Kom igång med Viasat – Inkopplingsguide Fiber

TV och Bredband (Dual Play)
TV och Bredband (Dual Play)


A
 
 
 
 
 
 
D
dfdfdfds
1
1a
1

2

3
4
1c
1b




1

ANSLUT TILL TV
A
B
C Sätt in ditt programkort i boxen med den guld­

ANSLUT TILL BREDBAND
b. P
å HD-box sitter kortläsaren på framsidan av
boxen. Programkortet ser ut som ett kreditkort.
a. På UHD-box, markera Automatisk. Tryck
sedan på OK för att slutföra installationen.
b. P
å HD-box, markera 1080i om din TV är
Full HD, eller markera 720p om TV:n är HD
Ready. Tryck sedan på OK för att slutföra
installationen. Har du kopplat HD-boxen via
scart till en SD-TV (”tjock-TV”) kommer inte
denna fråga att synas.
I
Ring 08-562 033 00 för att aktivera ditt
programkort. Välj svarsalternativ 1 och följ
instruktionerna.
J
Installera VOD i boxen – följ instruktionerna på
sidan 12.
D Anslut boxen till ett eluttag.
E Starta boxen genom att trycka på POWER. Vänta
sedan tills lysdioden på framsidan lyser grönt.
a. På UHD-box sitter knappen på framsidan av
boxen.
b. På HD-box sitter knappen på baksidan av boxen.









till datorn och den andra änden ansluter du direkt


1b Sätt en annan
nätverkskabel
i WAN-porten
i routern.




Ej inkopplad

till tjänstefördelaren
i 
porten avsedd för Internet




Ej inkopplad

Anslut
den andra änden
i tjänstefördelarens
Inter(vanligtvis LAN 1).


netport (vanligtvis Passiv
LANstandby
1).
Ej inkopplad
Passiv standby




Passiv standby
Aktiveluttag.
standby
1c Anslut
routern till ett

Aktiv standby


På


På
Aktiv standby


På




a. På UHD-box sitter kortläsaren på sidan av
boxen. Programkortet ser ut som ett SIMkort. Tryck ut SIM-kortet med den lilla Viasatlogotypen ur det större kortet. Tryck in kortet i
boxen så långt att du hör ett klick.
H Välj upplösning.

färgade kretsen nedåt.


 
Æ
 

Æ
Æ
ÆÆ
Æ
Æ
ÆÆ
Æ



Med bredband
från
Viasat
kopplar
du
enkelt
upp
din
dator
mot
Internet.
Du
kan
 
  
F Sätt på TV:n och välj rätt källa (”Source”), det vill
Anslut Viasat-boxen till TV:n med den medföljande
 
också koppla
till en router för att trådlöst
ansluta
t
ex
en
laptop
eller surfplatta.

 

HDMI-kabeln*.
säga den ingång som du kopplat HDMI-kabeln


 

  

till.
 
Koppla boxen till tjänstefördelaren genom att

UTAN ROUTER
MED ROUTER*


 
G Använd din Viasat-fjärrkontroll och ställ marköansluta nätverkskabelns ena ände i boxen och den
 

1 Använd
1a Anslut den medföljande
 
en nätverkskabel för att ansluta datorn 
nätverkskabeln mellan
andra i den port i tjänstefördelaren som är avsedd
Tryck sedan på OK.
L S A T E L L I Tren
M på
O TSverige-flaggan.
TAGARE

till Internet.
Nätverkskabelns ena ände ansluter du
datorn och valfri LAN-port på routern**.
för TV (vanligtvis LAN 2).

C


B










 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  DET HÄR BEHÖVER DU VID INSTALLATIONEN:
dfdfdfds
Viasat-box
Tjänstefördelare
Fjärrkontroll
1
2
3


Programkort


Nätverkskabel
 


HDMI-kabel
4
1

*För SD-TV, använd en scartkabel för att koppla HD-box till TV:n. (Scartkabel medföljer ej men kan beställas via Kundservice på 0771-52 20 00.)
UHD-box kan inte kopplas upp mot SD-TV då HDMI-kabel krävs.
4



*Router medföljer
ej men går att beställa
via Kundservice
på 0771-52 20 
00.


L S A T E
L L I T M O T T A
GARE
L S A T
ELLITMOTTAGARE
**Vid installationen kan du behöva ansluta med en nätverkskabel för att starta den trådlösa funktionen.



5



TV och Bredband (Dual Play) – flera boxar



 


Passiv standby
 

 
Aktiv standby
 

På

 
 

 
E D
TV och Bredband (Dual Play) – flera boxar



Ej inkopplad
A




C

 
 
 
 
 
 
B
J





dfdfdfds
1






C


1
3
4
1c
1b



LSATELLITMOTTAGARE
2
1

ANSLUT TILL TV – FLERA DIGITALBOXAR
Anslut en box i taget enligt instruktionerna nedan. När du har kopplat in dina boxar
ringer du Viasat för att aktivera programkorten.
A Anslut en Viasat-box till en TV med en av de
medföljande HDMI-kablarna*.
Vänta sedan tills lysdioden på framsidan lyser grönt.
a. På UHD-box sitter knappen på framsidan av boxen.
b. På HD-box sitter knappen på baksidan av boxen.
B Koppla boxen till switchen** med hjälp av en
G Sätt på TV:n och välj rätt källa (”Source”), det vill
verkskabel i WAN-porten i switchen och andra änden i den port i tjänstefördelaren som är avsedd
för TV (vanligen LAN 2). Anslut sedan switchen till
ett eluttag.
D Sätt in ditt programkort i boxen med den guldfärgade kretsen nedåt.
a. På UHD-box sitter kortläsaren på sidan av
boxen. Programkortet ser ut som ett SIM-kort.
Tryck ut SIM-kortet med den lilla Viasat-logotypen ur det större kortet. Tryck in kortet i
boxen så långt att du hör ett klick.
b. P
å HD-box sitter kortläsaren på framsidan av
boxen. Programkortet ser ut som ett kreditkort.
E Anslut boxen till ett eluttag.
H
nvänd din Viasat-fjärrkontroll och ställ markören på
A
Sverige-flaggan. Tryck sedan på OK.
ANSLUT TILL BREDBAND



Ej inkopplad
Passiv standby



Aktiv standby
a. På UHD-box, markera Automatisk. Tryck sedan
på OK för att slutföra installationen.
På

b. P
å HD-box, markera 1080i om din TV är Full HD,
eller markera 720p om TV:n är HD Ready. Tryck
sedan på OK för att slutföra installationen. Har du
kopplat HD-boxen via scart till en SD-TV (”tjockTV”) kommer inte denna fråga att synas.
nslut nu nästa box genom att utföra steg A-B och
A
D–I ovan. När du anslutit samtliga boxar ringer du
08-562 033 00 för att aktivera dina programkort.
Välj alternativ 1 och följ instruktionerna.
Aktiv standby



standby

1c Anslut
routern Aktiv
till ett
eluttag. 


På

På
Välj upplösning.
J


Passiv standby


I



till datorn och den andra änden ansluter du direkt  1b Sätt


en annan
nätverkskabel
i WAN-porten
i routern.




Ej inkopplad

till tjänstefördelaren
i 
porten avsedd för Internet




Ej inkopplad

Anslut
den andra änden
i tjänstefördelarens
Inter(vanligtvis LAN 1).


Passiv standby
netport (vanligtvis
LAN 1).

säga den ingång som du kopplat HDMI- kabeln till.
C Koppla switchen till tjänstefördelaren. Sätt en nät-


 
Æ
 
 
Æ
ÆÆ

Æ
ÆÆ
ÆÆ
Æ



Med bredband
från Viasat kopplar du enkelt
upp din dator mot
Internet. Du kan

 
 
 
ocksåkoppla
till en router för att trådlöst
ansluta t ex en laptop
eller surfplatta.

 



 
 
 

UTAN ROUTER
MED ROUTER*


 
 

1 Använd
1a Anslut den medföljande
 
en nätverkskabel för att ansluta datorn
nätverkskabeln mellan

till Internet.
Nätverkskabelns ena ände ansluter du
datorn och valfri LAN-port på routern**.

nätverkskabel. Anslut nätverkskabelns ena ände
i boxen och andra änden i valfri LAN-port i
switchen.








 
   

 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  DET HÄR BEHÖVER DU VID INSTALLATIONEN:
dfdfdfds
Viasat-box

Tjänstefördelare
Fjärrkontroll

Nätverkskabel








Programkort
HDMI-kabel


K Installera VOD i boxen – följ instruktionerna på s. 12.
F Starta boxen genom att trycka på POWER.
1
2
3
4
1

*För SD-TV, använd en scartkabel för att koppla HD-box till TV:n. (Scartkabel medföljer ej men kan beställas via Kundservice på 0771-52 20 00.)
UHD-box kan inte kopplas upp mot SD-TV då HDMI-kabel krävs.
**Medföljer ej men kan köpas i de flesta elektronikbutiker.
6

LSATELLITMOTTAGARE





1a
*Router medföljer
ej men går att beställa
via Kundservice
på 0771-52 20 
00.


L S A T E L L I T M
O T T A G A
RE
L S A T E L 
LITMOTTAGARE
**Vid installationen kan du behöva ansluta med en nätverkskabel för att starta den trådlösa funktionen.


7
