AT Folder - Landstinget i Värmland

Var vill du göra AT? Välj mellan
AT i Karlstad
Det finns 12 blockplaceringar vid Centralsjukhuset
i Karlstad.
6 block startar i augusti och 6 block i november.
AT i Arvika
Det finns 6 blockplaceringar vid Sjukhuset i Arvika.
3 block startar i augusti och 3 block i november.
AT i Torsby
Det finns 6 blockplaceringar vid Sjukhuset i Torsby.
3 block startar i augusti och 3 block i november.
Vill du veta mer?
Välkommen
till AT i Värmland
Titta in på www.liv.se/at
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2017.
Tryckt våren 2017
Vi ber dig söka tjänsten via den digitala länken,
www.offentligajobb.se, i annonsen.
Sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby
AT i Värmland
på det stora eller lilla sjukhuset
AT-studierektor. Vi har särskilda AT-studierektorer som bevakar att
vår utbildning håller hög kvalitet. Studierektorn har också ansvar för din
individuella utbildning.
Klinisk handledare. Varje block har en klinisk handledare. Tillsam-
Vi satsar på utbildning
Hälso- och sjukvården i Värmland satsar på utbildning. Alla våra ATläkare får ett eget utvecklingskonto för att stimulera till personlig utbildning. Hos oss kan du välja om du vill göra AT på Centralsjukhuset i
Karlstad eller på sjukhusen i Arvika eller Torsby.
Hälso- och sjukvården i Värmland är en gemensam organisation indelad
i två områden: Område öppenvård (primärvården och psykiatrin) och
område slutenvård. Vi har tre akutsjukhus. Alla våra AT-läkare erbjuds
samma grundläggande utbildningspaket och vi garanterar dig en god ATutbildning i Värmland. Vår AT-tjänstgöring är på 21 månader.
mans lägger ni upp din individuella utbildningsplan. Många har handledarutbildning. Flera kliniker har fått fina utmärkelser för god utbildningsmiljö.
Eget utvecklingskonto. Du disponerar ett eget utvecklingskonto på
15 000 kronor. Kanske vill du åka på någon stämma eller konferens, köpa
fördjupningslitteratur eller gå på externa föreläsningar.
Utbytesmånad. Under medicinblocket finns möjlighet till en månads
valfri specialitét, s.k. utbytesmånad inom länet.
Temadagar. Två dagar per år inbjuds samtliga AT-läkare i Värmland till
temadagar. Förutom dessa temadagar finns det särskild AT-utbildning regelbundet på varje sjukhus.
Utbildning i försäkringsmedicin. Utbildningen omfattar två dagar och anordnas två gånger per år.
Ditt utbildningspaket består av:
Akutkursen. Två gånger per år arrangerar vi en mycket uppskattad kurs i
omhändertagande av akut svårt sjuka patienter. Kursen arrangeras i Karlstad
under fem dagar.
Ledarskapsutbildning för at-läkare. Utbildningen sker i internatform och omfattar två dagar.
Klinisk forskning. Inom landstinget finns Centrum för klinisk forsk-
Introduktion. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam in-
ning. Om du är intresserad av att kombinera AT med att bedriva forskningsprojekt så kan detta diskuteras.
troduktionsträff för alla våra nya AT-läkare. Du får träffa ansvariga ledare.
Du får även introduktion på respektive sjukhus och block.
Mellansvenskt Läkemedelsforum. Gemensam utbildning på två
AT-chef. Från och med våren 2011 har vi en länsgemensam AT-chef.
dagar för läkare i Uppsala-Örebroregionen. En gång under din AT har du
möjlighet att delta i denna utbildning.