kv . korphoppet 1 - f ö rslaghyresg ä stdelavplan 5

WC
ENTRÉ
PENTRY/PAUS
K
HISS
KPR
LOUNGE
WC
KAFFE
WC
ST
ÖPPET KONTOR
SAMTAL/
(KONTOR)
VI
RK
ES
VÄ
TRAPPHUS
MÖTE 8P
G
EN
N
HAMMARBY FABRIKSVÄG
RUMSFUNKTION
ARBETSPLATSER, LANDSKAP
MÖTESRUM 8 pers
SAMTALSRUM
PAUS / PENTRY
WC
KV. KORPHOPPET 1 - FÖRSLAG HYRESGÄST
DEL AV PLAN 5
I L L U S T R A T I O N S R I T N I N G S K A L A A 3 1 :1 0 0 - 2 0 1 7 -0 2 -0 9
0
1
2
3
4
5
ANTAL
5st
1st
1st
1st
2st