Inbjudan_workshop_Hallbart_byggande (002)

Välkommen till en workshop om
hållbart byggande och brandsäkerhet
Vi strävar efter att bygga ett hållbart samhälle, där byggnader och verksamheter fungerar i samklang med samhället
och miljön. Vi på Brandskyddsföreningen följer utvecklingen med intresse, men saknar en fråga i diskussionen – den
om bränders och brandskyddets påverkan på samhällets långsiktiga utveckling. Hur brandskyddet utformas påverkar en
byggnads sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Själva branden som uppstår påverkar också mer än miljön,
den påverkar människorna som bor eller arbetar i byggnaden och verksamheters ekonomi och utveckling.
Vi anser att brandsäkerhet måste bli en större del av arbetet för samhällets hållbara utveckling.
Vi behöver er hjälp! Med er kompetens om byggnadstekniskt brandskydd och förståelse för samhällsbyggnads- och
byggprocessen kan vi gemensamt nå längre och bidra till samhällets hållbara utveckling. Genom att samarbeta kan vi
dela kunskaper och berika våra respektive verksamheter. Vi vill bjuda in er till en workshop där vi diskuterar hur hållbara
byggnader och brandsäkerhet hänger ihop. Vi inleder med en föreläsning om hållbar utveckling och samhällsbyggnad.
Vi ställer oss frågorna:
• Vilka hållbarhetsfaktorer berörs av brandsäkerheten och hur?
• Vilka brandskyddsfaktorer berörs av utformningen av en hållbar byggnad och hur?
• Vilka val vid dimensionering av brandskyddet påverkar byggnadens sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet?
När? Fredag 7 april, klockan 8.30–12.00. Vi avslutar sedan med gemensam lunch.
Var? Hos Brandskyddsföreningen på Årstaängsvägen 21C, Liljeholmen.
Anmäl dig på:
https://www.brandskyddsforeningen.se/utbildningsinfo/anmalan-workshop-bygg
Vid frågor kontakta:
Lisa Björk, Brandskyddsföreningen
[email protected]
08-588 474 30