hermetic foam

HERMETIC FOAM
Högpresterande elastiskt ljudisoleringsskum
Polyuretanblandning med slutna celler
CERTIFIERAD LJUDISOLERING
Ljudisolering upp till 60 dB, certifikat från
institutet IFT Rosenheim
HERMETISK
60 dB
Vatten- och vindtät även om den
efterbehandlas efter torkningen tack vare
sin struktur med slutna celler
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
egenskap
standard
värde
Brandtekniskt beteende
DIN 4102 / EN 13501
direktiv ift SC-01
direktiv ift SC-01
Ö Norm EN 1027
Ö Norm EN 12114
klass B3 / F
10 mm: 60 (-1 ; -4) dB
20 mm: 60 (-1 ; -3) dB
1000 Pa
1000 Pa
DIN 53431
5 / 10 minuter
15 / 20 minuter
2 timmar
±5%
-
+10 / +30 °C
DIN 53571
-10 °C
-40 / +80 °C
+120 °C
15 / 20 kg/m3
ung. 25 %
DIN 53429
50 / 60 g/m2/24h
DIN 56612
-
0,035 W/h
+5 / +20 °C
> 0 °C
NEJ
19,4 %
Ljudisolering av fogar av klass RST,w
Lufttäthet
Tid:
•
•
•
skapande av extern film
bearbetbarhet efter extrudering
för den första härdningsfasen
Strukturell stabilitet
Användningstemperatur
för patronen
Tillämpningstemperatur
Konstant termisk resistans
Tillfällig termisk resistans
Specifik vikt
Brottöjning
Vattenångpermeabiliteten
KODER OCH MÅTT
kod
ex kod innehåll [ml] kapacitet [l] patron st./förp.
HERFOAM D69202
750
40
aluminium
12
(DVA/WDD)
Värmeledningsförmåga
Förvaringstemperatur
Transporttemperatur
Befintliga lösningsmedel
VOC-emissioner
ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader
HERMETIC FOAM - 01