Samordnare - Centralförbundet för alkohol

CAN söker en
Samordnare
till Avdelningen för Kommunikation & Samverkan. CAN bedriver en rad
utvecklingsarbeten och verksamheter tillsammans med kommuner och län.
Samordnarens uppgift är att initiera och leda drogförebyggande satsningar och
projekt som riktar sig direkt till unga samt till professionella som arbetar med unga.
Vi söker dig som har
-
akademisk examen inom relevant område, till exempel folkhälsa,
dokumenterad erfarenhet från att arbeta som projektledare,
dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ANDT-frågor.
Den person vi söker får gärna
-
ha erfarenhet från samordning av drogförebyggande arbete på
regional eller lokal nivå,
ha erfarenhet av att driva och medverka i projekt som har unga som
målgrupp,
ha erfarenhet av att arbeta med kommunikationsinsatser.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är
-
att tillsammans med övriga medarbetare på avdelningen utveckla
regionalt och lokalt förebyggande arbete,
att representera CAN i olika nationella nätverk och forum,
förbereda, initiera och leda nya samarbetsprojekt.
CAN:s lokaler är belägna i centrala Stockholm. På kansliet arbetar 27
personer fördelade på tre avdelningar. CAN vill ta tillvara de kvaliteter som
en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför
verksamheten.
OBS! Vi tillämpar avidentifierade ansökningar i vår bedömningsprocess och
ber därför att inga ansökningshandlingar innehåller namn, foto,
födelsedatum eller kontaktinformation. Ansökningshandlingar som
innehåller sådan information kommer inte att behandlas. Kontaktuppgifter
(namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress) ska
bifogas ansökan i ett separat dokument.
Tillträde: enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidareanställning 100%
Månadslön.
Sista ansökningsdatum: 31 mars 2017. Välkommen med din ansökan till
[email protected] För ytterligare information om tjänsten kontakta Anna
Raninen, avdelningschef (0723-71 4321). Fackliga representanter är Isabella
Gripe (SACO, 0723 71 43 10) och Anna Englund (Unionen, 0723 71 43 36)
CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, www.can.se, [email protected]
adress: Box 70412, 107 25 Stockholm, besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 34, tel: 08-412 46 00.