Cirkelledarutbildning bas

Välkommen till SV
Kalmar läns
Cirkelledarutbildning
Du får lära dig mer om folkbildningens historia. Vi pratar om hur du som ledare kan
hantera gruppen i olika situationer.
Du som ledare deltar på utbildningen kostnadsfritt.
Vi håller på mellan klockan 17:00 - 20:00.
Ledare för utbilndingen är Maria Strömberg.
Torsdagen 27 april, 22517
SV Oskarshamn
Onsdag 30 augusti, 22518
SV Västervik
Måndag 9 oktober, 22519
SV Kalmar
Anmäl dig på telefon 0771-20 20 70 eller via E-post [email protected]
Anmäl dig senast 10 dagar innan kursstart.