2090
2540
1490
845
895
P
1740
1890
2340
1390
845
895
Tillägg/avdrag
Kontraktstillägg lamm
900 öre
Kvalitetstillägg lamm
E till U, 15-27,9, 2- till 3
150 öre
Pälsskinn, 80 kr/st
Köttrastillägg kr / st
Livkalvskontrakt 2017
Tjur Kviga
Köttras 600
400 Kr/st Leveranstillägg vid tecknat kontrakt från 2017
Kontakta din inköpare för mer information
Ändringar
Lamm + 150 öre
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar