Årsrapport för lastbilsdemontering 20

Årsrapport
Lastbilsdemontering
Norrhälsinge miljökontor
Kontakter med kommunen i detta ärende:
Telefon: 0650-193 32
824 80 Hudiksvall
Telefax: 0650-381 64
E-post: [email protected]
Årsrapport för lastbilsdemontering 20_____
Årsrapporten ska senast den 31 mars skickas till Norrhälsinge miljökontor
Administrativa uppgifter
Företag
Organisationsnummer
Utdelningsadress /Faktureringsadress
Postnummer och postort
Tfn
E-post
Fastighetsbeteckning
Material och avfall
Material/Avfallsslag
Spillolja
Mängd
Hämtat av/levererat till
Oljefilter
Batterier
Bromsvätska
Kylarvätska
Spolarvätska
Drivmedel
CFC/HCFC,HFC
Bly
Komponenter med kvicksilver
Tankar för flytande gas
Däck
Potentiellt explosiva komponenter demonterade el neutraliserade
Övriga delar som särskilt avskilts
Övrigt, ange vad
Övrigt, ange vad
Observera att vid egen transport av farligt avfall krävs anmälan/tillstånd från länsstyrelsen
Skrivelse
2 (2)
Övriga uppgifter
Finns oljeavskiljare
□Ja □Nej
Datum för senaste tömningen: __________________
Finns fungerande larm □Ja □Nej
Datum för senaste kontroll av larm:_______________
Övriga uppgifter (uppgifter om oljeavskiljaren, verksamhetsförändringar, miljöförbättrande åtgärder mm)
Ort och datum
Underskrift