G23 Norrleden Växjö väster Omledningsväg

Karta
G23 Norrleden Växjö
väster
Omledningsväg
Omledning för östergående
trafik via väg 25, Mörnersväg,
Hammerdalsvägen, Hjalmar
Petris väg. Västergående trafik
kommer inte omledas.
Arbeten utföras mellan 19000600.
Beräknad tidsåtgång för
utförande 1 dag.
Sträcka vilken ska asfalteras.