PDF-formulär företag, för underskrift

BESTÄLLNING HYRBIL
RENTAL CAR ORDER
*) = Obligatoriska fält / Mandatory
Biltyp / Car type
Regnr / Reg. No.
Förare / Driver
Namn / Name *
Anst.nr / Employee No. *
Körkort nr. / Driver’s License No. *
Telefon / Phone *
Företag / Company *
Geografisk placering / Place, building *
Avdelning / Department *
E-post / Email *
Eget regnr / Own Reg. No
Service / Service
Skada / Damage
Återlämning / Return
Plats & datum / Place & Date
Förmånsbil / Company Car
Typbeteckning / Type of car
Konto / Account *
Chef Avdelning / Manager’s Department *
Debitering / Debit
Företag / Company *
Chef Anst.nr / Manager’s Employee No. *
Chef telefon / Manager’s Phone No. *
Chef namn / Manager’s name *
Chef E-post / Manager’s Email *
Chef underskrift / Manager’s signature *
Volvo Cars Fakturainfo / Volvo Cars Invoice Details (Workflow System)
CDSID Fakturamottagare / CDSID Workflow controller
Namn Fakturamottagare / Name Workflow controller
Tel Fakturamottagare / Phone Workflow controller
E-post Fakturamottagare / Email Workflow controller
Volvo Bil internt / Volvo Bil notes
Utlämnat
Mätarställning
Datum
Klockslag
Återlämnat
Mätarställning
Datum
Klockslag
Beställningen skall vara attesterad. Bilen skall vara fulltankad och rengjord vid återlämnandet!
The order has to be signed. Please return the car washed and fuelled up.
Underskrift / Signature
Plats & datum / Place & Date *
Volvo Bil Försäljning
031-380 8262
Huggåsvägen
405 31 Göteborg
Underskrift / Signature *
Volvo Bil Lundby
031-380 8159
Gropegårdsg. 6
417 15 Göteborg
Volvo Bil Arendal
031-380 8275
Terminalvägen 3
418 79 Göteborg
Volvo Bil Tuve
031-380 8315
Örnekulans Väg 1
417 29 Göteborg
Öppet: mån-fre kl 07.00-18.00
e-post: [email protected]
Webb: volvobil.se/hyrbilar
Moms: SE556056626601