2016/17:1029 Företagsamheten i Borås

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-03-10
Besvaras senast
2017-03-22 kl. 12.00
Till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
2016/17:1029 Företagsamheten i Borås
Textilstaden Borås har länge präglats av en stark entreprenörsanda med många
företag som växt och slagit igenom på både ett nationellt och internationellt
plan.
På senare tid har tyvärr ett flertal omtyckta företag flyttat utomlands eller varit
tvungna att lägga ned sin verksamhet. Om den dystra utvecklingen fortsätter
riskerar det att leda till ökad arbetslöshet och förlorat framtidshopp. Alltmer
tilltagande konkurrens från omvärlden kräver att regeringen agerar proaktivt för
ett bättre företagsklimat i Sverige.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister
Mikael Damberg följande:
Vilka proaktiva åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att
förbättra företagsklimatet i såväl Sjuhäradsbygden som övriga delar av riket?
………………………………………
Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
1 (1)