Invigning av väntrum, Öxnehaga vårdcentral, mars 2017

Invigning av väntrum för barn
Öxnehaga vårdcentral
Som ett resultat av Barnronden som genomfördes 2014 har nu Öxnehaga vårdcentral invigt sitt nya väntrum för barn.
Verksamhetschef Miriam Carlsson har på
ett genomgripande sätt slutfört arbetet.
Barn fick vara med och klippa bandet och
därmed var väntrummet invigt. Detta är
ett av de goda exemplen på hur bra ett
utvecklingsarbete kan bli när barn får vara
delaktiga.