Föreläsningar under dagen: Stockholms Universitet berättar om ULV

Föreläsningar under dagen:
Stockholms Universitet berättar om
ULV
och snabbspåret för utländska lärare
Tid: 09.00-9.40
Studiehallen
Start-Up- Stockholm information
om att starta eget företag
Tid: 09:45-10.25
Studiehallen
Arbetsförmedlingen informerar
Tid: 10.30-11.20
Studiehallen
TYA- Hans Norbeck berättar om
olika möjligheter
inom transportbranschen
Tid: 11.30-12.0
Studiehallen
På bottenplan kommer det att finnas möjlighet till att köpa fika hela
dagen där kommer det också att stå olika utbildningsföretag som
presenterar utbildningsmöjligheter efter SFI.
På plan 2 kommer det att finnas olika företag som vill rekrytera
personal samt information om hur man kan starta eget företag i
Sverige. På plan 3 i studiehallen kan man lyssna på föredrag samt
prata med ideella organisationer som på olika sätt arbetar med att
främja integration.
Deltagarlista Jobb- och utbildningsmässa SFI Söderort 8/3 2017
SFI CENTRUM
ALTERNATIV SFI
C3L Tyresö
SFY Taxi
SFH- Svenska för hantverkare
ABF / komvux
Lernia / komvux
OLU
ÅSÖ
Consensum
Hermods
SFL
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Plan 1
Hemfrid
Pedagog poolen
Jobb entrén
Start Up Stockholm
Städfirma
Klassrum A229
Klassrum A241 (10-12)
Klassrum A 232
Klassrum A 231
Klassrum A228
Kompisbyrån
DUO Stockholm
Öppna Dörren
Just Arrived
LO
Somaya Kvinnojour
Klassrum A 325
Klassrum A 312
Klassrum A 313
Klassrum A 324
Klassrum A 316
Klassrum A 319