ISO - Scanmast

OHSAS 18001
CERTIFICATE nr/no. 5264 O
Härmed intygas att:/This is to certify that:
Scanmast AB
har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i OHSAS 18001 vad gäller:
has an occupational health and safety management system that fulfils the requirements
of OHSAS 18001 with respect to:
Försäljning av produkter och tjänster för telekommunikation, belysning, vindmätning,
kameraövervakning och industri, allt från design och projektering till byggnation,
installation och underhåll
Sales of products and services for telecommunication, lighting, wind measurement, camera
surveillance and industry, ranging from design and planning to construction, installation and
maintenance
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljön
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of occupational health
and safety management systems
Sida/page 1 (2)
Giltigheten verifieras på www.sp.se/certifiering
The validity is verified at www.sp.se/certifiering
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås
Tfn: 010-516 50 00
E-post, internet: [email protected], www.sp.se
Ackred. nr 1002
Certifiering
ISO/IEC 17021
ISO 14001
CERTIFICATE nr/no. 5264 M
Härmed intygas att:/This is to certify that:
Scanmast AB
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller:
has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001 with respect to:
Försäljning av produkter och tjänster för telekommunikation, belysning, vindmätning,
kameraövervakning och industri, allt från design och projektering till byggnation,
installation och underhåll
Sales of products and services for telecommunication, lighting, wind measurement, camera
surveillance and industry, ranging from design and planning to construction, installation and
maintenance
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems
Sida/page 1 (2)
Giltigheten verifieras på www.sp.se/certifiering
The validity is verified at www.sp.se/certifiering
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås
Tfn: 010-516 50 00
E-post, internet: [email protected], www.sp.se
Ackred. nr 1002
Certifiering
ISO/IEC 17021
ISO 9001
CERTIFICATE nr/no.5264
Härmed intygas att:/This is to certify that:
Scanmast AB
har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001 vad gäller:
has a management system of quality that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001 with respect to:
Försäljning av produkter och tjänster för telekommunikation, belysning, vindmätning,
kameraövervakning och industri, allt från design och projektering till byggnation,
installation och underhåll
Sales of products and services for telecommunication, lighting, wind measurement, camera
surveillance and industry, ranging from design and planning to construction, installation and
maintenance
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems
Sida/page 1 (2)
Giltigheten verifieras på www.sp.se/certifiering
The validity is verified at www.sp.se/certifiering
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås
Tfn: 010-516 50 00
E-post, internet: [email protected], www.sp.se
Ackred. nr 1002
Certifiering
ISO/IEC 17021