Ladda ner programmet - Puls Konferens 6-7/9

puls
konferens
6-7/9 2017
PROGRAM
6 september
10.00
Välkomstkaffe och presentation av konferensen
11.00
Föreläsningar, frågor och samtal:
Anders Hansen berättar hur rörelse stimulerar hjärnans tillväxt. Hjärnan
och rörelsens betydelse för skolresultat och välmående.
11.45
Hans-Georg Kuhn förklarar vad som neurovetenskapligt sker i hjärnans
anatomi vid rörelse och aktivitet.
12.30
Lunch
13.30
Föreläsningar, frågor och samtal:
Lina Bunketorp Käll visar ur ett skolperspektiv vilka konsekvenser rörelse
får för elevens skolarbete och hälsa.
14.30
Workshops med fika
16.30
Sammanfattning av dagens konferens
17.30
Introduktion till morgondagens besök på Vammarskolan
18.00
Dagens konferens avslutas
19.45
Gemensam middag
7 september
08.30
Verkligheten på Vammarskolan:
Gruppvisa besök i klassrum med Puls och teoretiska ämnen
Gruppvisa besök i idrottshallen med dagens pulshöjande aktivitet
Möjlighet att prata med elever och lärare
10.45
Samtal och frågor:
Schema- och personalfrågor för implementering
Fokus på deltagarnas respektive kommuner
Hinder och möjligheter
12.00
Lunch
13.00
Sammanfattning av konferensen
13.40
Buss avgår till Norrköping
Reservation för justeringar i programmet.