Våra framtida hav

Våra framtida hav
Fiske och blå tillväxt
I en framtida värld med samma
tryck på jordens resurser och en
ökande befolkning kommer behovet
av vad havet kan ge att öka. Överfiske i fattigare länders vatten leder
till bristande matsäkerhet. Samtidigt
som behovet av mat från havet ökar
så är konkurrensen hård. Aktörer
som Kina, Korea, Taiwan och Ryssland driver en aggressiv politik för
att få tillgång till de minskande
marina resurserna. Flera av dem
uppfyller inte sina skyldigheter i
internationella överenskommelser
och respekterar inte grundläggande mänskliga rättigheter.
I den här situationen måste EU
visa ledarskap. EU ska främja ett
hållbart fiske i alla internationella
sammanhang och det viktigaste
kravet är att EU:s båtar bara får
fiska på ett överskott som lokalbefolkningen inte själva behöver. EU
måste leda utvecklingen mot ett
hållbart fiske genom en kapplöpning mot toppen stället för det ras
mot botten som pågått alltför länge.
Utifrån färsk forskning från Stockholm Resilience Center diskuterar vi
fyra stycken framtidsscenarion
tillsammans. Den nya tekniken
innehåller en mängd spännande
lösningar på svåra problem som
överfiske och miljöförstöring men
utlovar också ”blå tillväxt” och
snabba affärsidéer. Vilken framtid är
egentligen önskvärd?
[email protected]
www.linneaengstrom.se