Ta del av hela programmet för seminariet om cellplast här

PROGRAM
SEMINARIUM OM CELLPLAST BRANDFARA OCH RISKHANTERING
7 MARS WORLD TRADE CENTER
PROGRAM 7 MARS 2017
10.00 Inledning
10.10 Cellplast och brandrisker
SEMINARIUM OM CELLPLATS
Vad är cellplast och vilka brandrisker finns med de olika typerna? Lisa Björk, Brandskyddsföreningen.
10.35 Hur använder man cellplast på rätt sätt?
Emil Syrén, EPS Bygg som ingår i Innovations- och kemiindustrierna i Sverige berättar om hur man
använder cellplast säkert och om vad som är på gång när det gäller materialutveckling.
11.10 Fika
11.30 Brand i cellplast under produktion
Linda Martinsson och Pål Skoglund från Skanska, redovisar sin rapport om brand i cellplast på byggarbetsplats och berättar hur de utvecklat sitt säkerhetsarbete sedan rapporten togs fram.
12.20 Cellplast i utbildningen för Heta Arbeten®
Händelser i omvärlden utvecklar utbildningen i Heta Arbeten®, Björn Wennerholm,
Wennerholms brandskola.
12.45 Lunch
13.45 Försäkringsbolagens syn på cellplast
Christer Engman från Skadekonsultbyrån har ett förflutet som skadeingenjör på Trygg-Hansa. Han
berättar försäkringsbolagens uppfattning kring cellplast och redogör för några försäkringsfall där cellplast
varit inblandat.
14.35 Bensträckare
14.45 Råd från brandprojektörer
Briabs fasadspecialist Björn Evers ger råd om konstruktioner och brandingenjör Rebecka Lind berättar om
fall där cellplast hanterats på rätt sätt.
15.30 Fikapaus
15.50 Så kan den tillståndsansvarige för Heta Arbeten® medverka till ett säkert bygge
Björn Wennerholm, Wennerholms brandskola, berättar om den tillståndsansvariges roll för ett säkert
bygge utifrån ett skadefall.
16.25 Sammanfattning
16.30 Avslutning