Gentlemen Ladies Player of the season

Player of the season
Ladies
Gentlemen
Irene
133
Tony
132
Yvonne
106
Blomman
102
Emma
100
Roffe
98
Anso
75
Mauri
89
Lena
69
Hasse A
74
Ann
56
Lasse
70
Ulla SS
50
Perry
67
Birgitta
28
Kjell H
64
Ros-Weig
25
Peter
64
Gerd
24
Dennis
63
Marianne
24
Gunnar A
57
Gun
23
Göran L
46
Majvor
21
Håkan
43
Anette
11
Hasse B
43
Ann-Mari
9
Runo
43
Siv
5
Sävis
13
Gun-Britt
1
Thomas
10
Böna
3
Poängställningefterligaspelomg16
Reglerförutmärkelsen.
Vidvarjeligamatchdelasdetutpoängenligtföljandeskala,10-8-6-5-4-3-2-1-1
Tvåenpoängaredelasutdånågonblivitutbytt.
Poängensamlasiallatreligalagen,bästiB-lagetvärderaslikahögtsombästinågotavA-lagen.
Spelarekanbarafåpoängengångperomgång,dubbleringavspeliAochBlagerhållesdenbästapoängen
Innehålleromgångendubbelmatchfårspelarenpoängibådamatcherna.Dina20bästamatcherräknas.
Allaregeltolkningarskötsavundertecknad.
DenDamresp.Herresomharmestpoängvidsäsongenssluttilldelas,Player of the season 2016-2017-priset.
©TG