schema för tisdagar

Tisdagar på Träffpunkten Midgård 1
’
ANMÄLAN
PLATS
28/2 kl.10
Träffpunkten
20 kr fika
Ingen anmälan
7/3 kl.10
Träffpunkten Sittande gymnastik 20 kr fika
& balansövning
med Anette från
Samrehab.
Träffpunkten Sittande gymnastik 20 kr fika
& balansövning
Ingen anmälan
Träffpunkten Sittande gymnastik
& balansövning
Träffpunkten Sittande gymnastik
& balansövning
Träffpunkten Sittande gymnastik
& balansövning
Träffpunkten Sittande gymnastik
& balansövning
20 kr fika.
Ingen anmälan
20 kr fika
Ingen anmälan
20 kr fika
Ingen anmälan
20 kr fika
Ingen anmälan
14/3 kl.10
21/3 kl.10
28/3 kl.10
4/4 kl.10
11/4 kl.10
AKTIVITET
PRIS
DATUM
Susanne Steinvall
Värdinna
ANTECKNINGAR
Direkt: 0490-25 75 21
Ingen anmälan