här - Götene Elförening

Information till dig som skickar fakturor till Götene Elförening ek. för.
Fakturaadress:
Götene Elförening ek. för.
FE 6883
838 73 FRÖSÖN
Observera att denna adress endast gäller leverantörsfakturor med tillhörande underlag. Skicka
därför inte varor, biljetter, orderbekräftelser eller påminnelser till fakturaadressen.
Det finns också möjlighet att skicka fakturor via mail till;
[email protected]
Observera att fakturans bild ska innehålla korrekt fakturaadress.
Skicka max 1 fakturafil per mail och en faktura inkl. bilagor per fil.
Om mailet skickas från en giltig avsändaradress kommer det en mottagningsbekräftelse tillbaka.
Krav på fakturainnehåll
För att en faktura ska godkännas av Götene Elförening ska minst nedanstående information finnas:
•
Fakturareferens och Ordernummer
om samlingsfaktura, bifoga underlag/order med fakturan.
•
Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
•
Leverantörens namn, adress samt organisationsnummer/momsredovisningsnummer.
•
Fakturanummer
•
Fakturadatum
•
Förfallodatum
•
Totalt fakturabelopp
•
Totalt momsbelopp samt momssats
Vi vill uppmärksamma Er på att vi omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet inom
byggsektorn enligt regeringens proposition 2005/06:130. För mer information, www.skatteverket.se.
Vi vill även uppmärksamma Er på att det är viktigt för oss att fakturareferens och ordernummer
anges korrekt, då denna är vår kod till att fakturan hamnar rätt i organisationen och
handläggningstiden förkortas.
Återkoppla gärna till oss vid eventuella frågor.
Med vänlig hälsning,
Ekonomiavdelningen
Götene Elförening ek. för.
Epost: [email protected]
Orgnr:7690000612
VAT: 769000061201