Tomtkarta

Gävle kommun
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle
Tel 026-178000
0
5
10
Skala 1:500
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30
Höjdsystem:
RH2000
20 Meter
Tomtkarta
2017-03-08
®
Redovisning av fastighetsgränserna i kartan har ingen rättsverkan.
Jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. Ytterligare info i Kartdeklarationen.
Obs! Denna karta får inte användas som kartunderlag vid bygglovsansökan.