Dags för förslag till förtroendeuppdrag 2017

Dags för förslag till förtroendeuppdrag 2017
Vi i valberedningen för brf Tingvallen tar tacksamt emot förslag till
personer för förtroendeuppdrag i vår bostadsrättsförening. Man kan
föreslå sig själv eller någon annan boende man tycker passar.
Vår årsstämma närmar sig nu 23 maj 2017, så lämna lappen i brevlådan hos
vicevärden i 12 G, innan 31/3. Du kan även maila Mai Almén eller vicevärden.
Vänliga hälsningar - Tingvallens valberedning:
Mai Almén, 12 A tel: 070 321 33 24, [email protected]
Bozena Wlosinska, 2 D
Ulla Esbjörnsson, 24 D
Robert Bertilsson, [email protected]
Förtroendeposter och mandatperioder:
Namn i kursiverad stil är personer vars mandatperiod går ut till årsstämman
2017. Mandatperioden i styrelsen är två år. För revisor/revisorssuppleant liksom
för fullmäktige/distriktsstämmoledamöter är mandatperioden ett år.
Valberedningen undersöker både vilka som ställer upp för omval och vilka andra
kandidater som finns innan valberedningen lägger sitt förslag till årsstämman.
Styrelseledamöter i brf Tingvallens styrelse, 2 års mandat
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Nuvarande
Olof Lundell
Mikael Lantz
Petra Olsson
Gabor Tilesch
Leyla Fattahi
Joakim Lec-Alsén
Annika Bronnvall
Mandatperiod
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Axel Smith
Christine Bozier
Maja Wetterqvist
2016-2018
2016-2018
2015-2017
Revisor och revisorsuppleant, 1 års mandat
Ordinarie
Suppleant
Nuvarande
Birgitta K Nadel
John Sandblad
Mandatperiod
2016-2017
2016-2017
Fullmäktige/distriktsstämmoledamöter till HSB Skåne,
1 års mandat
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant
Nuvarande
Gabor Tilesch
Leyla Fattahi
Joakim Lec-Alsén
Olof Lundell
Petra Olsson
Mandatperiod
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
1
Brf Tingvallen har även en Trivsel och miljögrupp och en redaktion för
SKARPAN-NYTT till vilka man kan föreslå medlemmar. Dessa medlemmar
brukar väljas på årsstämman. Det finns plats för många att ingå i dessa
arbetsgrupper!
Hur väljs styrelsen och andra uppdrag?
Vem som ska sitta i styrelsen beslutas av föreningens medlemmar på
årsstämman. För att underlätta för 414 röstberättigade att ta beslut finns en
valberedning som samlar in förslag. Valberedningen intervjuar sedan
kandidaterna och presenterar sitt förslag till årsstämman. Själva valet görs av
medlemmarna på årsstämman.
Revisor väljs på samma sätt, medan valberedare föreslås och väljs av
årsstämman.
Vad är skillnaden mellan hyreshus och bostadsrättsförening?
När man bor i ett hyreshus måste man rätta sig efter ägarens regler. I ett
hyreshus har de boende inget ägaransvar. De boende har dessutom mycket liten
möjlighet att påverka reglerna.
I en bostadsrättsförening däremot har alla boende ett ägaransvar. Varje
lägenhetsinnehavare äger en andel av föreningen som i sin tur äger bostaden.
Med ägaransvaret följer en skyldighet att följa föreningens regler samt en
rättighet att vara med och påverka bostadsrättsföreningens utveckling.
Tingvallen är en stor förening och det är viktigt att vi har engagerade och
kunniga medlemmar i styrelsen. Det är styrelsen som mellan våra årsstämmor
genomför det vi beslutat på årsstämman. Styrelsen förvaltar föreningens
angelägenheter så att vi medlemmar har ett tryggt och bra boende och en
välskött bostadsrättsförening.
Vem är lämplig för att bli styrelseledamot, revisor, valberedare?
En
•
•
•
styrelseledamot ska
Arbeta för medlemmarnas intressen både kortsiktigt och långsiktigt
Kunna avsätta tid att lära sig styrelsearbete och delta aktivt.
Ha tid för ett kvällsmöte i månaden samt att läsa handlingar och sätta sig
in i de problem som dyker upp under årets gång
• Ha en vilja att hitta lösningar på problem och att tänka framåt så att inte
nya problem uppstår.
Det är en fördel om man är intresserad av byggnader och mark. Andra intressen
man kan ha nytta av är ekonomi, hälsosamt boende (innemiljö), hälsosam
utevistelse, energi och kommunikation.
En revisor behöver ha erfarenhet av ekonomi och kunna kontrollera bokföringen
mot styrelseprotokoll.
En valberedare bör känna många som bor i föreningen och dessutom veta hur
föreningsarbetet går till.
Får de valda något i utbyte?
Arvoden utgår enligt beslut som årsstämman tar. Man får också ersättning för
faktisk förlorad arbetsförtjänst i samband med kurser m m.
2