En vådlig olyckshändelse 1877!

En vådlig olyckshändelse 1877!
Emma Hessling 1849-1919. Porträttmålaren är Hjalmar
Nyholm.
Denna bastanta kvinna som finns avporträtterad på Tingshuset i Västerhaninge
hette Emma Gustava Hessling och var född den 23 juli 1849 på Fors Kvarn i
Västerhaninge. Hon var dotter till mjölnaren Gustav Hessling född 1800 i Ösmo.
Efter ungdomstiden i bl.a. Stockholm kommer hon 1877 till Glädjen i Jordbro som
piga hos arrendatorn Frans Johan Dahlström. Tillsammans med arrendatorns
syster, Emelina Augusta, flyttar hon året efter till Stenhamra där de tillsammans
driver en handelsbod.
Svenska Dagbladet 9 juli 1877. Det är här olyckshändelsen
med revolvern inträffar och Emma skadas allvarligt men
överlever.,
År 1894 köper Emelina Kvarntäppan, ett kvartshemman i Jordbro under Kalvsvik,
och flyttar dit. Där tar hon en fosterson, Oskar Lod född 1885.
Emma blir nu ensam handlerska på Stenhamra men med tre pigor.
Året efter tar även hon vid 46 års ålder en fosterson endast en månad gammal,
Johan Sixten Schoug, och 1896 en tioårig fosterdotter Betty Maria.
1898 sker en märklig rockad mellan Emma och Emelina, Emma flyttar med
fosterbarn och tjänstefolk till gården Kvarntäppan och Emelina flyttar ensam
tillbaka till Stenhamra och lämnar unge Oskar kvar till Emma. Han flyttar dock
1902 till Beteby.
Emma skaffar nu ytterligare två fosterbarn
1906 övertar övertar Johan Fredrik Norström Kvarntäppan, Emma bor kvar till
1911 då hon flyttar till Lunda i Jordbro där hon avlider som ogift i januari 1919.
Häradskartan 1905
Fotnot:
Här kan du läsa en berättelse om fostersonen Oskar Lod som för alltid satt sitt
landmärke i trakten!
https://www.haninge.org/2016/03/08/vem-var-oskar-lod/#more-4831