Inbjudan med program

Inbjudan
Laboratoriemedicin anordnar tre
utbildningstillfällen i provtagning och
patientnära analysering
2 maj Gävle sjukhus, Brömssalen
8 maj Hudiksvalls sjukhus, Pelarsalen
9 maj Bollnäs sjukhus, konferensrum 4
Anmälan ska göras till: [email protected]
senast den 2 april 2017
Ange i anmälan namn, antal deltagare, specialkost och vilket datum ni vill gå
www.regiongavleborg.se
Program PNA dagar
08.30-09.00
Fika
09.00-09.10
Presentation av PNA-teamet
09.10-10.00
Afinion CRP
Karin Ekefjärd
Alere
10.00-10.10
Bensträckare
10.10-11.00
Preanalys, Fakta eller Myt?
Amir Fathejalali BD
11.00-11.30
Externa kontroller
Anna Norling
Equalis
11.30-12.30
Lunch
12.30-13.20
HemoCue, Hb och Glukos
Ing-Marie Nylander HemoCue
13.20-13.30
Bensträckare
13.30-14.20
Clinitek Status MultiStix, DCA, HbA1c
Kerstin Johansson
Siemens
14.20-14.50
Fika
14.50-15.30
HbA1c, En livsviktig analys
Kristina Sejersen
Lars-Olov Hansson
KKL
www.regiongavleborg.se