Banfältskjutning

Sundsvalls skytteförening hälsar skyttar välkomna
till årets fältskjutning.
Klasser:
Enligt skytteboken och kikarklass (GFX).
Tävlingsdag:
Söndagen den 5 mars 2017
Samlingsplats:
Blåbergets skjutbana, Skyttealliansens
paviljong, ca 9 km väster om Sundsvall.
Omfattning:
Banfältskjutning, 6 stationer.
Avgifter:
120kr
Plusgiro: 176594-0
Sundsvalls skytteförening
Avgifterna sätts in på kontot i samband med
anmälan.
Kontant betalning endast vid efteranmälan på
tävlingsdagen.
Föranmälan:
Senast den 26 februari 2017 till:
Bert-Åke Sjödin, [email protected]
Jan Blomqvist, [email protected]
Efteranmälan:
Tävlingsdagen 09.00 – 10.00.
Servering:
Servering vid start och mål (skyttepaviljongen).
Upplysningar:
Jan Blomqvist, 072-2405257
Välkomna!