Dags för moderna miljövillkor för Lagan

2
DEBATT / VÄDER
LAHOLMS TIDNING ■ MÅNDAG 6 MARS 2017
Skriv gärna en insändare! Lokala ämnen har företräde. Insändaren får vara högst 2 000 tecken. Du får skriva under signatur, men bifoga alltid ditt namn,
kontaktuppgifter samt adress. Insändare som vänder sig till annan person måste undertecknas med namn. Håll saklig och god ton när du skriver.
Mejla helst in din insändare: [email protected] Eller skicka in den till: Laholms Tidning, redaktionen, Trädgårdsgatan 13, 312 30 Laholm.
Dags för moderna miljövillkor för Lagan
Vattenkraften har funnits
länge i Sverige, Lagans äldsta
kraftverk är över hundra år. Vårt
moderna samhälle - från minsta
hushåll, till den största industri
- har ett ökande behov av säker
tillgång till el, dygnet runt, året
om. Det ger vattenkraften en allt
viktigare roll.
Vattenkraften är både förnybar
och reglerbar. Den kan lagras
och ger tillgång till el även när
det är vindstilla och mörkt. Det
är i sin tur en förutsättning för
att vi ska kunna ta tillvara den
ökande väderberoende elproduktionen i form av vind- och
solkraft.
Den energiöverenskommelse
som träffades sommaren 2016
mellan fem riksdagspartier lyfter särskilt fram vattenkraftens
centrala roll för Sveriges elförsörjning, och att en fortsatt hög
produktion av vattenkraft är viktig för att kunna öka den förnybara elproduktionen. Samtidigt
slår överenskommelsen fast att
vattenkraften ska leva upp till
EU-rättens krav på vattenverksamheteroch att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera
denna omställning.
Alla former av elproduktion
Kraftverket i Laholm.
ARKIVBILD
påverkar miljön. Det gäller även
vattenkraften. Men vattenkraf-
I DAG
TIS
Falkenberg
-1
Lagan står för en relativt liten
del av Sveriges vattenkraftproduktion men är ändå den viktig
för kraftsystemet. En stor del av
den tillrinning som kommer under vår- och sommarperioden
kan sparas i Bolmen för att utnyttjas under kalla vinterdagar.
Till skillnad från stora delar av
den norrländska vattenkraften
ligger flera av vattenkraftverken i
Lagan i tätbefolkade områden.
I många fall är vattenkraftverken en central och integrerad del av de samhällen där de
finns. Det ställer stora krav på
SVERIGE I DAG
LAHOLM FYRA DYGN
Hyltebruk
ten är förnybar och klimatsmart,
och de negativa miljökonsekvenser som den medför är
i huvudsak möjliga att åtgärda.
Samhällets förväntningar på att
vattenkraftbranschen ska lösa
miljöproblemen har ökat. Och
även om vattenkraftbranschen
sedan länge arbetar aktivt med
miljöfrågorna behöver arbetet
utvecklas.
0
+1
TOR
FRE
Markaryd
Laholm
+2
Osby
1
3
+3
+7
Malmö
6-9 m/s
LAHOLM
Mulet väder men uppehåll. Temperatur 1 till 4
grader. Ostlig vind.
6
SOLEN I DAG
NER
17.51
17.05
17.29
17.52
UPP
11.01
-1 /-3
8-12 m/s
Laholm
-1 /-2
Osby
Hässleholm
Helsingborg
-1 /-3
0 /0
LAHOLMSBUKTEN
Morgon
9 m/s
Middag
10 m/s
Kväll
12 m/s
ÖRESUND
Morgon
Middag
Kväll
6 m/s
6 m/s
7 m/s
0 /-2
0 /-1
Malmö
11
12
-25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15+20+25+30
Har du frågor om vädret? [email protected]
SVERIGE I GÅR
I GÅR KL 13
Temperatur
kväll/natt
LAHOLM
Mulet väder men uppehåll. -1 till +1 grad.
Ostlig vind.
Laholm*
Halmstad*
Hyltebruk*
Hörby
Helsingborg
+4
+4
+2
+3
+4
Hässleholm*
Kristianstad
Markaryd
Osby*
Sturup
+3
+4
+2
+3
+3
Stockholm
Göteborg
Malmö
Växjö
Kalmar
-2
+3
+4
+1
+2
+15
Ett högtryck över norra Europa gör att
lågtrycken får ta en sydlig bana ner över
kontinenten.
Kristianstad
Köpenhamn
+18
+18
10
11
I Götaland väntas mulet och
snöfall här och var. I Svealand
samt stora delar av Norrland
väntas klart till halvklart väder.
SJÖVÄDRET I DAG
Markaryd
+16
+16
9
9
NER
02.42
Halmstad
+12
+7
+9
+7
8
8
12
MÅNEN I DAG
Laholm
-1
+5
+6
7
10
-2 /-4
-2
-2
+16
I KVÄLL
Hyltebruk
-6
6
7
UPP
06.46
06.36
06.31
06.45
vd Statkraft Sverige
+8
+5
Laholm
Kiruna
Stockholm
Lund
vd Energiföretagen Sverige
Jakob Norström
5
4
+4
Pernilla Winnhed
0
4
5
+2
Falkenberg
kraftverk 1910 var det en stor
tilldragelse, och när Laholms
kraftverk togs i drift 1932 ansågs
det att Sydsveriges kraftbehov
för framtiden var tryggat.
Vattenkraftbranschen anser att
vattenkraften ska kunna svara
upp mot moderna miljökrav,
samtidigt som nyttan för elsystemet i största möjliga utsträckning behöver tas tillvara.
Ny lagstiftning med syfte att
3
2
Kristianstad
Köpenhamn
med hjälp av en effektiv prövningsprocess gör det tydligt hur
vattenkraftens stora nytta för
energisystemet ska vägas av mot
en god vattenmiljö.
En bra modell är den nationella vattenkraftstrategi, som
tagits fram i samarbete mellan
Havs- och Vattenmyndigheten
och Energimyndigheten.
Genom en klok avvägning
kommer vattenkraften i Lagan
även i framtiden vara en viktig
del av ryggraden i det svenska
elsystemet.
1
Hässleholm
Helsingborg
+4
Det behövs en lagstiftning som
När Gustaf V invigde Knäreds
2
+1
ge vattenkraften moderna miljövillkor förbereds i regeringskansliet. Inom vattenkraftbranschen diskuteras samtidigt en
långsiktig och ansvarsfull finansieringslösning för miljöåtgärder
i vattenkraften.
TIS ONS TOR FRE EUROPA I DAG
ONS
Halmstad
8-12 m/s
vattenkraftproducenterna att
ta hänsyn till miljön och till de
rättmätiga förväntningar som
finns på att vara goda samhällsmedborgare.
De tillstånd som ligger till
grund för vattenkraftproduktionen är i många fall mycket
gamla, i vissa fall 100 år eller
mer. De kom till vid en tid då
medvetandet om miljöpåverkan
från vattenkraften var begränsat,
samtidigt som entusiasmen var
stor kring elektrifieringen.
Visby
Jönköping
Norrköping
Karlstad
Borlänge
0
-1
0
0
-2
Sundsvall
Östersund
Umeå
Luleå
Kiruna
-2
-6
-6
-8
-3
STORSTÄDER
TURISTORTER
TISDAG
Oslo
Helsingfors
Köpenhamn
London
Paris
Berlin
Wien
Warszawa
Madrid
Rom
Prag
Aten
Moskva
New York
Tokyo
San Francisco
TISDAG
Madeira
Las Palmas
Hua Hin
Nice
Malaga
Mallorca
Venedig
Catania
Antalya
Tunis
Svarta havet
Kreta
Rhodos
Larnaca
Algarve
Phuket
-3
-3
+1
+8
+11
+4
+9
+5
+17
+13
+9
+14
+1
+16
+5
+11
*beräknat värde
FÖRETAGSLEDNING
KONTAKTA OSS
Kundtjänst
Redaktion
Annons
Telefax
Taltidning
0430-737 00
0430-737 10
0430-737 20
0430-135 32
0430-737 00
Adress: Trädgårdsgatan 13
312 30 LAHOLM
Hemsida:
www.laholmstidning.se
e-post redaktionen:
[email protected]
e-post företagsannons:
[email protected]
e-post privatannons:
[email protected]
e-post prenumeration:
[email protected]
Verkställande direktör:
Johan Krönmark, 0708-77 10 76 [email protected]
Ansvarig utgivare:
Lars Sjögren, 0709-35 08 88, [email protected]
Försäljnings- och marknadschef:
Tina Blomberg, 0430-737 22, [email protected]
LT ansvarar inte för icke beställt material.
Tidningen trycks av Malmö Tidningstryck AB.
KUNDTJÄNST
Öppet måndag–fredag 09.00–13.00.
Annonser: Bankgiro: 519-7710
Prenumeration: Bankgiro: 321-9383
Prenumerationspriser from
2017: 12 månader 1 499:-, 6 mån 866:-,
3 mån 484:-.
Autogiro (12 delbetalningar) 125:-/månad.
Företagsprenumeration 12 mån 1 499:-.
Alla priser inklusive moms.
Vid utebliven tidning i Halland ring: Västsvensk Tidningsdistribution tel 035-16 07 50. Laholms tätort mån–lör 07.00–11.00.
Utanför tätorten mån–fre 07.00–08.45, lör 07.00–11.00. E-post: [email protected]
I Båstad och Örkelljunga ring: Tidningsbärarna tel 0771-87 30 39, kl 06.00-14.00.
+20
+23
+33
+15
+23
+14
+13
+13
+18
+13
+8
+15
+15
+19
+18
+32