Simon Hörberg - Minnesrummet

Vår älskade
Simon Hörberg
* 26/9 1983
har lämnat oss i outsäglig sorg och saknad.
Nässjö den 24 februari 2017
ALEXANDRA
Freja, Tova
PAPPA
Matilda
Släkt och många vänner
"You´ll never walk alone"
Walk on, walk on
With hope in your hearts
Begravningen äger rum onsdagen den 22 mars kl. 12:00
i Nässjö Kyrka. Samlingen upplöses efter aktens slut.
Tänk gärna på Barncancerfonden Pg. 902090-0, meddela
namn på gåvogivare till Casells Begravningsbyrå
tel. 0380-10 600.