anmäler du dig till kurser och fortbildningar.

Hållbara Hem – företagsföreningen för byggnadsvård
och ekologiskt byggande i Västsverige
Anmälan till kurs
Kursnamn
Beskrivning (datum mm) OBS! Ibland finns flera alternativ – skriv
därför ett kryss längst till höger i den ruta som gäller din anmälan
Företagets namn
Ruta för kryss
Organisationsnummer
Namn
Mailadress
Telefon
Faktureringsadress (box/gata)
Postnummer
Ort
Du kan fylla i denna pdf på din dator och maila in till kursansvarig
eller skriva ut den, fylla i för hand och skicka med post. Se adress nedan:
Mailadress
Telefon
Namn
Adress
Postnummer
Ort