Obligation Europeiska Bolag 11 Smart Bonus Tillväxt

2017-04-24
Rapport
Obligation Europeiska Bolag 11 Smart Bonus Tillväxt
ISIN: SE0008731160
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
2017-04-24 10:16
Teoretiskt slutvärde 2017-04-21
Indexutveckling
106,88%
Marknadsföringsmaterial »
100,00%
Slutliga villkor »
-2,44%
2017-04-21
Generell produktinformation
Detaljerad produktinformation
Kortnamn
SEB S167E
Deltagandegrad
100%
Emittent
SEB AB (publ)
Avläsningar
Månadsvis (13 observationer)
Nominellt belopp
10 000 kr
Första avläsning
2019-02-06
Emissionskurs
110% av Nominellt belopp
Slutdag
2020-02-06
Kapitalskydd
100% av Nominellt belopp
Kupong
19%
Emissionsdag
2017-02-24
Återbetalningsdag
2020-02-24
Underliggande tillgångar
Startkurs Utveckling1
1 591,00
-1,60%
Namn
GlaxoSmithKline PLC
Vikt
12,5%
Nordea Bank AB
12,5%
108,40
-4,61%
Swisscom AG
12,5%
444,00
-1,53%
Swiss Re AG
12,5%
94,30
-5,73%
Scottish & Southern PLC
12,5%
1 537,00
-5,99%
Swedbank AB - A
12,5%
228,00
-10,18%
Tele2 AB - B
12,5%
77,65
7,47%
United Utilities Group PLC
12,5%
950,00
2,68%
1
Avser utveckling av underliggande tillgång utan hänsyn tagen till eventuell genomsnittsberäkning av slutvärde
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.