chaufför - Hallpressen

www.ingarpstra.se
På Ingarps Trävaror AB finns 75 anställda. Två såglinjer med en
årsproduktion på 110 000 m3 sågat virke. Två justerverk för ändamålssortering av virke efter kvalitet och längd. Förädlingsavdelningar där virket slutförädlas och kundanpassas med tre hyvellinjer och
bandsågar som vidareföräldar över 90 000m3. Fingerskarvningsavdelning för framtagning av exakta längder upp till 13.5 meter.
Hållfasthetssortering för framtagning av konstruktionsvirke.
Vi söker
CHAUFFÖR
Flis/Virke
Skiftkörning
Skicka din ansökan på mail till: [email protected]
Välkommen med din ansökan.