PM till Landskrona 11/3

Välkomna på dubbelutställning den
11 mars i Folkets hus, Landskrona
Kommissarie: Anja 0703-626193, mail: [email protected]
Incheck: 8-9.
Bedömningen börjar ca kl 09.00
Utställning 1:
BIS-junior 1: Dorte Hansen dömer alla juniorer, klippta, ostand, guide samt grupper
BIS1: Kenneth Hansen dömer följande seniorer: self rödgrupp, crested, strävhår och långhår
Hjälpdomare 1: Camilla Hansen dömer följande seniorer: self svartgrupp och nonselfar
BIS Pet 1: Camilla Hansen: pet honor och petfinal
BIS Pet Ungdom och hjälpdomare: Katarina Gran dömer alla ungdoms Pet och hanar i pet.
Utställning 2:
BIS-junior 2: Lena Tysk dömer alla juniorer samt grupper
BIS 2: Pernilla Holmberg dömer följande seniorer: self, nonself, aby, klippta, ostand och guide.
Hjälpdomare 1: Anne Iversen dömer följande seniorer: teddy, rex, skinny och ch-teddy
Hjälpdomare 2: Emma Harderup dömer följande seniorer: crested och långhår
BIS Pet Ungdom & BIS Pet 2: Maria Persson dömer alla pet och u-pet.
************************************’
Vägbeskrivning:
Adressen är: Säbygatan 16, Landskrona
Kör E6 till Landskrona. Avfart 25; Trafikplats Landskrona Södra.
Kör in på Österleden väg 17 mot Landskrona. Kör höger i andra rondellen.
I nästa rondell sväng vänster. I T-korsningen: sväng höger in på Eriksgatan.
Folkets hus ligger på höger sida.
************************************’
Antal placeringar:
Sektion
Juniorer
Ungdjur/Vuxna
Guidestandard
Ostandardiserade
Klippta långhår
Uppfödargrupper
Petclass
Ungdomspetclass
Utst 1
4
8
3
1
1
3
3
3
Utst 2
4
8
3
1
1
3
3
3
Antal anmälda:
Sektion
Ras/Klass
Utst 1
Utst 2
Juniorer
Self svartgrupp
9
9
Juniorer
Self rödgrupp
3
3
Juniorer
Nonself tickade
1
1
Juniorer
Nonself tecknade
2
2
Juniorer
Engelsk Crested enfärgade
3
3
Juniorer
Engelsk Crested flerfärgade
3
3
Juniorer
Teddy
9
9
Juniorer
Rex
3
3
Juniorer
Abessinier
2
2
Juniorer
Sheltie
1
0
Juniorer
Alpaca
1
1
Juniorer
Texel
1
1
Juniorer
Merino
1
1
Juniorer
Lunkarya
3
3
Ungdjur/Vuxna
Self svartgrupp
13
13
Ungdjur/Vuxna
Self rödgrupp
12
11
Ungdjur/Vuxna
Nonself tickade
5
5
Ungdjur/Vuxna
Nonself tecknade
3
3
Ungdjur/Vuxna
Nonself maskade
2
2
Ungdjur/Vuxna
Engelsk Crested enfärgade
5
5
Ungdjur/Vuxna
Engelsk Crested flerfärgade
1
1
Ungdjur/Vuxna
Amerikansk Crested
1
1
Ungdjur/Vuxna
Teddy
21
21
Ungdjur/Vuxna
Rex
3
3
Ungdjur/Vuxna
Abessinier
7
6
Ungdjur/Vuxna
Skinny
5
5
Ungdjur/Vuxna
CH-Teddy
4
4
Ungdjur/Vuxna
Peruan
1
1
Ungdjur/Vuxna
Sheltie
5
5
Ungdjur/Vuxna
Coronet
1
1
Ungdjur/Vuxna
Alpaca
2
2
Ungdjur/Vuxna
Texel
1
1
Ungdjur/Vuxna
Lunkarya
1
1
Guidestandard
12
12
Ostandardiserade
2
2
Klippta långhår
2
2
Uppfödargrupper
11
10
Petclass
Hanar 2-5 mån
2
3
Petclass
Hanar 5-8 mån
3
3
Petclass
Hanar 8-12 mån
2
2
Petclass
Hanar 12-18 mån
1
1
Petclass
Hanar 24-36 mån
4
4
Petclass
Hanar 36-48 mån
1
1
Petclass
Honor 2-5 mån
4
4
Petclass
Honor 5-8 mån
1
1
Petclass
Honor 12-18 mån
2
2
Petclass
Honor 18-24 mån
3
3
Petclass
Honor 24-36 mån
4
4
Petclass
Honor 36-48 mån
1
1
Ungdomspetclass
Hanar 2-5 mån
1
1
Ungdomspetclass
Hanar 8-12 mån
3
3
Ungdomspetclass
Hanar 12-18 mån
2
2
Ungdomspetclass
Hanar 24-36 mån
2
2
Ungdomspetclass
Honor 2-5 mån
1
1
Ungdomspetclass
Honor 5-8 mån
3
3
Ungdomspetclass
Honor 12-18 mån
3
2
Ungdomspetclass
Honor 18-24 mån
2
2
Ungdomspetclass
Honor 24-36 mån
1
1
208
204