2017 52 318 -0,62% 606 -2,15% 678 -1,92% 324 -3

OrvestoKonsument2016:1,dagspress
Genomsnittligräckvidditusental,procentuellförändringjämförtmed2016
Morgonpress
Dagen
DagensIndustri
DagensNyhetervard
DagensNyhetersönd
SvenskaDagbladetvard
SvenskaDagbladetsönd
Göteborgs-Postenvard
Göteborgs-Postensönd
SkånskaDagbladetvard
SkånskaDagbladetsönd
Sydsvenskanvard
Sydsvenskansönd
2016
50
320
619
691
336
362
332
350
67
68
191
214
2017
52
318
606
678
324
348
320
337
63
64
190
212
-0,62%
-2,15%
-1,92%
-3,70%
-4,02%
-3,75%
-3,86%
-6,35%
-6,25%
-0,53%
-0,94%
Metro(Gbg)må-fr
Metro(Skå)må-fr
Metro(Sth)må-fr
Metro(Värmland)må-fr
278
215
551
43
263
201
530
43
-5,70%
-6,97%
-3,96%
0%
Annonspaket/säljbolag
StockholmTrippel
MetroMetropolmå-fr
Citypaketet3-vvv
Mediekompanietprint
Sprintad
942
1027
1547
2820
2612
912
991
1518
2929
3014
-3,29%
-3,63%
-1,91%
3,72%
13,34%
Kvällspress
Aftonbladetvard
Aftonbladetsönd
Expressen/GT/KvPvard
GTvard
Kvällspostenvard
Expressen/GT/KvPsönd
GTsönd
Kvällspostensönd
ABSportbladet
Expressen/GT/KvPSport
602
578
542
113
109
629
134
143
380
315
570
546
523
109
105
603
129
139
360
303
-5,61%
-5,86%
-3,63%
-3,67%
-3,81%
-4,31%
-3,88%
-2,88%
-5,56%
-3,96%
1-dagarsgratistidningar
Mitti-tidningarna
Direktpresstotal
924
963
909
962
-1,65%
-0,10%