Läs - di.se

ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
Medföljer som bilaga till Dagens industri, mars 2017
Topp
50
Medarbetarna har sagt sitt!
LÄS OM 20 ARBETSGIVARE
SOM LIGGER I FRAMKANT
2
0
1
6
»ÄG INTERVJUN«
Karriärcoachen visar hur
SVERIGES BÄSTA
ARBETSGIVARE
ÄR LISTADE!
+
ANNONS
S BÄSTA
SVERIGEVARE 2016
I
ARBETSG
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Ledare & innehåll
Innehåll
3
Information om undersökningen
4–5
Äg intervjun med coachens
bästa tips
6
Topp 50-listan
topp 50 sveriges bästa arbetsgivare
Var vill du helst jobba,
om du får välja?
I
årets undersökning av vilka som är ­Sveriges
bästa arbets­givare har totalt 31 616 ­med­arbetare svarat på frågor om hur väl de trivs hos
sin arbetsgivare och vad som ger dem lust att gå
till jobbet. Resultatet visar att dagens medarbetare
vill ha en kreativ och ­dynamisk arbetsmiljö, utmaningar och möjligheter till goda referenser för
framtida karriärer. Men det absolut viktigaste när
människor är på jakt efter framtida arbetsgivare är
ledare som stöttar personlig utveckling.
DE SOM KNIPER topplaceringarna på listan över
Sveriges bästa arbetsgivare är entreprenöriella
och framgångsrika företag på sina respektive
marknader. Genom medvetna satsningar på att
­kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke har de
lyckats attrahera de bästa talangerna som vill
spela i det vinnande laget.
SÅ HUR KNIPER just jag jobbet hos min drömarbetsgivare? Det finns många do’s and dont’s när det
gäller jobbansökningar. Hur förbereder jag mig
inför intervjun, hur hanterar jag min ­nervositet
och vilken approach funkar egentligen bäst?
Ibland kan det vara skönt med några handfasta
tips. Det är precis vad du får av ­karriärcoachen
Viveka Andersson på sidan sex. Hennes tre bästa
tips inför intervjun är att komma väl förberedd,
tänka igenom vilket intryck du vill ge, och göra
ordentlig research.
Netlight
8
Grant Thornton
9
Bengt Dahlgren
10
Midroc
11
H&M
12
Pöyry
13
Schibsted
14
LRF Konsult
15
Sigma
16
Alfa Laval
17
Hi3G
18
Xylem
19
SCA
20
Tetra Pak
21
Linköpings kommun
22
Siemens
23
KappAhl
24
Trafikverket
MER OM HUR det är att arbeta hos några av Sveriges
bästa arbets­givare kan du läsa i den tidning du just
nu håller i din hand. Du får en unik inblick bakom
kulisserna, och får dessutom veta vad dessa företag söker hos sina framtida medarbetare. Kan du
vara en av dem? Vänd blad och låt dig inspireras!
25
FMV
26
Gävle kommun
27
ABB
/Universumredaktionen
28
COWI
29
EVRY
30
Projektengagemang
31
Vattenfall
REDAKTION
OM UNIVERSUM
Vd: Petter Nylander
Produkt- & produktionschef: Angelica Netje
Produktionsledning: Per Karlsson
Projektledare: Carin Sundberg
Redaktörer: Erik Backlund & Klara Stefansson
Redaktion: Beatrice Odin, Kristofer Hedlund, Madeleine GremNielsen, Sigrid Malmgren, Sofie Lundmark, Victoria Thoors &
Frida Jonsson
Art director/layout: Emma Österberg & Simon Annsofidotter
Omslagsfoto: Simon Annsofidotter
Försäljning: Sighsten Dahl, 072-853 62 08,
[email protected]
Produktion: Oh My! på uppdrag av Universum Sweden AB
Tryck: V-TAB i Vimmerby, 2017
Universum är världsledande inom ­employer­branding. Över
20 år tillbaka arbetar vi uteslutande med ­arbetsgivarimage och
vi är pionjärer inom detta område. U
­ niversum hjälper över
1 200 kunder världen över att attrahera framtida, och b
­ ehålla,
nuvarande ideala medarbetare. Vi gör detta genom e­ rfarenhet,
kunskap och tjänster så som ­undersökningar, s­ trategiska konsulttjänster och medie­lösningar. U
­ niversums undersökningar
besvaras årligen över 1 300 000 s­ tudenter och unga akademiker
i hela världen, vilket ger oss en unik kunskapsbas. I vår medieportfölj ingår över 150 olika publikationer och webbplatser som
hjälper studenter och unga ­akademiker i deras jakt efter den
ideala ­arbetsgivaren.
2 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
7
arbetsgivare som utmanar
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Om undersökningen
om undersökningen
Undersökningen Sveriges Bästa A
­ rbetsgivare
genomförs bland en organisations egna ­medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin ­
nuvarande a­ rbets­givare utifrån tre faktorer:
1. Intern identitet
2. Nöjdhet/rekommendation
3. Lojalitet
RESULTATET BASERAR SIG på svar från cirka 31 616
personer som har fått ta ställning till hur väl de
trivs hos sin arbetsgivare och vad som ger dem
lust att gå till jobbet.
UNDERSÖKNINGEN ANVÄNDS AV många a­ rbetsgivare som
en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp
till sina medarbetares f­ örväntningar och därmed
i framtiden behålla sin konkurrenskraft.
FÖR FRÅGOR OM undersökningen kan ni kontakta
Jesper Hansson, undersökningsansvarig på
­Universum: [email protected]
Hela rankingen hittar du på:
www.sverigesbastaarbetsgivare.se
8%
Endast 8 procent
r m e da r
be
a?
Hur l
ä
ala
14 %
av samtliga deltagare i undersökningen
är intresserade av att byta jobb inom det
närmaste året.
36 %
Vill medarbetarna
rekommendera sin
arbetsgivare till
vänner och bekanta?
69% av medarbetarna hos de 10 högst
rankade arbetsgivarna skulle sannolikt
rekommendera sin ­arbetsgivare till vänner
och bekanta.
n
tar
oj
av
medarbetarna hos de topp
10 högst rankade arbetsgivarna
är ­intresserade av att byta jobb
inom det närmaste året.
Endast 15% av medarbetarna hos de 10 lägst
rankade arbets­givarna skulle sannnolikt
­rekommendera sin arbetsgivare till vänner
och bekanta.
Hur nöjda är medarbetarna
med sina arbetsgivare?
7,7
Medarbetarna ger sin nuvarande
arbetsgivare ett snittbetyg på 7,7 av 10
hos de lägst rankade arbetsgivarna är
intresserade av att byta jobb inom det
närmaste året.
8,7
Medarbetarna hos de 10 högst placerade
arbetsgivarna ger dem snittbetyget 8,7 av 10
Illustrationer: Marion Sinnesael och Romzicon från Noun Project.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 3
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Äg intervjun med coachens bästa tips
Äg intervjun
med coachens
bästa tips
Viveka Andersson är karriärcoachen som inspirerar, ­vägleder och ­peppar dig som letar
det första jobbet, vill karriärväxla ­eller har panik inför lönesnacket. Kort och gott: hon
är expert på att äga ­intervjuer och få jobbet.
Text: Erik Backlund Foto: Shutterstock
H
on intervjutränar samt håller föreläsningar kring allt om att söka och få jobb.
Som karriärrådgivare på Newstart får
Viveka Andersson många frågor om hur
man ska tänka inför en intervju, men den
allra vanligaste är: ”Hur ska jag framställa mig själv på
bästa sätt?”. Här är hennes bästa tips inför anställningsintervjun!
VAD VILL REKRYTERAREN EGENTLIGEN FÅ FRAM UNDER INTERVJUN?
– Det är många gånger vanligt att du i första hand blir
4 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
intervjuad av en rekryterare och senare av en eventuellt
blivande chef. När det gäller den första intervjun handlar
det framför allt om att verifiera att det som står på ditt
cv stämmer med verkligheten. Rekryteraren har fått ett
uppdrag av arbetsgivaren, att hitta de bästa kandidaterna
med vissa kunskaper, kompetenser och egenskaper.
Den första intervjun handlar mycket om att säkerställa
dessa kriterier. Går du vidare till att bli intervjuad av den
blivande chefen kommer även fokus att läggas på att se till
att din personlighet ska stämma med vad man efterfrågar
på företaget.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
HUR FÖRBEREDER JAG MIG BÄST?
– Det sämsta du kan göra är att inte förbereda dig alls! Att
tänka ”jag har inga problem att prata för mig”. Det kan du
kanske, men det gör att du kan hamna i jobbiga situationer
när du får en fråga om vad du till exempel är mest stolt
över. Då gäller det att ganska snabbt komma fram till ett
bra och relevant svar samt berätta om det strukturerat. Det
är inte så lätt om du inte har tränat på det. Det blir ofta en
rörig intervju vilket ger ett dåligt helhetsintryck. Innan du
går på intervju måste du därför tänka igenom vad du vill
lyfta fram. Gör upp en plan, träna på intervjufrågorna och
fokusera på hur du kan besvara dem med det du vill berätta
om dig själv.
»Övning ger ­verkligen
­färdighet. Gå på
­många ­intervjuer och
träna h­ emma på vad
du ska säga.«
SKA JAG SKRYTA ELLER HA EN MER ÖDMJUK APPROACH?
– Det är många som säger att de inte kan komma på en
­intervju och skryta. Men när du berättar om vilka projekt
du har jobbat med och vad du har åstadkommit så blir det
mer tydligt för rekryteraren. Det är ren fakta, och det ska
du självklart berätta om, hur ska personen på andra sidan
annars kunna veta vad du kan? Öva mycket på att kort
och koncist berätta om dina erfarenheter och hur du har
bidragit på olika sätt. Beskriv din del i olika projekt och hur
de påverkade slutresultatet, och nedvärdera inte dig själv
genom att säga ”det var kanske inte så viktigt, men …” eller
liknande saker.
V i v e k a s 3 b ä s ta t i p s i n fö r i n t e rvj u n :
1.
Förbered dig
2.
Hur vill du framstå?
3.
Gör din research
Hur säker du än känner dig, oavsett om du tycker att du inte har
några problem med att prata om dig själv – förbered dig! Öva på
de vanligaste intervju­frågorna, fundera på dina styrkor, vad du
har åstadkommit och varför arbetsgivaren ska anställa dig. Är du
inte ­förberedd kommer rekryteraren att styra hela samtalet,
planera och tänk igenom vad det är du vill lyfta fram.
Tänk igenom vilket intryck du vill göra under intervjun. Hur vill
du uppfattas och vad vill du förmedla om dig själv i samtalet?
Tänk inte bara på VAD du säger utan även HUR. Här vägs både
kroppsspråk och eventuellt klädseln in. Ha en lättsam attityd och
hälsa med ett leende. Du ska alltid vara dig själv, men det gäller
att visa upp ditt bästa jag.
Det är inte bara företaget som ska intervjua dig, du ska också
få en bild av företaget. Läs på om arbetsgivaren och se till att
ha med dig frågor om arbetsplatsen, vilka karriärmöjligheter som
finns, det team du ska ingå i och allt annat som inte går att hitta
på företagets hemsida och som är viktigt för dig.
SKOJA OCH KALLPRATA ELLER INTE?
– Här är det väldigt viktigt att vara lyhörd gentemot
­personerna som intervjuar dig. Känn av stämningen när
du kliver in. Hur är det i lokalen, skrattas det mycket? Är
det snarare ”tjena, tjena” eller en mer stel jargong? Var
lyhörd och anpassa dig efter intervjuaren. Du ska för den
sakens skull inte lägga band på din personlighet. Är du en
glad prick ska det märkas, men du behöver inte dra ordvitsar så fort ett läge ges. Generellt letar företag ofta efter
personer som är lättsamma och sociala, en kommentar
som ”vilka trevliga lokaler ni har” kan vara en bra ingång.
Precis som alla andra vill arbetsgivare också känna sig
utvalda, visa med några korta meningar att du är tacksam
att de tog sig tid och att du verkligen vill ha jobbet!
OM DET GÅR ÅT PIPAN, HUR GÅR JAG VIDARE EFTER ETT NEJ?
NÄR KAN JAG SJÄLV HÖRA AV MIG EFTER EN INTERVJU?
– Det som är viktigt att tänka på innan du går från intervjun är att fråga hur rekryteraren kommer att gå vidare, och
när du kan räkna med att få ett besked. Förhoppningsvis får
du en tidsram och då är det vad du har att förhålla dig till,
oavsett om det är tio dagar eller fyra veckor. Skulle de dock
inte höra av sig inom den tiden ska du definitivt höra av dig
och kolla vad som har hänt. En annan sak du kan göra, om
du känner att intervjun gick bra och tjänsten verkligen är
något för dig, är att skicka ett kort mejl till kontaktpersonen
eller den du har träffat. Skriv något i stil med: ”Tack så
mycket för ett väldigt trevligt möte! Jag tycker att tjänsten
låter jättespännande och ser fram emot att höra ifrån er”.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
– All träning är bra träning, du får inte se ett nej som ett
nederlag. Att du inte får jobbet betyder inte att du var fel,
bara att någon annan var mer rätt just den här gången. Du
kommer att få ett nej ibland och då gäller det att istället
fokusera på vad du tar med dig till nästa intervju. Ofta får
kandidater i dag tyvärr bara ett kort mejl där de informeras om att tjänsten har blivit tillsatt av någon annan. Det är
tråkigt, speciellt om man har blivit kallad till intervju och
lagt ned tid och kraft, men det händer. Jag tycker absolut
att du kan ringa upp och höra dig för om orsaken om det
inte angetts i mejlet. Fråga varför det inte blev något, vad
det var som saknades i din profil och om det finns något du
kan tänka på till nästa gång.
Viveka
Andersson
Titel: Karriärcoach.
Utbildning: Certifierad
Karriärcoach samt
Förändringscoach.
Bakgrund: Civilekonom inom
IT-sektorn på ­internationella
­bolag i tjänster som Key Account,
Programansvarig och ­utbildare.
Har sedan 2010 ansvar för
CV-granskningen hos Civil­
ekonomernas Riksförbund
och coachar medlemmar
dagligen i hanteringen av att
skriva CV och personligt brev.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 5
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Här listas Sveriges Bästa Arbetsgivare 2016
Här listas:
sveriges bästa
arbetsgivare
2016
BRANSCHBÄST är de arbetsgivare som
jobbat hårt med att utveckla sig själva
och sina medarbetare. Juryn består av
landets Young Professionals och här är
några av de arbetsgivare som t­ alangerna
helst jobbar hos.
B
RAKETERNA är den exklusiva skara
a­ rbetsgivare som klättrat sex placeringar eller mer på årets ­rankinglista
i KarriärBarometern. Hur mycket och
vilka kategorier ser du här!
Branschbäst
1
samhällsvetare
2
Ekonomi
3
Juridik
4
högskoleingenjör
5
Data/IT
6
civilingenjör
topp 50
1. Netlight
Sid. 7
35
20
20. NCC
22
39. Länsförsäkringar
2. Grant Thornton
Sid. 8
33
21. Volvo Cars
3. Bengt Dahlgren
Sid. 9
21
22. Nordnet
40. Göteborgs universitet
B
41. SEB
4. Svensk Fastighetsförmedling
23.SCA
5.Midroc
Sid. 10
24. Deloitte
43. FMV Sid. 25
6. IKEA
B
25. Tetra Pak Sid. 20
44. Volvo Group
26. Umeå Energi
45. Försvarsmakten
27. EY (Ernst & Young)
46. Gävle kommun
28. Sandvik
47. Alten
29. Skanska
48. Telia
46
56
7. Hennes & Mauritz Sid. 11
B
8. Pöyry Sid. 12
9.Schibsted
Sid. 13
12
10. LRF Konsult Sid. 14
42
7
6
Sid. 19
14
11. Sigma Sid. 15
30. Linköpings kommun
12. Bravida
31. Siemens Sid. 22
13. Alfa Laval Sid. 16
11
42. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
B
12
Sid. 26
49. Acando
Sid. 21
50. Malmö Stad
32. Nordea
arbetsgivarna som utmanar
14. Combitech
33. CGI
15. Scania
34. Sweco
abb
16.3 Sid. 17
35. Unilever
cowi Sid. 28
17. WSP
36. KappAhl Sid. 23
18. Sogeti
37. Saab (Defence & Security)
Projektengagemang Sid. 30
19. Xylem Sid. 18
38. Trafikverket Sid. 24
vattenfall Sid. 31
40
Sid. 27
evry Sid. 29
39
43
B
BLAND STORA ARBETSGIVARE
Stora arbetsgivare är arbetsgivare
med fler än 250 medarbetare.
6 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
netlight
www.netlight.com
»På Netlight är ingenting
hugget i sten«
TOPP 50
ANDREAS PERSSON
1
Titel: Talent Manager.
Utbildning: Human Resources,
Stockholms universitet.
ANDJELA KUSMUK
Titel: Key Account Manager.
Utbildning: Industriell ekonomi,
Produktutveckling, Jönköpings
universitet/Chalmers tekniska
högskola.
CAROLINA ONSBRING
Titel: Konsult.
Utbildning: Industriell Ekonomi,
Kungliga Tekniska högskolan.
NETLIGHT
Netlight Consulting är ett konsultbolag inom IT och management
med kontor över Europa. Som konsult erbjuds du att bli och arbeta
med de bästa i branschen. Klienten
erbjuds kvalificerade lösningar
inom IT och management.
Antal medarbetare: 500 medarbetare i Stockholm.
Anställdas profil: Främst civilingenjörer inom Data, IT, Industriell
Ekonomi och Media.
Läs mer: www.netlight.com
Samarbete, innovation och en förmåga
att alltid ta nästa steg gör Netlight
Consulting till en arbetsplats i s­ tändig
utveckling. Här arbetar en mångfald
av människor och det växande bolaget
genomsyras av lyhördhet och en stark
tillit till individen.
Text: Sara Schedin Foto: Sigrid Malmgren
P
å konsultbolaget Netlight är hela kulturen
uppbyggd kring samarbete. Den unika organisationen, som kallas Boid, p
­ åminner om en
fågelflock där individer hela tiden tar eget ansvar
samtidigt som de tar hänsyn till alla runtomkring. Det tydliga fokuset på individ, sammanhållning och ständig förnyelse var delar som fick
Andreas Persson, Talent Manager, att återvända
till Netlight.
– Det är alltid bra att få andra perspektiv, och
efter ett år kände jag att det var dags att komma
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
tillbaka. Jag saknade verkligen företaget och
­kollegorna. Det finns en sådan tydlig känsla
här av att ingenting är hugget i sten och att allt
är möjligt. Netlight är ett ständigt växande och
levande organ som hela tiden formas av dem som
jobbar här, berättar han och fortsätter:
– Sedan är hela tillväxten i Netlight extremt
spännande, hur vi växer på nya marknader och
ständigt förnyar oss. Det finns en konstant vilja
att röra sig framåt.
FÖR ANDJELA KUSMUK, Key Account Manager, var det
just företagskulturen på Netlight som lockade.
– Jag gillar framför allt att det finns en synergi
mellan individutvecklingen och möjligheten att
utveckla hela Netlight tillsammans med andra.
På Netlight är vi olika människor med olika bakgrund och kompetens, men med gemensamma
intressen. Vi brinner för att utveckla oss själva
och ­därigenom växa företaget, något Netlight ger
oss flera plattformar för, säger hon och tillägger:
– Något som har betytt mycket för mig är min
mentor. Det är en kollega som agerar bollplank
och tillsammans diskuterar vi verktyg för min
fortsatta utveckling.
– Att hela Netlight tillsammans bildar ett
starkt team är både en trygghetsfaktor och en
källa till inspiration. Innan jag började som
konsult för fem år sedan funderade jag över om
det skulle vara en ensam roll, men insåg att det
var precis tvärt om när jag förstod att man alltid
har Netlights internationella nätverk av kollegor
bakom sig. Våra engagemang hos kunder innefattar
ofta olika ­t yper av komplexitet, och en nyckel för
att ­hantera utmaningarna blir Netlightnätverket
och den kunskap vi besitter tillsammans, menar
Carolina Onsbring.
DÅ NETLIGHTS ERBJUDANDE riktar sig mot bolag som ligger i framkant inom digitalisering, s­ pänner kunderna över flera branscher, från m
­ ediaindustrin
till e-handel och fintech.
– Det är spännande att vara en del av ett bolag
som driver digitalisering på så många plan, både
lokalt i Sverige men också internationellt via våra
andra kontor, avslutar Carolina.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 7
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
grant thornton
www.grantthornton.se
»Vi brukar säga att vill
man, så får man«
TOPP 50
ANNA JOHNSON
2
Titel: Vd.
Utbildning: Magisterexamen i
ekonomi med inriktning redovisning, Mitthögskolan i Östersund,
examen 1998.
Vilka egenskaper har du haft
nytta av under karriären? "Jag är
nyfiken av mig och lite mer på tårna
än på hälarna."
GRANT THORNTON
Grant Thornton är Sveriges största
revisions- och konsultföretag med
fokus på dynamiska ägarledda
bolag och erbjuder tjänster inom
revision, ekonomiservice, skatt och
rådgivning. Företaget har drygt
1 150 medarbetare på 23 kontor i
Sverige och är medlem inom Grant
Thornton International – en global
paraplyorganisation.
Antal medarbetare: Drygt 1 150.
Vägar in: Hos Grant Thornton kan
du göra karriär på 23 kontor. Företaget är i ständig tillväxt och söker
nya talanger, både dig som är nyutexaminerad och dig som har
några års erfarenhet. Håll gärna
kontakt med Grant Thornton via
Facebook, Twitter och LinkedIn.
Läs mer: grantthornton.se/karriar
Hållbara medarbetare, ständig utveckling och möjligheten att vara med och
förändra. Det är vad det handlar om på
Grant Thornton.
Text: Sara Schedin Foto: Mikael Ackelman
G
rant Thornton är ett av Sveriges snabbast
växande revisions- och konsultbolag som
hela tiden strävar efter att ligga i framkant.
Här uppmuntrar man nyfikenhet, öppenhet
och att medarbetarna redan från början vågar
ta plats.
KARRIÄRVÄGARNA INOM GRANT THORNTON är många,
vilket den nytillträdda vd:n Anna Johnson är ett
levande exempel på. Hon började på företaget i
Stockholm som revisorassistent och flyttade efter
några år till Visbykontoret där hon först arbetade
som revisor och senare som kontorschef. Sedan
1 september 2016 är hon tillbaka i Stockholm
– nu i rollen som vd.
8 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
– Jag har reflekterat över att många säger att
jag har varit på företaget så länge men det känns
verkligen inte som det. Det har varit så mycket
nya saker och utmaningar hela tiden eftersom jag
har haft olika roller. I varje roll har jag fått bygga
upp olika typer av kompetens, säger Anna.
”Det är också viktigt att vi som
ledare är lyhörda för vad våra
medarbetare vill uppnå i sina
karriärer och hjälper dem att
sätta upp delmål.”
ANNA TROR ATT det är hennes framåtlutade attityd
och att hon alltid hoppar på nya möjligheter när
de dyker upp som har bidragit till hennes utveckling inom företaget.
– Vi brukar säga att “vill man så får man”
och det handlar om att ta ansvar för sin egen
utveckling och känna efter vad som är ens egen
inre drivkraft. Det är också viktigt att vi som
ledare är lyhörda för vad våra medarbetare vill
uppnå i sina karriärer och hjälper dem att sätta
upp delmål. Det finns ju oändliga möjligheter på
det här företaget. Det beror på vad du drivs av
och gillar.
ATT BLI SVERIGES bästa arbetsgivare är sedan 2015
Grant Thorntons övergripande mål och för att
komma dit har fokus legat på att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.
– Vi har funderat över hur vi skapar en miljö
där medarbetarna vill vara kvar och utvecklas.
Det handlar mycket om den personliga utvecklingen och i det ligger såklart ett eget ansvar.
Sedan är ju ledarskapet en viktig del i detta. För
att medarbetarna ska känna den där drivkraften
och glädjen måste vi ha ett bra ledarskap. Genom
att låta medarbetarna utvärdera oss och genom
att utvärdera varandra växer vi som ledare.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
bengt dahlgren
www.bengtdahlgren.se
»Här är hela kontoret som
en stor arbetsgrupp«
TOPP 50
THERESE WENNERHOLM
3
Titel: Installationskonsult.
Utbildning: Civilingenjörs­
programmet Maskinteknik, Linköpings universitet, examen 2009.
Om du fick välja vem som helst
som mentor, vem skulle det vara
och varför? "Carina Berg! Hon är min
absoluta idol och har en ­fantastisk
personlighet. Hon är öppen, positiv
och glad och har kommit långt bara
genom att vara sig själv."
BENGT DAHLGREN
Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt
inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Företaget grundades
1952, och har sedan dess vuxit till
att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar
till vare sig entreprenörer eller
tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har cirka 500 medarbetare
som verkar i hela landet men även
internationellt.
Medarbetarnas bakgrund:
Brandingenjörer, Civilingenjörer,
­Högskoleingenjörer och IUCingenjörer.
Karriärsida: www.bengtdahlgren.se
Facebook: www.facebook.com/
BengtDahlgrenAB
På Bengt Dahlgren, ett av de största företagen för teknik­konsulter i ­Sverige, är
det hållbarhet och kundnära lösningar
som står i fokus.
Text: Anna Ivarsson Foto: André de Loisted
F
ör ett och ett halvt år sedan kände Therese
Wennerholm att hon längtade efter nya
­utmaningar. Efter tips från vänner som
j­obbade på Bengt Dahlgren sökte hon en tjänst
som ingenjör - och fastnade direkt.
INGENJÖRSKONST ÄR ORDET som används för Bengt
Dahlgrens verksamhet. För Therese betyder
det möjlighet till inflytande och kreativitet.
­Hennes ­a nsvarsområden har ökat successivt och
en vanlig arbetsdag som installations­konsult
innebär ­a lltifrån att följa upp miljömål till
­energi­utredningar och tekniska simuleringar.
– Jag känner att jag blir utmanad varje dag
och får hela tiden möjlighet att utvecklas i nya
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
s­ pännande projekt. Jag jobbar mycket i tidiga
skeden, så mina dagar handlar mycket om att
­samarbeta med beställare och konsulter för
att se så alla faktorer stämmer överens för att
skapa ett hållbart och energieffektivt klimat i
kundens fastigheter.
utredningar av system i fastigheter på flera tusen
kvadrat ska vi förespråka ­lösningar som är hållbara. Jag är en miljönörd och d
­ ärför är det extra
roligt att vara en del av det som sker nu, speciellt
eftersom hela företaget och alla m
­ edarbetare gör
det tillsammans.
”Jag känner att jag blir utmanad varje dag och får hela
tiden möjlighet att utvecklas
i nya s­ pännande projekt.”
OCH DET ÄR kollegorna som är det bästa med jobbet,
menar Therese. Hon tror att det främst beror på
att företaget lyckats så bra med sin rekrytering,
där rätt person med ett intresse för branschen
prioriteras högst. Dessutom läggs mycket fokus på
att våga ha kul, både på och utanför arbetsplatsen.
– Hela kontoret är som en stor arbetsgrupp. Vi
sköter inte bara vårt och går hem, vi samarbetar
och ser till att vi avlastar varandra. Ett viktigt fokus
är att vi ska balansera arbete och privatliv och vi
är många som är engagerade i olika lokala initiativ.
I år var vi till exempel ett gäng kollegor som sprang
Helsingborg maraton tillsammans och vi har ett
aktivitetsrum på kontoret där vi ofta styr upp
pingis, biljard eller träningsutmaningar. Det brukar
ge en bra energiboost till eftermiddagsfikat.
Miljö och hållbarhet är något som företaget
k­ ontinuerligt satsar på, både internt och externt.
Therese berättar att det handlar om alltifrån de
egna kontoren och att arrangera hållbarhetsveckor till ö
­ vergripande målsättningar och policys.
– Oavsett om det är en liten bostadsrättsförening som vill bli mer energieffektiv eller om
det handlar om riktigt stora projekt där vi gör
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 9
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
midroc
www.midroc.se
»Stora möjligheter att
utvecklas inom företaget«
TOPP 50
HARIS MEHMEDOVIC
5
Titel: Avdelningschef, Midroc
Automation.
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers,
examen 2005.
MIKAEL LUNDÉN
Titel: Enhetschef, Midroc Project
Management.
Utbildning: Ingenjör, Kalmar högskola, examen 1988.
MIDROC
Midroc har en bred verksamhet
och erbjuder tekniska lösningar
för industri, bygg, fastighet och
miljö. Dessutom investerar Midroc
i svenska innovationsföretag. Vi
ser varje projekt som en utmaning
som vi tar oss an t­ illsammans med
våra kunder. Midroc omsätter 5,8
­miljarder kronor och har totalt 3 300
anställda. ­Midrocgruppen ägs av
­Mohammed Al-Amoudi och familjen
Wikström och ­bildades 1996 genom
att ett antal ­välrenommerade
­entreprenadföretag förvärvades.
Antal medarbetare: 3 300 varav
cirka 2 500 i Sverige.
Läs mer: www.midroc.se
Trots att Midroc är ett expansivt bolag
har de lyckats behålla familjekänslan i
företaget. Med en bra dialog och korta
beslutsvägar vågar medarbetarna både
ta för sig och utvecklas
Text: Anna Holmberg Foto: Julia Sjöberg
M
idroc tror på att göra saker tillsammans eftersom det är då medarbetarna och företaget
kan utvecklas och växa. I 20 år har de antagit
nya utmaningar inom industri, bygg, fastighet och
miljö – med målet att bidra till en bättre framtid.
När Sveriges högskoleingenjörer röstade fram sin
drömarbetsgivare placerade sig Midroc bland de
100 mest attraktiva arbetsgivarna, enligt Universums årliga undersökning Karriär­Barometern, som
besvarats av över 31 000 personer.
– Vi har en unik blandning av konsult- och
­entreprenadverksamhet och vi driver otroligt
­spännande projekt. Vi arbetar inte bara i Sverige
utan har även stora turn-key projekt utomlands
10 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
som både är utmanande och utvecklande. Det finns
stora m
­ öjligheter till utveckling inom företaget om
man har den ambitionen, säger Haris Mehmedovic,
­avdelningschef sedan två och ett halvt år tillbaka.
”Vi har en familjär stämning
och nära till cheferna. Vi är
en digital arbetsplats och har
kommit väldigt långt i utvecklingen – det finns mycket ny
teknik att ta till sig.”
MIKAEL LUNDÉN HAR arbetat på Midroc sedan 2007,
med en paus på ett år när han gick till ett annat
bolag. Sedan årsskiftet är han tillbaka på sin gamla
­arbetsplats, denna gång som enhetschef.
– Jag fick en förfrågan från mina gamla kollegor
om jag ville kliva in som enhetschef. Jag blev väldigt
smickrad och kunde inte tacka nej. Jag trivs väldigt
bra på Midroc, det var som att komma hem igen.
MIDROC ÄR MÅN om medarbetarna och anordnar
många föreläsningar, bland annat om hur man
minskar stress. De uppmuntrar även till träning
och erbjuder självklart friskvårdsbidrag.
– För ett tag sedan fick vi möjligheten att träna
med Paulo Roberto online. Man fick anmäla sig på
nätet och sedan la han upp olika program åt oss,
säger Haris.
FÖR DE SOM börjar att arbeta på Midroc väntar en
spännande och utvecklande resa. Mikael berättar
att man får mycket hjälp av sina medarbetare och
att alla lär sig av varandra.
– Vi har en familjär stämning och nära till
cheferna. Vi är en digital arbetsplats och har kommit väldigt långt i utvecklingen – det finns mycket
ny teknik att ta till sig. På Midroc finns också en
trygghet som gör att det är okej att misslyckas. Det
gör att man vågar satsa mer och inte bara går på i
samma trygga spår.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
H&M
www.hm.com
Med sikte på en mer
hållbar modeframtid
TOPP 50
BENZ SUNDGREN
7
Titel: Business Developer Lead.
Utbildning: Civilingenjör, industriell
ekonomi, Linköpings universitet,
examen 2005.
EBBA LARSSON
Titel: Sustainability Business
Controller.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala
universitet, examen 2010.
H&M
H&M är ett globalt modeföretag
som erbjuder mode och kvalitet
till bästa pris på ett hållbart sätt.
H&M har ett brett sortiment som
är uppdelat i ett antal koncept för
dam, herr, ungdom, barn, kosmetik
och mode för hemmet.
Antal medarbetare: 148 000 i
över 60 länder och över 30 onlinemarknader.
Vägar in: H&M rekryterar löpande
till rollen som Business Controller.
Dessutom har H&M flera traineeprogram för ekonomer, ingenjörer
och systemvetare samt H&M Summer
Internship för studenter.
Läs mer: www.hm.com
Vissa vill förbättra världen, andra
drömmer om en storslagen karriär.
Varför välja? På H&M finns både karriäräventyr och en möjlighet att göra
skillnad för människor och miljö.
Text: Jacqueline Fahlander Foto: Sigrid Malmgren
F
örra året samlade H&M in 12 000 ton kläder
i sina butiker runt om i världen. Kläderna
återanvänds eller återvinns till nya plagg. Företagets mål på sikt är att sluta kretsloppet. Det krävs
nämligen en hel del resurser för att skapa mode.
Genom att bland annat minska vattenanvändningen, fasa ut skadliga kemikalier och öka andelen
ekologisk bomull i produktionen har H&M kommit närmare en mer hållbar modeframtid. Ebba
Larsson är Sustain­ability Business Controller på
H&M:s globala hållbarhetsavdelning:
– H&M har inte bara långsiktiga mål för sitt eget
hållbarhetsarbete utan vill även påverka branschen
i en mer hållbar riktning och öka medvetenheten
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
hos kunderna. Vi gör en mängd olika insatser på
hållbarhetsområdet, allt från att utveckla nya hållbara material och visa upp en mångfald av modeller
i vår reklam till att säkerställa att våra leverantörer
erbjuder en bra arbetsmiljö och skäliga löner.
MÄTER HÅLLBARHETSARBETET
Kollegan Benz Sundgren arbetade under flera
år som Country Controller på H&M:s produktionskontor i Shanghai med ansvar för hållbarhet,
budget och organisation. Han var även med och
startade upp produktionen i Burma, när landet
öppnade upp för omvärlden.
– H&M äger inga egna fabriker utan arbetar med
cirka 800 leverantörer runt om i världen. Vi mäter
regelbundet leverantörernas hållbarhetsarbete och
agerar gentemot leverantören utifrån det, till exempel
genom att öka eller minska antalet ordrar eller eventuellt avsluta samarbetet. Ebba har också arbetat på
den internationella arenan. Under sina första år på
H&M jobbade hon som Business Controller i Turkiet.
I dag arbetar båda på huvudkontoret i Stockholm
och drivs av en stark vilja att bidra till en bättre
värld. Genom H&M:s position som ­bransch­ledare får
de också möjlighet att göra skillnad.
FRAMTIDENS SHOPPINGUPPLEVELSE
För Ebba ligger fokus dels på World Recycle Week,
och var H&M ska befinna sig år 2025. Benz arbetar
också med viktiga framtidsfrågor i sin nuvarande roll
som affärsutvecklare för ­mobila försäljningskanaler
för H&M:s e-handel.
– Trenden vi ser är att fler använder sina tekniska
prylar i de fysiska butikerna och vi arbetar för att sy
ihop online och offline. Vi tittar också på andra områden som vi tror kan få genomslags­kraft framöver,
till exempel Virtual Reality och artificiell intelligens.
Båda har valt arbetsgivare med omsorg och menar
att det är viktigt att arbetsgivarens värderingar stämmer överens med ens egna.
– Vi tror på människan och arbetar för en mångfald
av både idéer och människor, det gillar jag, säger Ebba.
– Jag uppskattar också att H&M är inter­nationellt
och tillväxtdrivet. Jag har kollegor över hela världen
och det skapas ständigt nya ­karriär­möjligheter,
avslutar Benz.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 11
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Pöyry
www.poyry.se
»Det finns en inbyggd
utveckling i konsultrollen«
TOPP 50
ANNI ULFENDAHL
8
Titel: Avdelningschef, Kraftledningar.
Utbildning: Civilingenjör, design
& produktutveckling, Linköpings
universitet, examen 2012.
Oumbärligt på jobbet: "Lagkänslan och gemenskapen bland
kollegorna."
ULF STRENGER
Titel: Divisionschef, Process &
Projektledning.
Utbildning: Civilingenjör, kemiteknik, KTH, Tekn. Lic. 1989.
Oumbärligt på jobbet: "Roliga och
duktiga arbetskamrater."
PÖYRY
Pöyry är ett globalt konsult- och
ingenjörsföretag med 500 medarbetare i Sverige och 6 000 globalt.
Pöyry finns i 50 länder runt om i
världen. I Sverige har företaget
funnits sedan 1962. Pöyry levererar
kompletta lösningar för hela livscykel av en investering.
Antal medarbetare: Cirka 500 i
Sverige och 6 000 globalt.
Medarbetarnas bakgrund: Främst
ingenjörer med olika specialiteter.
Läs mer: www.poyry.se
Från kraftledningar till pappersmassefabriker. Det internationella konsult- och
ingenjörsföretaget Pöyry genomför
10 000 projekt varje år, vilket ger medarbetarna möjlighet att växa på både
höjden och bredden.
fick i uppdrag att omvandla designbyråns skiss
till ritningar samt projektera och beräkna stolparna. Det är ett av de häftigaste projekten vi har
gjort på vår avdelning!
I
INOM ULFS DIVISION arbetar seniora experter med
komplexa och ofta globala projekt. Det kan handla om allt från ombyggnader av pappersmaskiner
till projektering av pappersmassefabriker.
– Vi jobbar även med utvecklingsprojekt
inom bioraffinering, som är ett växande affärsområde där fokus ligger på förnybara råvaror
såsom biodrivmedel och biobaserade kemikalier,
förklarar han.
ANNI LEDER EN avdelning med 30 medarbetare som
sitter på olika kontor i landet. Här är de specialister på kraftledningar och arbetar med projektering, konstruktion och projektledning.
– När Svenska kraftnät för några år sedan
skulle sätta upp två kraftledningsstolpar i norra
Stockholm utlystes en designtävling och Pöyry
MEDARBETARNAS UTVECKLING STÅR i fokus på Pöyry och
ambitionen är att individanpassa och skapa karriärutmaningar utifrån varje medarbetares mål och
drivkrafter. Företaget levererar 10 000 projekt
globalt varje år så det finns stora möjligheter att
utvecklas professionellt.
– Mitt första internationella konsultuppdrag tog
mig till Brasilien, där jag bodde i två och ett halvt
Text: Jacqueline Fahlander Foto: Sigrid Malmgren
nnanför glasväggarna på Pöyrys Stockholmskontor jobbar några av landets vassaste ingenjörer
och teknikkonsulter inom energi, industri och
infrastruktur, såsom divisionschefen Ulf Strenger
och avdelningschefen Anni Ulfendahl.
12 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
år och hjälpte en kund inom skogsindustrin som
skulle bygga en ny pappersmassefabrik, säger Ulf.
ÄVEN ANNI KAN intyga att utvecklingskurvan på företaget
är brant. Hon började på Pöyry direkt efter sin examen
för fem år sedan och har successivt fått mer ansvar.
– Det finns en inbyggd utveckling i konsultrollen eftersom du får möjlighet att jobba mot
olika typer av kunder och branscher och i olika
teamkonstellationer. Pöyry satsar också mycket
på utbildning, inte minst inom projektledning,
som är en viktig kompetens. För unga nyanställda
ingenjörer finns tydliga karriärvägar och även
programmet Konsultslussen, som ger en introduktion till konsultrollen, våra verktyg och verksamhetsområden, berättar hon.
STÄMNINGEN PÅ PÖYRY är familjär och de samarbetar
mycket mellan avdelningarna och kontoren. Här ser
man till att dra nytta av varandras kompetenser.
– Vi har en kompetensbredd som gör att vi kan
ta oss an komplexa projekt som inte alltid våra
konkurrenter klarar, avslutar Ulf.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
schibsted
www.schibsted.com
»Öppenheten och
en juste kultur«
TOPP 50
LENA BERLIN STÅLHAMMAR
9
Titel: Head of Recruitment &
employer branding.
Utbildning: Personal- och arbetslivsfrågor, Örebro universitet.
MARTINA EHN
Titel: Head of People Operations.
Utbildning: PA-programmet,
Linköpings universitet.
SCHIBSTED
Schibsted Sverige är en del av den
norska m
­ ediekoncernen Schibsted
Media Group. Vi är starka marknadsledare inom digitala medieoch tjänstekanaler, exempelvis
Hitta.se och Blocket, men driver
också de traditionella ­tidningarna
Svenska Dagbladet och Aftonbladet. De cirka 1 300 s­ tällda i Sverige
sitter samlade i toppmoderna och
­miljöunika lokaler vid Stockholms
Central. Den internationella
­verksamheten inom koncernen
växer, vi är i dag etablerade i ett
30-tal länder jorden runt.
Antal medarbetare: Cirka 1 300 i
Sverige. Cirka 7 800 globalt.
Läs mer: www.schibsted.com
Den globala mediekoncernen Schibsted
verkar i gränslandet mellan teknik och
media. Produkt­erna når 200 miljoner
användare och du jobbar i en miljö med
många utvecklingsmöjligheter.
Text: Christian Albinsson Foto: Sigrid Malmgren
S
chibsted Sverige rymmer en rad olika ­varumärken, bland annat Aftonbladet, Svenska
Dagbladet, Prisjakt, Blocket och Lendo.
­Schibsted förstod tidigt den digitala transformationen som branschen stod inför och har
byggt ett ekosystem av sajter som kompletterar
varandra och som driver trafik till koncernens
olika företag och verksamheter.
LENA BERLIN STÅLHAMMAR tar emot i receptionen på
Schibsted Sveriges huvudkontor nära Central­
stationen i Stockholm. Hon syns på långt håll,
inte bara för att hon har ett smittande leende
utan också för att hon dagen till ära har tagit på
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
sig sin mest rosa tröja. Hon har rollen som Head
of ­Recruitment & employer branding och får
symbolisera en färgstark arbetsplats som rymmer
många olika typer av individer och kompetenser.
– Vi vill nå en bred målgrupp när vi rekryterar. Både vad gäller bakgrund, utbildning, kön
och ­etnicitet, konstaterar hon.
”Det är spännande och utvecklande att testa olika roller
och verksamheter.”
Lenas kollega Martina Ehn är Head of People
­ perations, vilket i praktiken betyder att hon är
O
­operativt HR-ansvarig för Schibsted Sverige.
– Jag jobbar med koncerngemensamma HRfrågor och har HR-ansvaret för vår försäljningsorganisation Schibsted Sales & Inventory.
SCHIBSTED FINNS I 30-tal länder och på flera olika
platser i Sverige. En av de stora ”usparna” är den
interna arbetsmarknaden.
– Det finns en tydlig öppenhet och en process
för hur vi tar hand om den interna rekryteringsbasen. Vi pratar mycket om just öppenheten och
att vi har en juste kultur. Du litar på din chef och
vågar ta en diskussion om nya utmaningar inom
organisationen, konstaterar Martina och fortsätter:
– Det finns många exempel på hur medarbetare rör sig mellan bolagen. Det är spännande och
utvecklande att testa olika roller och verksamheter. Jag tycker att det är en fantastiskt möjlighet att kunna utvecklas på så många olika sätt
inom samma koncern.
DEN ÖPPNA OCH varma företagskulturen är något som
både Lena och Martina framhåller. Schibsted erbjuder många gemensamma satsningar, exempelvis olika utbildningar inom ramen för det som vi
kallar Learning Lab.
– Det bygger på principen att medarbetare med
spetskompetens håller i olika utbildningar. Det
genomsyrar kulturen här, medarbetarna tar för sig,
vågar testa och kommer med initiativ, avslutar Lena.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 13
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
lrf konsult
www.lrfkonsult.se
»Det finns gott om stora företag
som borde lära sig att lyssna«
TOPP 50
LINDA TERNSTEDT
10
Titel: Marknads- och
­kommunikationschef.
Utbildning: Internationella civilekonomprogrammet, Handelshögskolan i Jönköping, examen 2002.
JOHANNA LÖFGREN
Titel: Consulting Intern.
Utbildning: Innovation and
­Industrial Management, Handelshögskolan i Göteborg (pågående).
LRF KONSULT
LRF Konsult är Sveriges största
redovisnings-och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder.
LRF Konsult erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik,
affärsråd­givning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns de
alltid nära dig.
Medarbetarnas bakgrund: Ekonomer, jurister, fastighetsmäklare,
agronomer, lantmästare, skogsmästare och jägmästare.
Rekrytering: Vi söker ständigt nya
med­arbetare inom samtliga affärsområden. Lediga tjänster annonseras på hemsidan under karriär.
Läs mer: facebook.com/lrfkonsult
linkedin.com/company/lrf-konsult
lrfkonsult.se/karriar
LRF Konsult är rankad som en av Sveriges
bästa arbetsgivare. Linda Ternstedt,
Marknads- och Kommunikationschef, är
övertygad om att denna framgång präglas
av deras enorma förändringsresa.
Text: Nanna Brickman Foto: Sigrid Malmgren & Julia Sjöberg
F
rån att ha arbetat på ett traditionellt sätt med
att leverera bokslut och årsredo­visningar i pappersform, med fokus på historisk ­information,
bestämde sig LRF Konsult för att göra en kraftfull
satsning på utvecklingen av digitala lösningar och
kvalificerade rådgivningstjänster. ­Förändringsresan
som påbörjades redan för tre år sedan har fokus på
att bygga framtidens kontor just utifrån visionen
– att få Sveriges småföretagare att växa. Tre mål
står i fokus inför 2020 – att öka ­antalet kunder, att
utveckla den rådgivande rollen, och att erbjuda
marknadens främsta digitala hjälpmedel till landets
småföretagare.
14 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
UTVECKLINGSMÖJLIGHETERNA ÄR STORA för LRF ­Konsults
medarbetare som alla får en gedigen introduktion
och regelbundna utbildningar för att säkerställa att alla har den kunskap som krävs för sin
yrkesroll.
– När våra anställda redan under dag ett får
hjälpa våra kunder genom god rådgivning känner
de att de direkt får göra skillnad, säger Linda.
MÖJLIGHETEN ATT GÖRA skillnad syns även internt på
företaget.
– Det är endast din egen drivkraft som sätter
dina begräsningar – är ett motto som är hårt
myntat på LRF Konsult.
– Mottot främjar egna initiativ och engagemang
och leder till att de anställda gärna kommer med
nya och kreativa idéer i sitt arbete, menar Linda.
KOMBINATIONEN AV ATT ha ett kreativt och öppet
­arbetsklimat samtidigt som det finns en tydlig
­ledning och tydliga strategier framåt känns viktigt.
Linda lyfter särskilt fram att de har individuella
målkontrakt och tydliga avstämningar med chef
för att säkerställa att LRF Konsults anställda ska
kunna nå sina mål.
– Vi är mycket noga med att ta in idéer, råd och
feedback från våra kunder och våra egna konsulter
och på så sätt känner de sig delaktiga i den förändring som sker. Vi är inte klara än, men än så
länge har det varit ett riktigt framgångskoncept,
säger hon.
För att hitta vägen framåt har de även letat
goda idéer från 13 noggrant utvalda studenter.
Johanna Löfgren deltar i LRF Konsults internship-program, där de får lära känna företaget och
skissa på strategier som kan komma att förändra
LRF Konsults framtid.
– Vårt centrala projekt kretsar kring att
analysera LRF Konsults marknad, se vilka
utvecklingsmöjlig­heter som finns och ta fram
strategier för hur de kan nå sina 2020-mål, säger
Johanna.
– Vi vill fånga upp driftiga människor med
lysande idéer och ta dem till toppen av företaget,
inte för att det låter bra utan för att vi på riktigt är
intresserade av vad de har att säga, avslutar Linda.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Sigma Technology
www.sigmatechnology.se
»Sigma Technology gör
skillnad – här och i världen«
TOPP 50
CARL VIKINGSSON
11
Titel: Vd.
Utbildning: Ingenjör, DIHM,
examen 1992.
Om du fick välja vem som helst
att ha som vd, vem och varför?
”Kristina Stenbeck, hon verkar
smart, är långsiktig, ser helheten
och förstår delarna. Dessutom har
hon lett en global och entreprenöriell organisation.”
SIGMA TECHNOLOGY
Sigma Technology Group är en global leverantör av produktinformation, embedded & software design
samt offshore-utveckling. Vi är
experter med passion för teknik och
information och vi sätter en stolthet
i att alltid förbättra våra leveranser.
Vår leveransfilosofi är ”Local Drive
– Global Strength”, därför har vi
kontor på många orter i världen för
att vara nära våra kunder. Sigma
ägs av Danir och har cirka 3 000
anställda i 11 länder.
Läs mer: www.sigmatechnology.se
Drygt 500 medarbetare från över
25 länder. Till Sigma Technology är
alla med rätt potential välkomna,
oavsett bakgrund. Det menar vd:n
Carl Vikingsson som blivit nominerad
till utmärkelsen Årets innovatör inom
employer branding.
Text: Lycke Ramel Foto: Kristofer Hedlund
O
avsett hur bra en employer branding-strategi är på pappret måste man som företag
kunna leva upp till de löften man ger, menar Carl Vikingsson, vd på Sigma Technology.
– Vi arbetar med employer branding genom
att ha ett centralt och ärligt budskap, både mot
sociala medier och internt. Medarbetarna tycker
att det är viktigt att göra skillnad och det gör vi,
säger han.
TALANG FRÅN 25 LÄNDER
Sigma Technology har blivit listat som ett av
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
de mest snabbväxande företagen i Sverige. Det,
menar Carl, grundar sig i att Sigma ser värdet av
en mångsidig och mångkulturell organisation.
– Talang är inte något som passar in i en specifik mall. Vi måste nå ut till alla, oavsett bakgrund. Därför har vi systematiskt och medvetet
anställt från andra kulturer, vilket resulterat att
vi i dag består av 550 skarpa hjärnor från över
25 länder och siktar på att bli närmre 700 i slutet
av året, säger han och fortsätter:
– Här finns inga begränsningar vad gäller kultur eller landsgränser, så länge man har potential.
EN MÅNGKULTURELL MILJÖ
Med medarbetare från hela världen arbetar
Sigma Technology aktivt med att ge varje individ rätt verktyg för att lättare komma in i både
kultur och arbete. Ett exempel på detta är att
erbjuda möjlighet till svenskundervisning.
– Sigma Technology är en global koncern och
vårt grundspråk är engelska. Men vi bryr oss
mycket om att integrera våra medarbetare i det
svenska samhället, både gällande arbetet och
deras fritid. Helt enkelt en hjälpande hand för att
alla ska känna sig trygga i yrkesrollen med det
svenska språket, säger Carl och fortsätter:
– Lika angelägna som vi är att lära våra
medarbetare om den svenska kulturen, lika
angelägna är vi kring att lära oss om andra
arbetskulturer. Det har gjort att vi förstår våra
globala kunder, vilket gör oss både unika och
konkurrenskraftiga.
UTBILDNING I VÄRLDEN
En stor del av employer branding- och mångfaldsarbetet hos Sigma Technology handlar om
utbildning, och det är något som ligger Carl
varmt om hjärtat.
– Vi har två grundskolor och en gymnasieskola i Sydafrika där vi hjälper elever till en bra
utbildning och en bättre framtid. Vi har även ett
unikt universitetssamarbete med Beijing University, där vi utbildar elever i teknisk kommunikation och teknisk engelska. Vi känner ett ansvar
för samhället och världen vi lever och verkar i,
avslutar han.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 15
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
alfa laval
www.alfalaval.com
»Det finns en vänlighet här
som jag tycker mycket om«
TOPP 50
IOANNIS KOULIOUMPAS
13
Titel: Business Manager.
Utbildning: BA in M
­ aterial S
­ cience
and Engineering, U
­ niversity of
Patras, examen 2005. Master i Nano
Material and Nano Technology,
Kungliga ­Tekniska Högskolan,
examen 2008. Master i Innovation
Management, K
­ ungliga Tekniska
Högskolan, examen 2013.
Vad gillar du mest med att bo i
Sverige? “Jag gillar stabiliteten och
att det är lätt att få en bra balans
mellan jobb och fritid.”
ALFA LAVAL
Alfa Lavals kärnverksamhet baseras
på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering, vilka har en avgörande
betydelse inom en rad industriella
processer. Alfa Laval har en världsledande position inom samtliga
tre områden. Bolagets satsning på
forskning och utveckling ­resulterar
varje år i 35–40 nya produkter. Alfa
Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunder i 100
länder och hjälper dem optimera
sina processer.
Antal medarbetare: Alfa Laval
har för närvarande cirka 16 400
anställda över hela världen varav
drygt 2 000 finns i Sverige.
Alfa Laval är ett globalt bolag med en
kultur som är starkt förankrad i det
skandinaviska ursprunget. Här är ledorden
öppenhet, integritet och mångfald.
ter att växa. Det finns också en vänlighet här
som jag tycker mycket om och vi får mycket
stöttning och uppskattning från våra chefer,
berättar Ioannis.
Text: Sara Schedin Foto: Kristofer Hedlund
”Det ger dig möjligheten att
lära dig mer om andra kulturer,
men också om dig själv. På så
sätt växer både du som medarbetare och företaget i stort.”
A
lfa Laval grundades redan 1883 och är i
dag ett världsomspännande företag med
16 400 medarbetare. Det var när Ioannis Koulioumpas gjorde sin andra master på
KTH som han blev erbjuden rollen som Sales
Development Engineer inom separering med
inriktning kemiska applikationer på bolaget.
Han började arbeta parallellt med utbildningen
och trivdes direkt med människorna och företagskulturen, som han beskriver som typiskt
skandinavisk.
– Trots att Alfa Laval är ett globalt företag
finns fortfarande det skandinaviska tänket
kvar. Det finns en stor tillit till individen och
som m
­ edarbetare erbjuds du många möjlighe16 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
NÄR IOANNIS BÖRJADE på Alfa Laval visste han ingenting om produkterna och processerna.
Men han berättar att han ändå snabbt kunde
utvecklas i sin roll tack vare företagets fokus
på att hjälpa sina medarbetare att nå sin fulla
potential. Sedan två år tillbaka är han Business
­M anager, fortfarande inom separering, men nu
med ­i nriktningen livsmedelsteknologi.
– I och med att vi arbetar i en internationell
­­
­m iljö finns det också stora möjligheter att växa
inom företaget utanför Sverige. Att arbeta
­utomlands är något som uppmuntras. Det ger
dig möjligheten att lära dig mer om andra kulturer, men också om dig själv. På så sätt växer
både du som medarbetare och företaget i stort,
säger ­Ioannis.
PÅ ALFA LAVAL tror man på kontinuerligt lärande
och erbjuder ett stort utbud av kurser på sitt
­i nterna universitet. Det är indelat i tre fakulteter: Sales and marketing, Technology och
­M anagement.
– Du har stor frihet att välja bland de
­k urser som finns, så förutom att fokusera på
de u
­ tbildningar anpassade efter ditt område
kan du även gå kurser i något som du finner
extra intressant. Det finns allt från tekniska
standardkurser till olika typer av mjuka kurser
som anpassas efter vad som är på gång inom
organisationen, säger Ioannis.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
3
www.tre.se
»3 är en bra språngbräda
ut i arbetslivet«
TOPP 50
OSCAR NORENBERG
16
Titel: Junior Legal Counsel.
Utbildning: Juristutbildningen på
Uppsala universitet, examen 2016.
Vad är det bästa med att arbeta
hos 3? "Jag tycker om friheten och
känslan av att man kan bli vad som
helst på 3."
3
3 är en världsledande mobiloperatör som erbjuder både företag
och privatpersoner mobil telefoni, mobilt bredband och en rad
olika tjänster i 3G- och 4G-nätet. 3
­Skandinavien är ett joint venture
mellan Hong Kong-baserade CK
Hutchison (60 %) och svenska
Investor AB (40 %) och är en del
av den globala 3-gruppen med
verksamhet i 11 länder över hela
världen. 3 Skandinavien äger och
driver 3G- och 4G-mobilnät i Sverige
och Danmark.
Rekrytering: På 3 kan du jobba
med allt från ekonomi till försäljning. Teknik till juridik. Eller varför
inte på vår marknadsavdelning?
3 är ständigt på jakt efter folk som vill
utmana telekom­marknaden. Deras
positiva kultur har gjort att medarbetarna har röstat fram ­företaget
till en av Sveriges bästa a­ rbetsgivare.
Text: Anna Holmberg Foto: Jezzica Sunmo
M
ed målsättningen att göra den mobila upplevelsen ännu bättre och att skapa fler innovativa
tjänster är 3 f­ öretaget som alltid strävar efter
att ligga i framkant i ­branschen. De har över två
miljoner kunder och var bland annat först i Sverige
med WiFi-samtal. Sedan starten 2000 har de varit
med om en enorm tillväxt och fortsätter att locka till
sig både nya medarbetare och användare.
OSCAR NORENBERG BÖRJADE arbeta på 3:s kundtjänst efter
gymnasiet och kände direkt att han tyckte om både
företagets arbetsmiljö och framåtandan som präglar hela organisationen. När han sa upp sig för att
studera juridik i Uppsala saknade han sina gamla
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
kollegor och stämningen på företaget och frågade
om han fick komma tillbaka för att sommarjobba.
– Det märks att vi är ett företag som vill utvecklas, och vi arbetar hela tiden för att våra kunder
”3 är en bra språngbräda ut
i arbetslivet och man lär sig
otroligt mycket av att arbeta
här. 3 månar om att skapa en
bra miljö för sina medarbetare
som i sin tur har röstat fram
företaget till Sveriges bästa
arbetsgivare.”
ska vara nöjda. Jag fick möjlighet att gå vidare och
arbeta som juridisk assistent varje sommar under
min studietid, det var väldigt givande.
HAN LYFTER FRAM 3:s företagskultur som prestigelös,
där snabba beslut är vardag. Mångfalden bland
de 1 600 medarbetarna har skapat en spännande
arbetsplats med utrymme för utveckling där
möjligheter ges att avancera och vidareutbilda sig
inom företaget.
– Jag tog examen i våras och fick chansen att
komma tillbaka på heltid och det känns jättebra.
Jag har bara arbetat som Junior Legal Counsel
sedan september, men jag känner att jag redan
kan ta för mig och är involverad i det dagliga
arbetet. 3 är en bra språngbräda ut i arbetslivet
och man lär sig otroligt mycket av att arbeta här.
3 ÄR MÅNA om att skapa en bra miljö för sina medarbetare som i sin tur har röstat fram företaget till
en av Sveriges bästa arbetsgivare.
– 3 har en rörlig arbetsmiljö och det är en väldigt bra stämning på kontoret. Det är verkligen
alla typer av människor som arbetar här och det
talas över 35 olika språk runt om i huset. Man
känner en stark gemenskap.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 17
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Xylem
www.xyleminc.com
»Vi jobbar med produkter som gör
världen till en bättre plats«
TOPP 50
MARTIN ARONSSON
19
Titel: Projektinköpare.
Utbildning: Kandidatutbildning med inriktning logistik och
management, Tekniska högskolan i
Jönköping, examen 2013. Magister
i affärsutveckling och teknisk projektledning, Högskolan i Halmstad,
examen 2015.
Hur ser din drömresa ut? "Resor
är ett av mina stora nöjen här i livet
och just nu är jag inne på Madagaskar. Det känns inte som att det är så
exploaterat, det gör att man kan få
djungelkänsla i en genuin miljö."
XYLEM
Xylem är ett internationellt företag
som erbjuder integrerade lösningar för vätskehantering. Xylem
tillhandahåller ett samlat utbud av
produkter och lösningar från våra
globalt ledande varumärken såsom
Flygt, Godwin, Leopold, Sanitaire
och Wedeco.
Antal medarbetare: Cirka 2 000
i Sverige och 16 000 globalt.
Medarbetarnas bakgrund: Xylem
strävar efter en bra mix av erfarna
och nyutexaminerade personer.
Kompetenser inom bland annat
teknik, ekonomi, IT och marknadsföring eftersökes.
Läs mer: www.xyleminc.com
Xylem bidrar till att ge människor runt
om i världen tillgång till rent vatten.
Företaget som är världsledande på
vattenhantering jobbar ständigt med
högteknologiska projekt i syfte att förbättra sättet att använda, förvara och
återanvända vatten.
Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Kristofer Hedlund
M
artin Aronsson är uppvuxen i Emmaboda där
det världsledande företaget inom vattenteknik
– Xylem – har sin största tillverkningsenhet.
Han sommarjobbade på avdelningar för operativt
inköp och orderbehandling och fick efter en gedigen
utbildning, fast anställning på företaget. Nu, två och
ett halvt år senare, jobbar han som strategisk inköpare på kontoret i Sundbyberg. Förenklat innebär det att han organiserar och koordinerar inköpsarbetet i ett flertal produktutvecklingsprojekt.
– Vi är marknadsledande inom vattenhantering.
18 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
Framförallt lockade det mig att Xylem är ett internationellt företag och även i Sverige finns det möjlighet att flytta runt och växa inom företaget. Jag är
uppvuxen i närheten av fabriken vilket gör att jag
är bekant med företagets historia. Vi jobbar med
allt som har med vattenrening och vattentransport
att göra och tillverkar vatten- och avloppspumpar
i Sverige. Att våra produkter används till ett gott
syfte bidrar till valet av Xylem som arbetsgivare.
Vi jobbar ständigt för att våra produkter ska bli så
energieffektiva och rena som möjligt.
ATT JOBBA MED högteknologi och avancerade produkter
tillsammans med duktiga kollegor gör att Martin
tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag.
– Jag gillar mixen av att jobba både med människor och teknik. Det är roligt att jobba i utvecklingsprojekt med tydliga mål i samarbete med bra kollegor
– det ger en teamkänsla i kombination med intressant
teknik. Arbetet hinner aldrig bli rutinmässigt, när vi
har tagit fram en ny produkt är det dags att utveckla
den, säger han och fortsätter:
– Vi har en öppen stämning och hjälper varandra.
PÅ XYLEM FÅR medarbetarna möjlighet att utvecklas.
Nyligen var Martin på en utbildning i förhandlingsteknik som hölls i München.
– Deltagare från hela Europa var på plats och det
var intressant att diskutera och försöka förstå de kulturella skillnaderna. Jag gör inköp från hela världen
och har kontakt med Kina, USA, Europa och Indien.
Det ställer krav på mig vilket jag ser som en fördel.
XYLEM VILL BELYSA vikten av rent vatten och är till
exempel en av grundarna till Stockholm Water Prize
Watermark – Xylems globala, sociala initiativ som
syftar till att hjälpa människor runt om i världen att
få tillgång till rent vatten. Initiativet jobbar långsiktigt med fokus på skolor och speciellt känsliga områden och samarbetar med andra hjälporganisationer
vid naturkatastrofer. Sedan 2008 har de till exempel
färdigställt mer än 500 vattenreningsprojekt i Indien.
– Man kanske har en bild att det är ett stort företag
bland andra men Xylem är ett väldigt snällt och välvilligt företag, ett företag som bryr sig och engagerar sig i
omvärlden. Vi jobbar med produkter som gör världen
till ett bättre ställe, sumerar Martin.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
SCA
www.sca.com
»Hygienprodukterna som vi utvecklar
gör ­skillnad i människors vardag«
TOPP 50
CARIN HÅKANSSON
23
Titel: Lead Product Developer inom
Global product development.
Utbildning: Kemiteknik, Chalmers
Tekniska högskola, 1998.
Har du något tips till studenter
som är på väg ut i karriären? ”Mitt
tips är att ta chansen och testa
olika arbets­givare under studie­
tiden genom att exempelvis skriva
exjobb eller sommar­jobba på ett
företag som du är ­intresserad av.”
SCA
SCA är ett ledande globalt hygienoch skogsindustriföretag. SCA
utvecklar och producerar hållbara
personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.
Försäljning sker i cirka 100 länder
under många starka varumärken,
som de globalt ledande TENA och
Tork samt regionala varumärken
som exempelvis Libero, Libresse,
Lotus, Nosotras, Saba, Tempo,
Vinda och Zewa. Som Europas
största privata skogsägare fäster
SCA stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000
medarbetare. Mer information på
www.sca.com. Följ bloggen ”Life at
SCA”: www.lifeatsca.com, Linkedin:
www.linkedin.com/company/scacompany
Läs mer: www.sca.com
SCA är hygien- och skogsindustri­
företaget där medarbetarna har stort
fokus på hållbara innovationer och
uppmuntras att tänka nytt.
Text: Christian Albinsson Foto: Lo Birgersson
S
CA har omkring 44 000 medarbetare runt
om i världen, försäljning i 100 länder och en
rad välkända varumärken såsom Libresse,
Libero, Tork och TENA. Carin ­Håkansson, Lead
­Product Developer, har arbetat på SCA i snart
­fjorton år inom produkt­utveckling av TENAs
­i nkontinensskydd såsom bland annat TENA
Lady och TENA Men.
– En av de roligaste delarna i mitt jobb är när
jag får vara med och lyssna till våra konsumenter och därefter hitta den bästa tekniska
lösningen som m
­ öter deras behov. Det är både
utmanande och i­ nspirerande att vara med i hela
utvecklingsarbetet från första idé till att få hålla
den färdiga p
­ rodukten i handen. Arbetet sker i
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
tvärfunktionella team e­ ftersom det krävs många
olika k­ ompetenser för att ta fram nya marknadsledande hygienprodukter.
– Jag känner en stolthet i att jobba på SCA
efter­som hygienprodukterna vi utvecklar gör
­skillnad för människor i deras vardag och
bidrar till att höja l­ ivskvaliteten och förbättrade
hygienvillkor i ­världen.
”Jag fattade direkt tycke för
arbetsklimatet och att få jobba
med l­ edande produkter .”
EFTERSOM SCA ÄR ett stort globalt företag finns det
många möjligheter att utvecklas i olika roller.
­Medarbetarna kan byta jobb, men fortfarande
vara kvar på SCA. C
­ arin jobbar på kontoret i
Göteborg, där den ­i nternationella känslan märks
i vardagen.
– SCA erbjuder en internationell arbetsmiljö
vilket känns i atmosfären här på kontoret i
Göteborg. Jag m
­ öter människor från olika delar
av världen varje dag.
CARIN KOM I kontakt med SCA redan u
­ nder studietiden på Chalmers när hon gjorde sitt examensarbete.
– Jag fattade direkt tycke för arbetsklimatet,
att få jobba med ­ledande produkter, fokuset på
hållbarhet och den k­ onsumentnära produktutvecklingen.
SOM MEDARBETARE PÅ SCA får man vara med och
påverka sina arbetsuppgifter, menar Carin. Det
är ett öppet ­k limat och man är med och driver
både produkternas och sin egen professionella
utveckling framåt.
– SCA som arbetsgivare uppmuntrar mig att
komma med nya ideér och är bra på att involvera
mig som medarbetare. Det ger ett klimat där alla
­respekterar varandra och där varje medarbetare
­k änner stort ansvar för resultatet.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 19
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Tetra Pak
www.tetrapak.com
»Flera av mina vänner har
jag hittat på Tetra Pak«
TOPP 50
SARAH EMOND
25
Titel: Manager Customer Relations.
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, inriktning motsvarande
teknisk design, Lunds tekniska
högskola, examen 2005.
Vad gör du helst en ledig dag och
varför? "Då ser jag till att göra saker
jag mår bra av i kropp och själ. En
ledig dag kan innehålla tid med nära
och kära, någon form av kreativt
pyssel som trädgårdsarbete eller
bakning och gärna någon upplevelse
som att testa en ny restaurang eller
ännu hellre strosa runt i en ny stad
någonstans i världen."
TETRA PAK
Tetra Pak är världens ledande leverantör av process- och förpackningslösningar för livsmedelsindustrin.
Tillsammans arbetar våra 23 500
medarbetare i nära samarbete med
kunder och leverantörer för att
kunna erbjuda säkra och innovativa
produkter med så låg miljöbelastning som möjligt. Produkter som
varje dag tillgodoser behoven hos
hundratals miljoner människor
världen över. Våra produkter finns på
över 175 marknader och våra medarbetare är spridda över 78 länder.
Antal medarbetare: 23 500 i
världen, 4 400 i Sverige.
Läs mer: www.tetrapak.com
Sarah Emond har tagit stora steg i sin utveckling sedan hon började på Tetra Pak.
Hennes nya roll innebär att hon leder ett
team som bland annat bjuder in kunder
till kreativa idémöten i syfte att tillsammans hitta nya affärsmöjligheter.
Text: Tina Lindström Carlsson Foto: André de Loisted
D
et var en slump att Sarah Emond 2008 började
på Tetra Pak. En rekryterare kom med förslaget
– och Sarah har inte ångrat sig en sekund.
– Jag ser många fördelar med att jobba på ett
stort globalt företag. Här har jag kunnat utvecklas
på ett sätt som jag inte hade haft möjlighet att
göra annars. Jag har drivit spännande förändringar på en avancerad nivå och jobbar tillsammans med människor från hela världen.
SARAH HAR GÅTT från att jobba med effektivitet inom
produktutveckling till senior projektledare inom
20 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
serviceorganisationen och nu till en chefsroll
inom marknadsföring.
– Jag är ett bra exempel som visar på bredden
och alla de möjligheter som finns inom företaget.
En höjdpunkt var när vi lyckades engagera ett par
hundra tekniska säljare spridda över hela världen
och hitta en modell för att driva förändring och
samarbeta effektivt med dem. Det arbetssättet har
blivit ett ”Best Practice” inom Tetra Pak och det
känns väldigt roligt.
– Jag har verkligen fått ta stora och tunga beslut
och komma med kreativa idéer, det uppmuntras.
Det bästa med jobbet är att jag får samarbeta
med engagerade och kompetenta människor. Jag
betyder något, företaget satsar på mig och jag får
oändliga möjligheter att arbeta med spännande
uppgifter tillsammans med fantastiska personer,
både ledare och kollegor. Det är lätt att knyta
kontakter – flera av mina närmaste vänner har jag
hittat på Tetra Pak.
TETRA PAK HAR ett starkt samhällsengagemang och
har bland annat skolmåltidsprogram, där skolbarn förses med mjölk och skolmat, i länder som
Filippinerna, Peru och Burma.
– Tetra Pak jobbar för miljön och har ett stort
engagemang i samhället. För mig är det viktigt att
arbetsgivaren står för något som känns bra. Vi hjälper
människor i hela världen att må så bra som möjligt.
FRÅN FEBRUARI I år har Sarah en ny roll på Tetra Pak.
Hon ansvarar för allt som händer i Lund när det
gäller kundbesök.
– Vi har ett nytt arbetssätt där vi bygger kundinnovationscentra på olika platser i världen. Här
bjuder vi in våra kunder och har kreativa idémöten i syfte att hitta nya affärsmöjligheter. Jag
är chef för ett team som jobbar med att driva och
vidareutveckla den verksamheten. Jag tycker att
det är jätteroligt. Det som lockar mig är att jobba
direkt mot kunder, att få knyta ihop Tetra Pak
inför kunderna och att utveckla mitt ledarskap.
VARIATIONEN, EN STOR portion frihet under ansvar och
stora möjligheter att vara kreativ får Sarah att trivas och vilja fortsätta sin utveckling på företaget.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Linköpings kommun
www.linkoping.se
»Förnyelse och kreativitet
tar Linköping framåt«
TOPP 50
PAUL HÅKANSSON
30
Titel: Kommundirektör för Linköpings kommun.
Utbildning: Artilleri och ingenjörs
högskolan, Krigshögskolans högre
kurs, 1984.
Vilken veckodag föredrar du på
en arbetsvecka? ”Onsdagar är
bäst, en dag fri för kreativa möten”.
LINKÖPINGS KOMMUN
Linköping är kommunen där idéer
blir verklighet. Här får du som medarbetare möjligheten att jobba över
verksamhets– och kompetensgränserna och arbeta i olika roller, vilket
göra att du utvecklas hela tiden.
Hos oss har du möjligheten att
påverka inte bara din egen karriär
utan hela samhället.
Antal medarbetare: Linköpings
kommun är en av Östergötlands
största arbetsgivare med cirka
8 000 medarbetare i en mängd olika
verksamheter.
Medarbetarnas bakgrund: Varierande med allt från arkitekter, förskollärare, lärare, ingenjörer, ITtekniker, handläggare, socionomer,
vårdare och undersköterskor.
Läs mer: www.linkoping.se
Från yrkesofficer, landstingsråd och vd
för Östgötatrafiken till kommundirektör
på Linköpings kommun. Paul Håkansson
drivs av kombinationen av att få göra
nytta och utvecklas personligen tillsammans med medarbetarnas stolta
professionalism.
Text: Lisa Jutman & Sofie Lundmark Foto: Maria Åsen
N
är Paul Håkansson var på arbetsintervju för
rollen som kommundirektör på Linköpings
kommun frågade han vad de förväntade sig
av honom – och beskeden stämde bra överens
med vad han ville arbeta med. Under hösten
började Paul på sitt nya arbete.
FRÅN EN STOR STAD TILL STORSTAD
Paul fick direkt intrycket av att Linköpings kommun är en arbetsplats där inget är skrivet i sten
och att flera medarbetare som slutat har kunnat
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
återvända. Han upplever att det skapar trivsel på
jobbet, samtidigt som man inte ser negativt på rörelse i verksamheten. Han tycker att kommunen
har varit långsiktig i att satsa på kompetens, en
levande stadskärna, studentliv och att knyta ihop
stadens ytterområden med stadskärnan.
– Linköpings kommun vågar prova nytt och
verksamheten bedrivs på kunskapsbaserade metoder. Jag tillhör de som tycker om förnyelse och
utveckling, och just nu står vi inför att gå från en
stor stad till storstad, säger han.
”Jag vill lära mig av dem som
ligger på topp och vara uppmärksam på de ställen där det
krävs insatser.”
KUNSKAP FRÅN TOPPEN
Inför starten som kommundirektör intervjuade
Paul bland annat kommunalråd, förvaltningsche-
fer och specialister på kommunledningskontoret.
Allt för att lära sig mer om sin nya arbetsplats och
lära känna dess kultur. Han ville också ta reda på
vad han ska värna om och förändra.
– Jag vill lära mig av dem som ligger på topp
och vara uppmärksam på de ställen där det krävs
insatser. Jag vill se succesiva resultat, ta fram människors kreativitet, ge uppdrag och förutsättningar.
KREATIVITET OCH MODELLER
Paul arbetar i dag med bland annat attitydfrågor
såsom jämställdhet. Han tycker det är viktigt att
det finns bra chefer på högsta nivå och att de kan
sprida vidare en god attityd till sina förvaltningar.
Han vill skapa en förståelse för att Linköpings
kommun är en skattefinansierad verksamhet
med regler samtidigt som han inte vill hämma
kreativiteten.
– Jag tycker om att jobba med modeller,
balanserade styrkort och verksamhetsanalyser.
Modellerna får dock inte ta död på kreativiteten.
Balansen är att ha ordning och reda tillsammans
med kreativitet. Det leder till förnyelse.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 21
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
Siemens
www.siemens.se
Framtidens teknik lockar
studenter till Siemens
TOPP 50
LINUS NORDGREN
31
Titel: Trainee.
Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik med masterinriktning mot
elkraft, Chalmers, examen 2016.
SIEMENS
Siemens är ett globalt företag som
arbetar med innovativa lösningar för
intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt
hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.
Under verksamhetsåret 2014 hade
Siemens 357 000 anställda i över
200 länder. I Sverige har Siemens
funnits sedan 1893 och har 4 500
medarbetare på ett 40-tal orter med
huvudkontor i Upplands Väsby.
Antal medarbetare: Cirka 360 000
varav 4 500 i Sverige.
Medarbetarnas bakgrund: Bland
akademiker främst civil- och
högskoleingenjörer med olika
inriktningar, samt civilekonomer.
Läs mer: www.siemens.se
Siemens arbetar i framkant med hållbara och innovativa lösningar inom
bland annat intelligent infrastruktur.
Nyfikenheten lockade Linus Nordgren
att välja Siemens.
Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Patrik Lundin
L
inus Nordgren har just inlett sitt traineeår
på Siemens. Han ser fram emot att få lära sig
mer om Siemens alla delar och funderar på att
göra praktik på Elväg E16, företagets innovativa
elvägslösning utanför Sandviken.
VAD LOCKADE DIG TILL TJÄNSTEN?
– Jag är intresserad av elektrifiering och förnybar
energi och det är en del av Siemens kärnverksamheter. Företaget är så mycket större än många
kanske tror. I motsats till vad många tror tillverkar
Siemens inte längre konsumentprodukter utan
inriktar sig på infrastruktur, smart industri och
hållbar energi. Att jag fick tjänsten tror jag delvis
22 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
beror på min studiebakgrund men också min nyfikenhet. Att vara trainee passar bra för mig, jag får
möjlighet att uppleva nya saker och får en inblick
i hela verksamheten. Siemens traineeprogram är
välorganiserat. Du får alla möjligheter och det är
upp till dig själv att ta chansen, samtidigt som du
stöttas och pushas att göra dina egna val.
om att lösa alla utmaningar runt omkring, som
logistik och implementering av ny utrustning
i befintliga system med minimal påverkan.
Samtidigt som man inte får göra avkall på varken
säkerhet eller kvalitét. Var för sig kan detta vara
stora utmaningar och på Siemens får du vara med
och bidra till att lösa dem allihop.
HUR SER UPPLÄGGET UT?
– På Siemens får du en hemmadivision där du är i
början av traineetiden. Tanken är att du fortsätter
på den platsen efter traineeåret, men hittar du
något mer intressant så går det att byta. Efter
första perioden har du två perioder inom valfria
divisioner. Nästa sommar är det utlandspraktik
som gäller, då kommer jag att befinna mig någonstans i Europa under tre månader.
HUR SER DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN UT?
– Som trainee är jag tillsvidareanställd från första
dagen och det känns riktigt bra. Det visar att
Siemens verkligen satsar på dig och att det finns
en långsiktig plan. Jag funderar på att välja en
traineeperiod inom divisionen Mobility. Effektiv
och integrerad järnvägs- och vägtransport av
människor och varor, alla produkter, lösningar
och tjänster som har med mobilitet att göra hanteras av divisionen Mobility. Utanför Sandviken
har Elväg E16, en två kilometer lång innovativ
elvägslösning byggts upp. Huvudfinansiärerna
av projektet är Trafikverket, Vinnova, Region
Gävleborg, Siemens och Scania. Det är något jag
gärna vill titta närmare på.
BERÄTTA OM NÅGOT SPECIELLT DU LÄRT DIG!
– Siemens verksamhet är så mycket större och
mer komplex än jag anade. Det är så mycket mer
än att bara leverera högteknologiska produkter
och tjänster. Det handlar minst lika mycket
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
kappahl
www.kappahl.com
»Ett tillåtande och
öppet arbets­klimat«
TOPP 50
KARIN LIBERG
36
Titel: Tillförordnad CIO.
Utbildning: Bachelor i Business
Administration, Baylor University, samt master i Inernational
Management, Handelshögskolan i
Göteborg, examen 2003.
Vilket är ditt favoritplagg i
­garderoben? "En svart skinnjacka!"
KAPPAHL
KappAhl, grundat 1953, är en av
Nordens ledande modekedjor
med närmare 400 butiker i Sverige,
Norge, Finland och Polen samt
Shop Online. KappAhl erbjuder
prisvärt mode i egen design till de
många människorna – kvinnor, män
och barn, med särskilt fokus på
kvinnan mitt i livet. 38 procent av
sortimentet är hållbarhetsmärkt.
Antal medarbetare: 4 500 medarbetare i åtta länder, varav hälften
i Sverige.
Läs mer: kappahl.com. Sök även
KappAhl på Facebook, Instagram
och YouTube.
På KappAhl sprudlar energin och arbetsklimatet är prestigelöst. Karin Liberg,
CIO, stormtrivs och menar att den goda
stämningen handlar om gott ledarskap.
Text: Eva Rydinger Foto: Julia Sjöberg
O
m KappAhl skulle vara en kavaj skulle
den troligen vara färgglad och vågad, med
fladdrande slag och öppen knäppning. För
här inom företagets väggar finns modet, energin
och ett öppet arbetsklimat, menar Karin Liberg,
tillförordnad CIO på KappAhl. Hennes uppdrag
är att tekniskt möjliggöra affären, in i den digitaliserade framtiden.
ETT GOTT LEDARSKAP
Att KappAhl röstats fram som en av S­ veriges
bästa a­ rbetsgivare, förvånar inte Karin. En
del av ­f ramgången tror hon har med det goda
­ledarskapet att göra. Inom KappAhl finns flera
­utvecklings­program beroende på vilken roll man
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
har. Karin har själv gått ett High Potential-program och hon n
­ ämner gärna också programmet
KappAhl Capacity – en ledarskaps­utbildning för
butikschefer.
– Vi jobbar mycket tillsammans vilket är
roligt. För den som vill utvecklas och ta ett stort
ansvar finns både utmaningar och en härlig
teamkänsla. Samt ett tillåtande och öppet arbetsklimat, säger Karin.
”Med tydliga mål får vi veta
vart vi ska och den som visar
framfötterna ges chansen att
få vara med och påverka.”
TYDLIGA MÅL
Under fem års tid har Karin – parallellt med
­hennes karriär – hunnit med att föda tre barn och
att vara mammaledig. Karin menar att hon är ett
­t ypexempel på hur väl man ser på sina anställda
på företaget. KappAhl är en arbetsplats med
ovanligt mycket kvinnor, inte minst i ledningen.
– Det sista året har det hänt mycket. Vi har en
vd som är väldigt duktig och förstår människan,
samtidigt som det krävs resultat av alla. Jag gillar
den kombinationen. Med tydliga mål får vi veta
vart vi ska och den som visar framfötterna ges
chansen att få vara med och påverka, säger Karin.
PRESTIGELÖST ARBETSKLIMAT
KappAhls budskap till sina kunder är att man ska
vara nöjd med sig själv. Och i allt de gör finns också
kunden i centrum. Men detta avspeglar sig ­dessutom
i det öppna och prestigelösa arbets­klimatet. Många
har varit på KappAhl under lång tid och det är inte
ovanligt att folk söker sig tillbaka.
– Den som kommer hit och börjar arbeta kan
förvänta sig en väldigt kreativ och energifylld arbetsplats med högt tempo och god stämning. Ledningen äter lunch med oss och vi löser problem
och utmaningar tillsammans. Jag trivs och tycker
att det är fantastiskt roligt. Det är också därför jag
har stannat här så länge, avslutar Karin.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 23
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
trafikverket
www.trafikverket.se
»Vi på Trafikverket möjliggör
­utveckling av samhället«
TOPP 50
LENA ERIXON
38
Titel: Generaldirektör.
Utbildning: Förvaltningslinjen
på Stockholms universitet,
examen 1982.
Hur jobbar Trafikverket med
att bidra tillen bättre miljö? "Vi
jobbar med miljö inom en mängd
områden, alltifrån ­forskning om
elvägar till bevarande av arter vid
byggande. Det är svårt att sammanfatta kort eftersom arbetet genomsyrar hela organisationen."
TRAFIKVERKET
Resor och transporter är en stor del
av vår vardag. Trafikverket arbetar
varje dag, dygnet runt, för att det
ska fungera. Vi bygger och sköter
statliga vägar och järnvägar och
ansvarar för långsiktig planering
av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart
och luftfart. Tillsammans med
andra aktörer kan vi tänka vidare
och underlätta livet i hela Sverige.
Ett Sverige där alla kommer fram
smidigt, grönt och tryggt.
Antal medarbetare: Cirka 6 500.
Rekrytering: Rekrytering sker
löpande, nya tjänster ­annonseras
på hemsidan.
Läs mer: www.trafikverket.se/
jobboframtid
Trafikverkets generaldirektör Lena
Erixon har många år i samhällets tjänst
på sitt cv. I dag brinner hon för att leda
det svenska transportsystemet in i
framtiden.
av stor vikt att upprätthålla för samhället. Det
kan exempelvis handla om att integrera delar av
Sverige som annars hade riskerat bli avskurna
från det omkringliggande samhället.
F
”Transportmöjligheter påverkar verkligen våra liv i
vardagen och för mig är det
motiverande att hela tiden
kunna se konkreta resultat
av vårt arbete.”
SMIDIGT, GRÖNT OCH TRYGGT
Alla känner kanske inte till att utöver väg och
järnvägar ansvarar Trafikverket även för flygoch sjötrafiksutvecklingen. En annan viktig
del av uppdraget är att stödja den trafik som
kommersiellt inte lönar sig men som ändå är
– Framsidan av den stora mediala uppmärksamhet vi får är att människor är väldigt
­engagerade i vad vi gör. Transportmöjligheter
påverkar verkligen våra liv i vardagen och för
mig är det motiverande att hela tiden kunna se
konkreta resultat av vårt arbete. Det ska vara
Text: Moa Långbergs Foto: Trafikverket
ungerande infrastruktur är avgörande för
ett lands utveckling och i Sverige är det
Trafikverket som är spindeln i nätet. Ansvaret
är stort. Företagande, bostadsbyggande och
samhällsutveckling är beroende av smarta
transportlösningar som är hållbara i dag, likaväl
som i framtiden.
24 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
enkelt, så miljövänligt som möjligt och tryggt att
färdas i vårt land, säger Lena.
DIGITALISERING ÄVEN PÅ VÄGARNA
Trycket på transportsystemen i storstadsregionerna är stort och där jobbar Trafikverket
intensivt med att förbättra kapaciteten. Målbilden
är att minska tiden mellan bostad och arbete som
i dag är relativt lång för många. Samtidigt jobbar
man också med att möta digitaliseringen som
redan spelar en roll, även inom trafiksystemen.
– I ett internationellt perspektiv har vi i Sverige
varit väldigt framgångsrika på att sänka dödligheten i trafiken. Det är viktigt att vi hänger med
i den tekniska utvecklingen, den kan hjälpa oss
att fortsätta hålla låga olyckstal samtidigt som det
möjliggör miljövänliga lösningar när vi hela tiden
strävar mot målet att ha en fossilfri fordonsflotta.
För att klara målen satsar vi mycket på vidareutbildning av våra medarbetare och jobbar i projekt
där många olika yrkeskompetenser tas tillvara.
På så sätt utmanas vi att ständigt söka nya innovativa lösningar, avslutar Lena.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
FMV
www.fmv.se
»Det är i verkligheten
allt ställs på sin spets«
TOPP 50
MYLAINE HEDREUL
43
Titel: Strategisk inköpare.
Utbildning: Jurist, Stockholms
universitet, examen 2015.
Vad är ditt bästa tips till ung­
domar som är på väg ut ­i arbets­
livet? "Försök att inte begränsa
dig, sök vitt och brett. Jag har
gått en juristutbildning och håller
visserligen på med kontraktsfrågor
men i dag jobbar jag med mycket
annat, som ekonomiska frågor och
teknikfrågor."
FMV
Försvarets materielverk, FMV, är
en civil myndighet. Vår uppgift är
att leverera försvarslogistik till vår
viktigaste partner Försvarsmakten.
I samarbete utformar och förser vi
försvaret med försvarsmateriel och
tjänster. Målet är effektiv försvarslogistik – när och där den behövs.
Antal medarbetare: Cirka 3 400
medarbetare.
Medarbetarnas profil: Kompetens inom teknik, ekonomi och
juridik är något som kännetecknar
medarbetare på FMV. Har du dessutom intresse för internationella
samarbeten, fokus på resultat och
vill bidra till svensk försvarsförmåga
så är FMV något för dig.
FMV gör det möjligt för Försvarsmakten
att utföra sitt jobb, att försvara Sverige.
Komplexa upphandlingar, problemlösning och juridiska utmaningar är en
del av vardagen för Mylaine Hedreul som
är strategisk inköpare på FMV.
Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Sigrid Malmgren
H
ennes första uppdrag var att upphandla
en flygstridsdräkt till de svenska strids­
piloterna. Mylaine Hedreul är sedan ett och
ett halvt år tillbaka strategisk inköpare på FMV.
En civil myndighet som ser till att Försvarsmakten har den materiel och de tjänster de behöver
för att utföra sitt uppdrag.
– Jag har utvecklats enormt mycket. Jag har
tidigare läst en kurs i offentlig upphandling men
det är här som jag lärt mig hur det går till, det är
i verkligheten allt ställs på sin spets. FMV satsar
också på utveckling och jag har kunnat gå olika
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
interna kurser sedan jag började här. Mitt område
är sjukvårdsmateriel men jag är också delaktig
i andra upphandlingar för att få en bredd. En
dag i veckan är jag på uppdrag utanför kontoret,
det kan vara på förhandling med leverantörer,
fabrikskontroller eller besök på förband i Försvarsmakten. Det är kul att möta alla människor
med olika erfarenheter som man kan få hjälp av
på olika sätt.
”FMV satsar också på utveckling och jag har kunnat gå
olika interna kurser sedan jag
började här.”
FMV HAR ETT unikt uppdrag. Upphandlingarna av
tekniskt avancerad materiel är komplexa, det är
­utmanande att få till ekonomiskt fördelaktiga
kontrakt som samtidigt möter försvarsmaktens
behov. Mylaine och hennes kollegor upphandlar
all materiel som Försvarsmakten behöver, från
strumpor till JAS Gripen.
– Min första konkurrensupphandling överprövades vilket kändes nervöst och tråkigt, men domen
föll till FMV:s fördel och vi kunde teckna avtal med
bara en månad kvar på anbudets giltighet. Det var
en höjdpunkt för mig, säger Mylaine och fortsätter:
– Problemlösning är riktigt kul, att vara med
från början och klura på vilket förfarande som
är bäst för just den upphandlingen. Det är kreativiteten som sätter gränserna. Sen gillar jag som
jurist att vända och vrida på formuleringar.
MYLAINE MOTIVERAS AV problemlösning, möjlig­heten
att påverka och frihet under ansvar. Hon ser en
ljus framtid på FMV.
– Jag känner mig stimulerad och utmanad
och har enormt mycket att lära. Jag trivs väldigt
bra med mina kollegor. Vi har ett stort ansvar att
bestämma mycket själva och vara kreativa inom
lagens ramar, arbetsgivaren tror på dig och det
gör att du stärker ditt självförtroende.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 25
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
gävle kommun
www.gavle.se
»I GÄVLE KOMMUN FINNS MER ÄN
EN VÄRLDSBERÖMD JULBOCK«
TOPP 50
PER KARLSSON
46
Titel: HR-strateg.
Utbildning: Hälsopedagog,
­Högskolan i Gävle, examen 1999.
Mitt smultronställe i Gävle:
”Sista delen av Gavleån, där det
finns några få rester kvar från de
gamla hamnkvarteren.”
ANNAH LARSSON
Titel: Handläggare Försörjningsstöd.
Utbildning: Beteendevetare, Blekinge
tekniska högskola, ­examen 2004.
Mitt smultronställe i Gävle:
”Boulognerskogen, en härlig
oas mitt i stan!”
GÄVLE KOMMUN
Gävle kommun söker medarbetare
inom många ­yrkesgrupper, till
exempel lärare, s­ ocialsekreterare,
­sjuksköterskor, chefer samt ett
flertal yrken inom samhällsbyggnadsområdet. Akademisk
utbildning är ett krav för de
flesta professioner – redan i dag har
knappt 7­ 0 procent av våra medarbetare ­eftergymnasial u
­ tbildning.
Vi erbjuder arbetsplatser med goda
­utvecklingsmöjligheter där just du
ges möjlighet att göra skillnad för
snart 100 000 gävlebor, i dag och
imorgon.
Läs mer: www.gavle.se
Visste du att Gävle är en av de snabbast
växande städerna i ­Sverige? Snart räknar
Gävleborna med att vara över 100 000
till antalet.
systematiskt med sitt arbetsgivarvarumärke,
något som gett resultat. I år är de nominerade till
utmärkelsen för Årets e­ mployer branding-kommun. Per berättar om några av fördelarna med att
arbeta i kommunen:
Text: Sofie Lundmark Foto: Albin Bogren
A
”Det finns oerhört mycket
kompetens och ­engagemang
här som förtjänar att lyftas.”
”FRÅN GRÄVMASKINISTER TILL FLÖJTSPELARE”
Under flera år har Gävle kommun arbetat
– I en undersökning vi gjorde bland ­högstadieelever fick ungdomarna tycka till vad de ville
jobba med i framtiden. Svaren blev allt ifrån
­g rävmaskinist till ­flöjtspelare. Faktum är att alla
yrken finns här inom ­kommunen.
En viktig del av arbetsgivarvarumärket Gävle
­kommun är temat ”Vi gör Gävle” där med­
arbetare inom kommunen berättar om sina
arbeten och sin vardag. Medarbetarundersökningar visar att nio av tio medarbetare är mycket
tt arbeta i en kommun är lite som att
spela Sim City – fast på riktigt. Här är varje
­medarbetare med och bygger samhället, bit
för bit. Så ser HR-strategen Per Karlsson på sitt
arbete inom Gävle kommun:
– Det finns oerhört mycket kompetens och
­engagemang här som förtjänar att lyftas. Bara en sån
sak att det under vintrarna kan falla stora mängder
snö men skolorna är öppna och ­cykelbanorna är
plogade när jag cyklar till ­jobbet. Det gör mig stolt
och påminner mig om vilken ­välfungerande organisation jag är en del av, berättar Per.
26 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
motiverade i sitt arbete, och att en klar majoritet
rekommenderar Gävle kommun som arbetsgivare
för andra.
SATSAR PÅ FRAMTIDA LEDARE
För att möta m
­ orgondagens behov har kommunen bland annat arbetat med utvecklingsprogrammet Framtida ledare. En av deltagarna
är Annah Larsson vid Socialtjänst Gävle.
– Genom Framtida ledare har jag fått möjlighet att skugga chefer och på så sätt få en inblick
i deras vardag och utmaningar. Det gör att jag
har en bra grund att stå på inför kommande
chefsuppdrag.
Annah är ett lysande exempel på utvecklingsmöjligheterna som finns inom kommunen.
Redan för tolv år sedan började Annah sommarjobba inom socialtjänsten, och sedan dess har
hon blivit kvar i olika roller.
– Här har jag fått möjligheten att satsa på
både familjeliv och karriär, samtidigt som
det ständigt funnits möjlighet till personlig
utveckling.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
abb
www.abb.se
»Det fina med ABB är att de är duktiga
på att lyfta sina medarbetare«
UTMANARE
KARIN LY
U
Titel: Produktchef 800xA, Applications på affärenheten Control
Technologies.
Utbildning: Teknisk fysik med
avslutning Technology Management, Lunds tekniska högskola,
examen 2012.
Berätta om något speciellt du
upplevde under din traineeperiod:
"Jag var på en liten ort i USA och det
var spännande att se hur sju personer utförde det vi gör storskaligt
på vår enhet med 500 personer i
Sverige. Man fick lösa allt i USA, det
var kul att se det perspektivet."
ABB
ABB är ledande inom kraft- och
automationsteknik. Våra lösningar
förbättrar prestanda och minimerar
miljöpåverkan för energiföretag och
industrier. ABB-koncernens bolag
verkar i omkring 100 länder.
Antal medarbetare: 135 000 globalt
varav cirka 8 600 i Sverige.
Läs mer: www.abb.se
Karin Ly var med när ABB:s traineeprogram rankades som Sveriges bästa.
Stimulerande arbetsuppgifter med fokus
på innovation gör att hon väljer att fortsätta sin karriär på innovationsbolaget.
Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Patrik Lundin
E
fter sin civilingenjörsexamen 2012 valde Karin
Ly att söka till ABB:s traineeprogram. Hon
lockades av bolagets bredd och möjligheten
att vara en del av hela kedjan – från inköp och
produktion till försäljning. I programmet ingår
en period utomlands och Karin valde att prova på
marknadsföring på en liten ort i USA. Det gjorde
att hon fick möjlighet att se hur ABB fungerar med
de värderingar som präglar bolaget fast i en annan
kultur. Efter traineetiden och en tid som assisterande produktchef jobbar hon nu som produktchef
för ett av ABB:s marknadsledande kontrollsystem.
PÅ ABB STÅR innovation främst. Mycket av den teknik
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
som driver det moderna samhället har utvecklats
av bolaget som sysselsätter cirka 135 000 personer
i mer än 100 länder.
– På ABB jobbar vi med allt från enklare produkter till komplexa systemlösningar. Vi har hela
bredden vilket jag tror är unikt i Sverige. Det roligaste med mitt jobb är att interagera med kollegor,
samarbetspartners och kunder och när vi förbättrar
processer tillsammans med dem. Så länge jag tycker
jobbet är stimulerande och jag får en bra personlig
utveckling i kombination med mina stöttande kollegor och chefer så väljer jag att fortsätta.
VR-glasögon och förstärkt verklighet. Det var en
häftig grej att vara med på.
AMBASSADÖRSNÄTVERKET GÖR DET möjligt för alla
medarbetare att representera bolaget i olika sammanhang, till exempel på mässor, föreläsningar
på högskolor eller vid studiebesök.
– Det är jättekul att det finns ett forum där
vi tillsammans kan lyfta ABB som företag och
arbetsgivare. Jag var till exempel med när vi
tog emot besök från Investor med bland andra
Jacob Wallenberg och Johan Forssell. Då fick jag
möjlighet att visa upp ny teknik med hjälp av
TYDLIGT DEFINIERADE AFFÄRSPRINCIPER gällande ansvar,
respekt och beslutsamhet vägleder varje medarbetare i vardagen. Det är principer som ligger till
grund för bolagets syn på hälsa och säkerhet, och
det ansvar man behöver ta som globalt företag.
– Det som präglat ABB:s historia är ett ärligt
arbetssätt, att vi alltid agerat med integritet och vi har
skolats in i ett trovärdigt förhållningssätt. Vi tar ansvar
för miljön och sätter säkerhet och ansvarsfullhet
främst. Värderingarna är viktiga för oss – och för mig.
KARIN HAR ÄVEN varit med i uppstartsarbetet av
SynerLeap – ABB:s nya tillväxthub för små
teknikföretag, som invigdes förra året.
– Det är en inkubator på ABB-området som
bland annat ger små teknikföretag tillgång till våra
labb. Nu har vi ett tiotal företag som sitter hos oss.
Just att man får vara en del av intressanta projekt är
stimulerande. Det fina med ABB är att de är duktiga på att lyfta sina medarbetare och kollegor.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 27
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
cowi
www.cowi.se
»Ingenjörer har en stor möjlighet
att påverka framtidens samhälle«
UTMANARE
LARS ERIK BJUHR
U
Titel: HR-chef.
Utbildning: Högre personaladministrativ utbildning.
Var hittar du din motivation? "Genom alla engagerade med­arbetare
och hos de ungdomar som jag
jobbar med på min fritid."
COWI
COWI är ett internationellt ledande
­teknikkonsultföretag. COWI tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster baserade på miljö- och
samhällbyggnadsmässig hänsyn.
Företaget hanterar såväl stora som
mindre projekt och driver förstudier, genomför detaljprojektering
och hanterar totalåtaganden inom
industri och energi, infrastruktur,
miljö samt byggnad och fastighet.
Antal medarbetare: COWI är över
6 000 medarbetare i koncernen
varav 1 000 i Sverige.
Facebook: www.facebook.com/cowi
Läs mer: www.cowi.se
Lars Erik Bjuhr har haft första parkett
under sina 20 år som HR-chef när COWI i
Sverige vuxit till ett internationellt bolag
med ingenjörer i absolut världsklass.
F
under årens lopp. 1999 anställdes den första
personen som jobbade heltid med miljöfrågor
och i dag är det 75 personer som på heltid går in
i olika projekt och driver miljöfrågan. Det kan
till exempel handla om ­specifika frågeställningar
rörande vatten och luft eller byggnadstekniska
och planeringsmässiga frågor. För hållbarheten
projektleder COWI sina projekt med stor hänsyn
till miljö- och samhällsfrågor.
– Den största skillnaden jämfört med för 20
år sedan är att frågorna lyfts fram mer nu och
att ­kunderna efterfrågar smarta och hållbara
TYDLIGARE MILJÖFOKUS I DAG
Det ligger i COWI:s kärnverksamhet att vara
med och utforma framtidens samhälle. Även avancerade lösningar riktade direkt mot industrin,
framförallt processteknisk industri, är något
som COWI:s medarbetare bidragit till avsevärt
”De personer som jobbar här får
verkligen unika möjligheter att
vara med och bidra till projekt
som ligger i framkant. Det finns
ett engagemang och intresse för
att skapa framtidens lösningar.”
Text: Moa Långbergs Foto: Kristofer Hedlund
ör Lars Erik Bjuhr som är elingenjör i grunden var jobbet som HR-chef på COWI helt
rätt matchning. Redan när han började var
engagemanget för samhällsfrågor på företaget
stort och i dag har området växt och betyder alltmer. COWI är duktiga på att miljöcertifiera gröna
­byggnader och miljöaspekten är en röd tråd som
löper genom de projekt COWI tar sig an.
28 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
l­ösningar på ett annat sätt. Men även i de fall som
våra uppdragsgivare saknar tydligt miljöfokus
så är detta en aspekt som vi oftast lägger till och
presenterar genom olika förslag för kunden. Tillsammans med kunden skapar vi ett 360-graders
perspektiv i ­projekten, säger Lars Erik.
INTERNATIONALISERINGEN PÅVERKAR
I takt med att COWIs marknad i Sverige blivit
mer global har även Lars Eriks jobb med rekryteringar blivit det. Att hitta rätt specialister och projektledare för projekten har gjort det nödvändigt
för honom och hans medarbetare att söka över
landets gränser. För medarbetarna blir varje projekt en möjlighet att utvecklas och få nya insikter
genom att jobba i varierande expertteam.
– Jag tror vår öppna, familjära och positiva atmosfär bidrar till det arbetsklimat som vi har inom
COWI. De personer som jobbar här får verkligen
unika möjligheter att vara med och bidra till projekt
som ligger i framkant. Jag märker hos våra medarbetare att det finns ett verkligt engagemang och intresse
för att skapa framtidens lösningar, säger Lars Erik.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
evry
www.evry.com
»LOKAL OCH GLOBAL AKTIVITET
GÖR EVRY ATTRAKTIVT«
UTMANARE
MARTINA SMEDMAN
U
Titel: Vice President Human
Resources.
Utbildning: Linjen för Personaloch arbetslivsfrågor (PA-Linjen), vid
universitetet i Linköping.
Om jag hade haft en mentor
hade det varit: ”Antonia Ax:son
Johnson. Vilken otroligt duktig och
­kompetent person!”
EVRY
EVRY är ett ledande IT-företag med
10 000 med­arbetare och en lokal
närvaro på 50 platser i Norden. Med
insikter, lösningar och teknik skapar
de affärsnytta för deras kunder
och värde för hela samhället. EVRY
kombinerar djup branschkunskap,
hög teknisk kompetens med
en lokal närvaro och en global
leveransmodell. På så sätt hjälper vi
våra kunder maximera potentialen
av sin IT, från analys och strategi till
införande och effekthemtagning.
Medarbetarnas bakgrund: Här
kan du arbeta som ­utvecklare av
framtidens IT-lösningar, drift av
IT-system eller som rådgivare/
konsult inom något av våra många
uppdrag.
De är lokala men samtidigt g­ lobala. De
finns i din vardag, fast du kanske inte
vet om det. Nu är EVRY nominerade till
Årets ­employer branding-företag.
Text: Fanny Westin Foto: Sigrid Malmgren
N
är du hämtar ut e-receptet på apoteket, när
du klickar hem tågbiljetten eller när du tar
ut kontanter från bankomaten – listan över
EVRYs IT-lösningar kan göras lång.
SAMARBETE MED CREDDIG DESIGNBYRÅ EVRY är ett av Sveriges och Nordens största
­IT-konsultbolag och siktar nu på att ta en ledande
position inom digital innovation. Ett steg i den
­riktningen är nystartade EVRY Strategic Design
Lab, ett bolag som EVRY har startat ihop med den
Silicon Valley-grundade designbyrån Method.
PRESTIGELÖSHET OCH FRUKTSAM DYNAMIK EVRYs arbetsplatskultur präglas av innovation,
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
stolthet och prestigelöshet, berättar Martina Smedman, Vice President Human Resources på EVRY. – Vår produkt är konsulternas kunskap, säger
hon.
Martina var nyligen med på ett planeringsmöte inför en stor potentiell affär. Hon slogs av
den gynnsamma stämning som infann sig när
­medarbetarna skulle diskutera kundens förväntningar och ­potentiella lösningar. – Det var häftigt att se dynamiken som uppstod
i rummet, hur alla jackade i varandras idéer. Jag
var superstolt över mina kollegor när jag sedan satt
”Vi är både globala och lokala
och finns på närmare 24 orter
bara i Sverige. Som medarbetare
behöver du därför inte flytta till
Stockholm, Göteborg eller Malmö
om du bor på någon annan ort.”
med och lyssnade på presentationen för kunden.
Kunden var också nöjd! ATTRAKTIVT HOS YOUNG PROFESSIONALS Karriärsklättring är kanske för många synonymt
med chefsambitioner, men Martina vill se en
­förändring i attityden och hon vill att EVRY ska
måna om specialistkompetens. – Hos oss ska du kunna växa och utvecklas även
som specialist. EVRY rekryterar mellan 300–400 nya ­medarbetare varje år. En del av dem kommer via trainee­programmet och företaget jobbar aktivt mot högskolor. EVRYs breda verksamhet, att de är med i hela
kedjan och att de är aktiva inom så många olika områden, framhåller Martina som några av de ­faktorer
som gör att de rankas högt som arbetsgivare. En
ytterligare aspekt är att de verkar både globalt och
lokalt, vilket skiljer dem från konkurrenterna. – Vi är både globala och lokala och finns på
närmare 24 orter bara i Sverige. Som medarbetare
behöver du därför inte flytta till Stockholm, Göteborg eller Malmö om du bor på någon annan ort.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 29
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
projektengagemang
www.projektengagemang.se
»PROJEKTENGAGEMANG HAR
VILJAN ATT SKAPA FRAMTIDEN«
UTMANARE
PETER EDSTRAND
U
Titel: Marknadschef och
­förvärvsansvarig.
Utbildning: Marknadsekonom,
DIHM, examen 2001.
Ditt bästa karriärtips: "Välj yrke
efter passion och följ ditt hjärta. Det
tror jag är grunden till att bli riktigt
framgångsrik."
PROJEKTENGAGEMANG
Projektengagemang är en konsultkoncern som är verksam inom
samhällsbyggnad och industri. Med
vår kunskap och vårt integrerade
arbetssätt bidrar vi till en hållbar
samhällsutveckling och våra kunders ökade värde.
Rekrytering: Projektengagemang
är ett expansivt företag och söker
ständigt nyfikna och engagerade
medarbetare. Vi har ett behov av att
rekrytera ungefär 100 medarbetare
­under kommande året. Vårt mål är
att omsätta en miljard 2017.
Antal medarbetare: Cirka 700
medarbetare.
Läs mer: www.projektengagemang.se
Engagemang, driv, entreprenörskap
och viljan att skapa och förändra. Det är
fyra grundpelare i Projekt­engagemangs
företagskultur.
Text: Lycke Ramel Foto: Kristofer Hedlund
vill vara med och göra skillnad, skapa vår egen
framtid och utveckla oss själva och samhället till
det bättre, säger han och fortsätter:
– Vi målar inte bara upp en fasad. Vi belyser
olika frågor, jobbar hårt med de frågeställningarna.
eknik- och arkitektkonsultbolaget
­Projektengagemang grundades år 2006, och
har sedan dess utvecklats i raketfart. I år firar
de tio år och består av 850 medarbetare, som snart
ska bli många fler.
T
”Det är ett sätt för oss att involvera våra med­arbetare, men
också få möjlighet att visa vad
vi kan göra.”
ENTREPRENÖRER I GRUNDEN
Att ha en helhetssyn är grunden till att kunna
­leverera hållbara och bra lösningar, menar marknadschefen och förvärvsansvarige Peter Edstrand.
– Vi har alltid haft fokus på employer branding­
frågor internt och nu har vi valt att lyfta dem ännu
mer och arbeta mer långsiktigt. Vi jobbar igenom
våra värderingar och utgår från vårt entreprenörsarv. Hos oss har alla minst en sak gemensamt: Vi
STADSENGAGEMANG I SVERIGE
I år firar Projektengagemang tio år och har därför
­startat projektet ”Stadsengagemang”. Projektet går
ut på att besöka ett tiotal orter i Sverige, involvera
olika typer av intressenter, plocka ut en aktuell
samhällsfråga och låta medarbetare hitta lösningar
på frågan. Detta presenteras sedan på orten med
seminarier och ­paneldebatt, för såväl kunder som
skola och kommun.
30 S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17
– Det är ett sätt för oss att involvera våra med­
arbetare, men också få möjlighet att visa vad vi kan
göra. Det har varit otroligt lyckat hittills. Förutom
Stadsengagemang arbetar Projekt­engagemang
ständigt med deltagande på högskolor, universitet
och yrkeshögskolor.
– Vi arbetar mot drygt 15 skolor och är med så
­mycket vi bara kan. Det är ett pågående arbete för
oss som är otroligt viktigt för att göra oss ­valbara
och ­intressanta.
KVINNLIGA INGENJÖRS- OCH ARKITEKTSÄLLSKAPET
För ett år sedan startade Projektengagemang
”KVIST”, som står för Kvinnliga ingenjörsoch ­arkitektsällskapet. Idén växte fram ur en
­jämställdhetsrapport som i sin tur blev en katalysator i hur man kan bidra till en mer jämställd
bransch och samtidigt attrahera kvinnliga talanger.
– Vi håller bland annat seminarier för studenter
och för de som redan är aktiva på arbetsmarknaden. På LinkedIn kan man hitta mer information och ansöka om medlemskap till nätverket,
avslutar Peter.
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
vattenfall
www.vattenfall.se
»Så bra företagskultur att de
som slutar ofta återvänder«
UTMANARE
LINDA ÅSTRAND
U
Titel: Chef, Process Engineering.
Utbildning: Kemiteknik, Chalmers
Tekniska högskola 1992.
VATTENFALL
Vattenfall är en internationell koncern som producerar, distribuerar
och säljer energi till flera miljoner
kunder i Norden och norra Europa.
Huvudprodukterna är el, värme
samt nättjänster, entreprenad
och konsulttjänster. Vattenfall har
verksamheter i Sverige, Danmark,
Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.
Det var en gång… Först kom
vattenkraften, sedan elnäten. Från
1909 byggde Vattenfall kraftstationer, turbiner och ställverk så att
elen forsar fram ”härs och tvärs
igenom trådarna,” som Hasse och
Tage uttryckte det. I dag sysselsätter Vattenfall allt från forskare
till konsulter och datatekniker.
Företaget är i dag en av de ledande
aktörerna inom energibranschen
i Europa.
Antal medarbetare: Cirka 32 000
varav cirka 9 000 i Sverige.
Medarbetarnas bakgrund: Civiloch högskoleingenjörer, ekonomer,
systemvetare och personalvetare.
Läs mer: www.vattenfall.se
På Ringhals – en av Vattenfalls två kärnkraftsanläggningar finns en grundmurad medarbetarkultur som präglas
av kompetens, kunnande, högt i tak och
medarbetare som vill dela med sig av sina
kunskaper.
Text: Charlotte Lund Phalén Foto: Annika Örnborg
R
inghals producerar en femtedel av all el
som används i Sverige. Linda Åstrand, chef,
Process Engineering, har arbetat på Ringhals
i snart sexton år och är en av alla medarbetare som
tycker att Vattenfall förtjänar utmärkelsen Sveriges
bästa arbetsgivare.
– Jag tror att vår generösa medarbetarattityd är
en starkt bidragande anledning till att Vattenfall
röstats fram som en av Sveriges bästa arbetsgivare.
På Ringhals finns stora tekniska utmaningar och en
väldig utvecklingspotential. Vi är många som har
jobbat här länge och fortfarande ser utmaningar.
Det är inte ovanligt att de som slutar på Ringhals
W W W.UNIVERSUMGLOBAL .COM
kommer tillbaka ganska snart. Jag skulle säga att
företagskulturen präglas av stor hjälpsamhet och
prestigelöshet, alla hjälps verkligen åt och ser till att
jobbet blir gjort.
SOM ANSVARIG FÖR processutveckling ser Linda till
att processystemen uppfyller alla krav och vidtar
åtgärder för att säkerställa att funktionen fungerar.
– På min enhet är vi 40 anställda och 20 konsulter som analyserar och designar processystem,
beställer projekt och hanterar frågor från produktionssidan. Det kan handla om allt ifrån att stötta
i frågor som dyker upp vid driften av anläggningarna till att värdera vad vi behöver förändra och
förbättra för att köra anläggningarna säkert in på
2040-talet. Våra produktionsanläggningar måste
uppfylla högsta krav på säkerhet, från design- till
tillverkningsstadiet.
– På Vattenfall finns självklart formellt uttalade karriärvägar (både som ledare och teknikspecialist) men det är också vanligt att anställda
roterar mellan olika avdelningar. Detta gäller
även Ringhals. Många har olika befattningar
under sin karriär här, något som uppmuntras.
– Att arbeta inom kärnkraftsområdet, kräver
unik kompetens och kräver ständig utveckling.
Inte minst gällande anläggnings- och säkerhetsfrågor. Därför handlar en stor del av mitt jobb
om att se framåt och behålla och utveckla vår
personal. Det finns en uttalad ambition att låta
medarbetarna utvecklas i nya roller.
PÅ RINGHALS PRIORITERAS balansen mellan jobb och
privatliv och förmånerna är många.
– Vi har fantastiskt bra förmåner, vilket självklart bidrar till trivseln och lojaliteten. Alla småbarnsföräldrar har en förmånlig föräldralön och
för den som närmar sig pension är det möjligt
att gå ned i tid. På Ringhals får medarbetarna
verkligen möjlighet att utvecklas och växa, menar
Linda.
– Här finns en bredd och variation som stimulerar mig och som gör att jag fortfarande utvecklas. Att få vara med och bidra till att leverera en
produkt som är både stabil, säker och miljövänlig,
känns också väldigt bra.
S VERIGES BÄ S TA ARBE TSGIVARE 20 17 31