Blankett återbetalning

ÅTERBETALNING
TÄVLINGSAVGIFTER
REGLER:
 Subvention på 25 % gäller nationella sanktionerade tävlingar (ej WO).
 I klubbens egna nationella sanktionerade tävlingar gäller 50 % (ej WO).
 Startavgiften får inte redan vara subventionerad av klubben.
 Du måste representera Åkarp-Burlövs TK och ingå i någon av våra träningsgrupper
samt ha betalt träningsavgift för terminen och medlemsavgift för året.
 Du ska vara under 20 år.
 Du måste fylla i baksidan på denna blankett och bifoga kvitton eller underlag.
 Tävlingarna ska redovisas i korrekt ordning enligt speldatum.
 Tävlingarna för hela året redovisas senast den 31/12 gällande år.
 Blanketten lämnas till Robin för attest och utbetalning.
SPELARE I TEAM ÅBTK:
 Uppfylla klubbens uttagningskriterier och krav
 Följande modell gäller för spelare i tävlingsgruppen TEAM ÅBTK:
1-5 tävlingar/år 25 %
6-11 tävlingar/år 50 %
12+ tävlingar/år 75 %
Klubbens nationella tävlingar i egen klass 100 %
Maxbelopp för spelare är 3000kr/år
(Modellen börjar gälla från den dagen man ingår i TEAM ÅBTK)
rev RW 2017-03-04
Postadress:
Åkarp-Burlövs TK
Box 70
232 02 ÅKARP
Tennisbanor/hall:
Åkarps Idrottsplats
Stationsvägen 15
23253 Åkarp
Kontakt:
Hemsida:
040/460 335
www.akarpstk.net
070/231 87 33
[email protected]
Bankgiro:
632-1392
OrgNr:
846001-6812
Namn:
Personnummer:
Licensnummer:
Tävling:
Speldatum:
Avgift:
Bilaga nr:
Summa kr
Summa kr
Återbetalning
ATT INSÄTTAS PÅ:
Kontonr:…………………….
Clearingnr:………….
Bank:………………….……
Datum:……………………...
………………………………………..
Underskrift
…………………………………………...
Attest chefstränare