Målsmans underskrift för feriearbetare under 18 år

HR-enheten
Till målsman för feriearbetare under 18 år
Härmed godkänner jag att min ungdom feriearbetar i kommunen.
________________________________
Ort och datum
________________________________
Ungdomens namn
________________________________
Målsmans underskrift
________________________________
Namnförtydligande
Postadress
Salems Kommun
144 80 Rönninge
Besöksadress
Säby Torg 16
Telefon
08-532 598 00
Telefax
08-532 598 87
Webbplats
www.salem.se
E-post
[email protected]
Org nr
212000-2874
Bankgiro
210-9569