SFI på Folkuniversitetet

SFI på
Folkuniversitetet
Landskrona
Var vill du läsa svenska för invandrare? I Landskrona är det du som väljer. Du kan
välja mellan olika skolor som Landskrona stad har godkänt. Du kan studera så många
timmar per vecka som passar dig och kombinera dina studier med arbete, praktik
eller annan utbildning.
Beskrivning:
Här är du välkommen att möta våra erfarna och välutbildade lärare. Vi
börjar där du är och utifrån dina erfarenheter, behov och förutsättningar
hjälper vi dig att nå just dina mål:



Vi arbetar med alla språkfärdigheter tala, läsa, höra och skriva.
Undervisningen sker på svenska redan från början.
Vi tränar även studieteknik
De här kurserna kan
du studera hos oss:
Studieväg 2: kurs B, kurs C
Studieväg 3: kurs C, kurs D
Kursstart:
Kursstart varje vecka, dagtid.
Kontakt:
Britta Jonasson
Tel. 0418-48 48 79 eller 0736-44 77 78
[email protected]
Adress:
Säbygatan 17
Utbildningsort:
Landskrona
Utbildningsanordnaren är godkänd
för SFI-utbildning av Landskrona stad