16 Make ycurself at hoxxle" q

Name:
4A
och 4R
O
EIemläxa vecka 20 (fredag)
16 Make ycurself at hoxxle"
Ilomework week 20 Friday
Känn dig som hemma.
Veckans kunskapsmåI:
?
?
?
?
Kunna lorstå och stava de understrukaa meningarna i texten.
Repetera de engelska orden for i, på, under, bredvid, bakom ochfrantfiir.
Kunna 9 ord lor möbler på engelska ( vr,'"t"'li;q1)
Kunna 1äsa och översätta texten muntligt.
Z
'-,\
il'l v.i"Ei
L-/
*tI
l"r,r
l:t=
q;
Make yourself afr hoyne
Olivia and Fraser's Aunt Cheryl is staying with the Clarks in
Brighton. Shet from Perth in Australia. Itt her first visit to
Brighton. Mrs Clark is showing her sister round the house.
MRS
it,
cLARK This is the living room,_C!:d._Urky_9_u11e1_l
at home. Theret a D\D player and a stereo.
Th"*.-. CDs and DID; on the shelves, as you
can see. There are lots of things from IKEA in
Theret aTiletforDiäzie rn fie cö;"ö;t
Ir
gt
How sweetl
CHERYI.
(
,l
MRS CLARK
This is the dining-room. This is where we
And here is the kitchen.
CHE,RYI-
Greatl Can I help you with dinner tonight?
You know I love cooking.
MRS CLARK
Thankyou. That's very nice of you.
C}{ER\']-
Can
MRS CLARK
Of course. There's a small office in here, next
I quickly
check my e-mails before we startl
!.:1§-å?{,
window; and the printer is under the table.
CHER11,
50 fifty
ear.
Greatl Thanksl
-
\-
§
lr -!s
'^{
ffi ffi §l
ffi5\lq
Turas om att peka och tala om vad som finns i rumrnet.
You
There is a wat'drobe.
FRIEND
And there are tao chairs.
YOU
Thet"e's also ...
.
"P<G
-
bookcaae
^..1\
7
.L
?ug
//u- \
4-'
L*
)
ii=,-:t,:a
t::. :
l{ti:::
n
h
Trotublei.
9e
aidan 74.
I
frtly-Lhree 53
_1
\
t\
/\
\/\
\\
L
ili,=.,=..====-L
\
\
\
'.\
/
\l
i
"
There is a D\lD player.
There is
a computer here.
There are CDs on the
shelves.
'/
Det finns en dvd-spelare.
Det finns en dator här.
Detfinns cd-skivor på
hyl1orna.
There are lots of things here.
Det finns många saker här,
There is och there are beryder detf.nns.
There is används när man säger att det finns en (enda) sak eller person.
There are används när man säger att det finns flera än en.
51
16 Make yourself at home
make yourself kann dig som
hemma
at home
bo hos
staywith
first
första
visit to
show
round the
besök
house
DVD player
CDs
shelves
as you can see
lots of things
basket
corner
flow sweet!
dining-room
this is where
eat
here
kitchen
dinner
tonight
cooking
i
visa
runt i huset
dvd-spelare
cd-skivor
hyllor
som du ser
en mängd
korg
horn
Så söttl
matrum
det är här som
åta
har
kök
middag
ikvä11
attlagamat,
madagning
very nice ofyou väldigt snällt
av dig
snabbt
quickly
kolla min
checkmy
e-post
e-uiails
before we start innan vi börjar
naturligti,is
of course
litet
small
arbetsrum,
ofEce
kontor
inne
här
in here
dator
computer
by the window vid fönsuet
skrivare
printer
bord
table
cupboard
cook
bath
shower
skåp
toilet
toalett
badrum
badrroom
laga mat
bad
dusch
Name:
Homework weekz} Friday
4A och 48
e
Hemläxa Yecka 20 (tredag)
16 Make yourself at home.
Känn dig som hemma.
Veckans kunskapsmåI:
?
?
?
?
1
Kunna forstå och stava de understrukna meningarna i texten.
Repetera de engelska orden for i, på, under, bredvid, bakom ochframför.
Kurura 9 ord fiir möbler på engelska
Kunna läsa och översdtta texten muntligt.
. Please, listen to the text o' Make yourself at horne"
Var snäll och lyssna på texten som finns på din cd-skiva eller på klassidan.
http //skola.uppsala. se/sv/Arstaskolan/Arstaskolan/Anselstaskolan/
:
Läs sedan texten högt flera gånger och forsök att tänkapä att uttala orden och
meningarna så bra som möjligt!! Läs till sist högt tillsammans med en vuxen.
Du kan också använda dig av www.glosmastaren.se och www.liudmastaren.se
2. Trånapäatt
stava de understrukna meningarna.
Det är jattebra om du passar pä atttråna på orden som finns på skivan/länken
3.
Träna pä att använda orden for möbler genom att göra samtalsövningen.
4.
Show your skills to an adult and ask for the signature.
Visa vad du kan ftir en vuxen som ska signera och bocka for i bubblorna
målrutan.
O
Signature
Have fun!!
i